Exchange Server 2010 seriál - Založení databází pro poštovní schránky a jejich konfigurace (část II.)

Hned po instalaci Exchange Serveru v roli Mailbox Server máme na tomto serveru k dispozici jednu databázi pro poštovní schránky. Zdali na něm máme i databázi pro veřejné složky záleží na tom, zdali jsme při instalaci vybrali podporu pro klienty starší než Outlook 2007, či nikoli. Pokud ano, je databáze s Veřejnými složkami nezbytná – starší klienti ji potřebují ke svému chodu. V edici Standard máme možnost pro poštovní schránky založit 5 databází, v edici Enterprise potom až 100. Databáze nemají žádnou pevně omezenou velikost ( jak tomu bylo u verze Exchange Server 2003 a starší). Databáze zakládáme podle následujících pravidel:

 • Potřebujeme sjednotit více schránek se stejným nastavením (např. velikost schránky) – každá databáze má své vlastnosti a tyto se automaticky aplikují na všechny schránky, které se v databázi nacházejí
 • Více databází znamená možnost tyto databáze uložit na různé disky a tím optimalizovat výkon a bezpečnost dat
 • V případě poškození databáze, není mimo provoz cela firma, ale jen ta část uživatelů, která v ní měla schránku
 • Je doporučeno, aby velikost databází nepřesáhla určitou rozumnou velikost vzhledem k následné správě, zálohování, atd. Je jistě lepší mít více menších databází, než jednu obrovskou, se kterou je problém cokoli udělat. Jako příklad může posloužit situace, kdy chceme databázi obnovit ze zálohy – 50GB se obnovuje rychleji a jednodušeji, než např. 500GB.

Různých doporučení je mnoho a v zásadě platí, že správci Exchange se většinou řídí vlastními zkušenostmi, případně jsou omezeni hardwarovými možnostmi serveru. Pokud chcete postupovat podle doporučení společnosti Microsoft, doporučuji používat následující Excel aplikaci, která vám s rozdělením a návrhem databází pomůže.

Exchange 2010 Mailbox Server Role Requirements Calculator

Založení nové databáze pro poštovní schránky

Založení nové databáze pro poštovní schránky provedeme pomocí následujícího postupu:

 1. EMC: Organization Configuration -> Mailbox -> New Mailbox Database

 2. V průvodci vyplníme jméno databáze (nově musí být unikátní v celé Exchange organizaci), Mailbox server na kterém se budu nacházet a umístění databáze a transakčních logů na disku

Založení nové databáze pro poštovní schránky

Konfigurace databáze pro poštovní schránky

Konfigurace databáze pro poštovní schránky provedeme pomocí následujícího postupu:

 1. EMC: Organization Configuration -> Mailbox -> vybereme databázi, kterou chceme nastavit a vyvoláme její vlastnosti

 2. Na záložce Maintenance zvolíme čas, kdy se má dělat údržba databáze tak, aby tento čas nebyl shodný s dobou, v níž probíhá zálohování, nebo skenování antivirem

 3. Na záložce Limits nastavíme požadované limity schránek, které budou v této databázi umístěny. Kromě toho také nastavíme to, jak dlouho bude databáze držet smazané položky v Dumpsteru - odkud si je uživatelé mohou sami obnovit (v programu Outlook volba „Obnovit odstraněné položky“)

   
  Konfigurace databáze pro poštovní schránky

Přesun schránek mezi databázemi Exchange

Po vytvoření požadovaných databází, je možné poštovní schránky uživatelů mezi těmito databázemi libovolně přesouvat a tím optimalizovat rozložení schránek napříč celou organizací. Od verze Exchange Server 2010 je díky online přesunu dat tuto operaci možné dělat i během pracovní doby, schránka je po celou dobu přesunu pro uživatele dostupná. Po dokončení přesunu je uživatel pouze vyzván k tomu, aby restartoval aplikaci Microsoft Office Outlook.

 1. EMC: Recipient Configuration -> Mailbox -> Označíme schránku, kterou chceme přesouvat a spustíme průvodce „New Local Move Request“

 2. Vybereme databázi, do které má být schránka přesunuta, a rozhodujeme o tom, zdali se má schránka přesunout i v případě, že v ní jsou obsažena poškozená data (zastavit přesun, nepřesouvat pouze chybné položky)

 3. V sekci Recipient Configuration -> Move Request můžeme sledovat stav přesouvaných schránek

  05_Přesun poštovní schránky 
  Přesun poštovní schránky

- Martin Pavlis

Další díl seriálu:
Exchange Server 2010 seriál – Instalace (část I.)