Prova på programmet Certifierad mjukvaruarkitekt

Hösten 2008 startade Sundblad och Sundblad tillsammans med Microsoft ett nytt certifieringsprogram för mjukvaruarkitekter. Programmet består av  fem stycken sammankomster med två kursdagar per sammankomst – totalt tio utbildningsdagar. Utbildningen går bland annat igenom

  • en allmän överblick av området mjukvaruarkitektur och mjukvaruarkitektens ansvarsområde.
  • hur ett IT-stöd kan te sig ur ett affärs- eller verksamhetsorienterat perspektiv
  • hur du kan etablera en tjänsteorienterad arkitektur som är helt och hållet driven av skarpa verksamhetskrav (i motsats till en arkitektur som är driven utifrån tekniska överväganden)
  • de tre centrala vyerna i arkitekturramverket 2xSundblad Framework: Business Process View, Software Process View och Business Information View.
  • hur en tjänsts insida kan designas för att implementera sina kontrakt samt ge stöd för en strukturerad kontroll mot verksamhetsregler samtidigt som den låter dig hantera transaktioner på ett bra sätt

I kursen tas även upp hur olika delar i Microsoft-plattformen som WCF, Windows Server App Fabric och Windows Azure passar in i din arkitektur samt hur du använder nya verktyg som UML-stödet i Visual Studio 2010 och Expression Blend SketchFlow.

Du får då också en möjlighet att bli certifierad av Sundblad & Sundblad och Microsoft AB som mjukvaruarkitekt med specialinriktning Microsoft-teknologier. Under den tionde och sista kursdagen får du en hemuppgift att utföra för att vid ett senare tillfälle presentera och försvara den inför en panel av arkitekter.

Nu har du chansen att till ett kraftigt rabatterat pris få prova-på en första tvådagars omgång av certifieringsprogrammet. Denna kursomgång hålls den 8-9 mars i Microsofts lokaler i Akalla.

Läs mer och anmäl dig till certifieringsprogrammet på Sundblad och Sundblads webbplats.