Office 365 a hromadné přidání uživatelů pomocí PowerShellu

Vážení kolegové ucitelé,

také jiste jako každý rok stojíte pred otázkou, jak pridat nové uživatele do svých systému. I já jsem si tuto otázku kladl a vzhledem k tomu, že od letošního školního roku nasazujeme Office 365 na celou školu, tzn. 472 žáku a 60 kantoru, nechtel jsem se smírit s tím, že bych uživatele vytvárel rucne. Chtel jsem využít integrovaného nástroje hromadného vytvorení uživatelu v Office 365. Asi tohoto pruvodce všichni znáte.

Ale když jsem se do problematiky více ponoril, zjistil jsem, že tímto importem mravencí práce s jednotlivými uživateli nekoncí. Napríklad prirazování licencí, prirazování do skupin, nastavování hesel a další drobnosti. Rozhodl jsem se proto, že se porozhlédnu po nejakém jiném ucelenejším rešení. Ale jediné, na co jsem narazil, byl PowerShell a jeho využití v Azure.

Podotýkám, že dosud jsem nemel žádnou zkušenost s tímto nástrojem. Presto jsem si rekl “jdu do toho“. A zacal jsem hledat a hledat a hledat… a nacházet a nacházet a nacházet. Až se mi do ruky dostala prezentace Jardy Šindlera z Microsoftu, kterou predstavil na Letní škole moderních ucitelu v roce 2014. Vzhledem k tomu, že Jardu znám a vím, že je to také puvodne ucitel, rekl jsem si - to je ta cesta J a také cástecne byla. Zacal jsem malými krucky pronikat do taju PowerShellu.   

 1. krok instalace nutných komponent. Já mám Win10 Edu 64-bit, musel jsem proto  doinstalovat následující komponenty :
  1. Microsoft Online Services Sign-In Assistant for IT Professionals RTW verze 7.250.4556.0 http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41950
  2. Windows Azure AD Module for Windows PowerShell:

(32-bit) http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236298

(64-bit) http://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=236297

 

 1. spuštení PowerShellu „nutné spouštet s právy administrátora“
 2. krok prihlášení k Office 365 školy - použijte následující príkazy
  1. Import-Module MSOnline
  2. Connect-MsolService

 

Po zadání príkazu se objeví následující okno. Zde se prihlásíte stejným zpusobem jako do svého Office 365, kde máte oprávnení správce.

 

A máte pripojený Office 365 pomocí PowerShellu. A nyní následuje další série príkazu, jak situaci zvládnout.

Duležitý príkaz je - jaké dostupné licence vubec ve škole máte:

Get-MsolAccountSku

Výsledek napríklad:

 

Toto je duležité, jelikož názvy licencí budeme potrebovat pri prirazování licencí jednotlivým skupinám uživatelu.

Dále na doporucení používám pro studenty ješte subdoménu, v mém prípade student.sszpkt.cz, a ješte dávám studenty do oddelení student (napr. jako ve firmách - marketingové, úcetní atd.)

A už se blížíme k samotnému príkazu pro pridání J Upozornení „ príkazy se musí zadávat na jeden rádek“

Import-Csv -Path c:\ps\usero365all.csv| ForEach-Object {New-MsolUser -Department $_.Department -FirstName $_.FirstName   -DisplayName $_.DisplayName -LastName $_.LastName -Password $_.Password -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -LicenseAssignment $_.LicenseAssignment -UsageLocation $_.UsageLocation}| Export-Csv -Path c:\ps\exportall.csv

A to je on J seznam studentu a veškeré parametry uživatele nacítám ze souboru usero365all.csv, který jsem si cástecne vygeneroval z Bakaláru a hodne musel upravit, aby odpovídal možnosti importu. Ale nebojte se, manuál pokracuje i v této cásti.

Jak vytvorit soubor usero365all.csv .

V Bakalárích ci jiném evidencním systému vytvoríte sestavu, kde Vám stací jméno a príjmení žáku, prípadne rocník nebo trída. Já jsem udelal jméno a príjmení.

Cílem je tento formát:

Jak vidíte, je potreba v excelu použít ruzné možnosti a funkce, abyste dosáhli tíženého výsledku. Pripravené soubory vcetne všech funkcí jsou soucástí tohoto clánku a budou ke stažení J.

Použité funkce: napríklad =CONCATENATE(diakritika(A3);diakritika(ZLEVA(B3));D3) z toho funkce „diakritika“ je vytvorená speciálne pro zrušení diakritiky v excelovském souboru.

Pozor, nelekejte se !!!! Funkce už je naprogramovaná v dodaném vzorovém souboru

Funkce diakritika:

Otevrete si Microsoft Excel – nabídka VývojárVisual Basic. Otevre se program Microsoft Visual Basic, zde dejte pravé tlacítko myši na ThisWorkbook (je to vlevo) – InsertModule. Otevre se Sešit1, do kterého prekopírujte tento skript:

Function diakritika(source As Variant) As String

Const cz As String = "áÁcCdDéÉeEíÍnNóÓrRšŠtTúÚuUýÝžŽ“
Const en As String = "aAcCdDeEeEiInNoOrRsStTuUuUyYzZ“

Dim TmpS As String
Dim OutS As String

Dim I As Integer

OutS = ""
If IsNull(source) Or source = "" Then
diakritika = ""
Else
For I = 1 To Len(source)
TmpS = Mid(source, I, 1)
If InStr(1, cz, TmpS, vbBinaryCompare) > 0 Then TmpS = Mid(en, InStr(1, cz, TmpS, vbBinaryCompare), 1)
OutS = OutS & TmpS
Next I
diakritika = OutS
End If

End Function

Poté zvolte nabídku DebugCompile VBAProject.

 

 

Když pridáte své žáky do vzorové tabulky SEZNAM2015_vzorMS.xls a rozkopírujete vzorec, bude vše funkcní i u Vás. Když máte hotovo, uložíte jako CSV soubor (usero365all.csv)

Ale pozor, ješte nekoncíme J

Tento soubor má položky oddelené stredníkem a my potrebujeme cárkou, proto prichází na radu Poznámkový blok a funkce nahradit CTRL+H

A ješte než uložíme, je potreba zmenit kódování na UTF-8

A to vše máme uložené v mém prípade na disku C: ve složce PS.

A ted již v klidu mužeme prejít na príkaz

Import-Csv -Path c:\ps\usero365all.csv| ForEach-Object {New-MsolUser -Department $_.Department -FirstName $_.FirstName   -DisplayName $_.DisplayName -LastName $_.LastName -Password $_.Password -UserPrincipalName $_.UserPrincipalName -LicenseAssignment $_.LicenseAssignment -UsageLocation $_.UsageLocation}| Export-Csv -Path c:\ps\exportall.csv

 

Tímto dostanete uživatele do Office 365, ale možná nekterí z Vás by rádi pridali uživatelum i další typ licence. Na to jsem použil následující príkaz

Get-MsolUser -Department "student" | Set-MsolUserLicense -AddLicenses "sszpkt:STANDARDWOFFPACK_STUDENT"

Tímto jsem pridal 472 studentu a všichni mají pridanou licence Office ProPlus a predplatné plán E1.

 Verím, že tento podrobný popis Vám pomuže s nelehkým úkolem, jak pridat velkém množství uživatelu.

Pokud byste meli zájem i o prípadné pokracování podobných návodu, neváhejte me kontaktovat na email rejthar@sszpkt.cz

Vzorové soubory ke stažení najdete na adrese:

http://www.maleskoly.info/wordpress/wp-content/uploads/2015/09/usero365.zip

 

Preji mnoho štastných uživatelu                                  Karel Rejthar