Jak na IPv6?

Pravděpodobně jste během uplynulých dnů zaznamenali informaci o tom, že s konečnou platností byly vyčerpány bloky IPv4 adres na nejvyšší úrovni. Poskytovatelé a operátoři mají stále nevyčerpané rezervy, nicméně faktem zůstává že IPv6 nabývá na aktuálnosti.

V té souvislosti bych se rád zmínil o několika zajímavých dokumentech a článcích, které problematiku IPv6 rozebírají podrobněji.

Pokud s IPv6 nemáte žádné zkušenosti, doporučuji IPv6 Learning Roadmap, která obsahuje informace o IPv6 od úvodního seznámení až po čistě technické články.

Stáhnout si můžete rovněž dokument Introduction to IPv6, popisující samotnou strukturu IPv6, fungování adresace, autokonfigurace a další.

Zajímají-li vás bezpečnostní doporučení, případně principy přechodu z IPv4 na IPv6, podívejte se na IPv6 Security Considerations, resp. IPv6 Transition Technologies.

Za zmínku rovněž stojí IPv6 blog, IPv6 forum a návod pro vytvoření demo prostředí prezentujícího IPv6.

- Kanty