Novinky v Azure Site Recovery

Služba Azure Site Recovery pokrývá scénáře disaster recovery s tím, že primárně zajišťuje orchestraci vytváření a udržování aktuálních kopií virtuálních strojů z firemního datacentra do záložní lokality. V případě výpadku primární serverovny pak zajišťuje přepnutí na záložní virtuály.

Aktuálně je možné pomocí Site Recovery provádět buďto ve scénáři “primární datacentrum vlastní – záložní datacentrum vlastní” a podporovány jsou platformy Hyper-V i VMWare, pokud jsou řízeny pomocí Virtual Machine Manageru.

Pro Hyper-V je k dispozici i varianta “primární datacentrum vlastní – záložní datacentrum v Azure”, a to jako pro samostatné Hyper-V servery, tak pro větší serverovnu řízenou Virtual Machine Managerem.

V minulých dnech byly tyto varianty navíc rozšířeny o další možnosti, a sice přímou replikaci fyzických serverů a virtuálních strojů běžících na platformě VMWare.

ASR_6A712D30

Podrobnosti naleznete v oznámení na blogu Servers & Tools.

Další dostupnou variantou je orchestrace disaster recovery i pro zákazníky, kteří používají storage-based replikaci na úrovni diskových polí.

Díky úzké spolupráci s výrobci diskových polí je tato varianta plně podporována u následujících typů:

Jde o otevřené řešení, založené na SMI-S, další výrobci tedy mohou následovat.

Pro podrobnější informace se podívejte na VMM Engineering Blog, případně navštivte stránku Azure Site Recovery, kde naleznete dokumentaci i cenu služby.

Druhou, sice drobnou, ale velice užitečnou novinkou ve službě Site Recovery je možnost aktivace zasílání e-mailových notifikací s informacemi o stavu a případných problémech s replikací. Notifikace můžete aktivovat přímo v Azure portálu, není potřeba žádný další nástroj pro monitoring či mailserver. Podrobnější informace o této novince naleznete na blogu Azure týmu.

A pokud vám i tak v Site Recovery nějaká funkcionalita chybí, neváhejte využít Azure Site Recovery User Voice fórum, kde můžete napsat vlastní námět na budoucí zlepšení služby, případně hlasovat pro nápady jiných. Dlužno dodat, že nápady s velkým počtem hlasů se dočkají realizace, jak by tomu u smysluplné zpětné vazby mělo být.

- Kanty