Hledáme mladé IT talenty!

Spolecnost Microsoft odstartovala tretí rocník své nejvetší souteže pro ceské a slovenské žáky a studenty – Office Arena.

Praha, 25. listopadu 2013

Spolecnost Microsoft spustila tretí rocník oblíbené souteže Office Arena. Soutež patrí mezi nejvetší, které Microsoft pro studenty  porádá. „Office Arena dává studentum možnost otestovat si své dovednosti pri práci s aplikacemi Office, naucit se lépe pracovat se softwarem a získat zpetnou vazbu pro další zlepšení. Dává tak studentum konkurencní výhodu pro další studium i budoucí zamestnání,“ vysvetluje smysl souteže David Frantík, reditel pro sektor verejné správy a školství, Microsoft CR.

Microsoft dlouhodobe podporuje rozvoj dovedností ceských a slovenských žáku a studentu pri práci s pocítaci. Zatímco v minulosti stacilo umet software ovládat, dnes je potreba umet jej využívat jako nástroj pro zpracování informací a do popredí se dostávají další schopnosti, jako je práce v týmu a schopnost prezentovat výsledky práce. Office Arena spojuje všechny tyto prvky a ucí úcastníky efektivneji využívat kancelárské aplikace Microsoft Office zpusobem, kterým jim jednou muže pomoci získat vysnené zamestnání.

Kdo a jak muže soutežit?

Žáci druhých stupnu základních škol a studenti stredních škol z celé Ceské a Slovenské republiky se do souteže mohou hlásit do 31. ledna 2014. Úcastníci budou dokazovat nejen svou technickou zdatnost práce s aplikacemi Microsoft Office – Word, Excel, Powerpoint, OneNote – ale i prezentacní a komunikacní dovednosti prostrednictvím obhajoby své soutežní práce. Soutež probehne ve trech kolech. První z nich je školní, následuje kolo krajské a poté celostátní, které je spojeno s finále i pro Slovenskou republiku. „Soutežící pracují vždy na zadaném reálném projektu napríc všemi koly souteže a postupne se ti nejlepší z nich propracovávají až do celostátního kola, kde prezentují své projekty pred odbornou porotou,“ dodává David Frantík.

Téma, které budou studenti letos zpracovávat, bude zverejneno po uzavrení prihlášek do souteže.  V lonském roce meli ceští studenti úkol pripravit naucný zájezd po Ceské republice pro kolegy ze Slovenska, slovenští studenti zase pripravili stejný typ zájezdu pro kamarády z Cech. Veškerá príprava zájezdu vcetne všech dokumentu, podrobného itineráre, informací o jednotlivých místech a sdílení dat probíhalo a bylo prezentováno prostrednictvím technologií Microsoft. „Na cesko-slovenském finále bylo pro studenty velmi zajímavé pozorovat, co si pro ne studenti ze “zahranicí” pripravili. Navázali tak vzájemne kontakty a pobavili se,“ uzavírá David Frantík.  Finále letošní souteže probehne na jare.

Více informací o souteži najdete zde:

O spolecnosti Microsoft

Spolecnost Microsoft (nasdaq „MSFT“) byla založena v roce 1975 a je svetovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a rešení, které pomáhají lidem a firmám po celém svete plne realizovat jejich potenciál.

#########

Tento dokument je urcen pouze pro informacní úcely. Spolecnost Microsoft se zríká jakékoliv odpovednosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné úcely. Spolecnost Microsoft nebude nikdy odpovedná za jakékoliv mimorádné, prímé, neprímé ci vyplývající škody, at již vzejdou z úcinnosti smlouvy, zanedbání nebo jiné skutecnosti vzniklé následkem užití ci interpretace tohoto dokumentu ci v souvislosti s ním.

Microsoft je registrovaná obchodní znacka spolecnosti Microsoft Corp. ve Spojených státech amerických a/nebo v jiných zemích. Jména spolecností a produktu zde uvedených mohou být obchodní znacky jejich príslušných vlastníku.

Kontakty pro styk s médii a verejností

Lenka Cábelová, PR manažerka, Microsoft v Ceské republice

Mobil: +420 602 220 194

E-mail: lenkaca@microsoft.com

 

Jana Vávrová, PR konzultantka, Microsoft v Ceské republice

Mobil: +420 739 491 324

E-mail: v-janvav@microsoft.com

Poznámka pro redaktory:

Pokud máte zájem o další informace o spolecnosti Microsoft v Ceské republice, navštivte prosím naše stránky http://www.microsoft.com/cze nebo stránky tiskového centra na adrese http://www.microsoft.com/cze/presspass. Všechny webové odkazy, telefonní císla a funkce byly v dobe publikace této zprávy správné, ale mohly se od té doby zmenit. V prípade, že jste novinár ci analytik a potrebujete další informace, mužete kontaktovat tiskové centrum spolecnosti Microsoft na telefonním císle +420 602 115 216 nebo volat na jiné vhodné kontakty, které naleznete na stránkách http://www.microsoft.com/cze/presspass/pr.

Pokud máte zájem o další informace o spolecnosti Microsoft, navštivte prosím webové stránky spolecnosti Microsoft na adrese http://www.microsoft.com/presspass, kde naleznete detaily o spolecnosti Microsoft.