Azure Machine Learning GA

imageO Machine Learningu jsme psali nedávno, takže se nám velice hodí oznámení, které přišlo včera. Služba Azure ML je nyní ve stádiu obecné dostupnosti a stává se tak plně podporovanou. Kromě toho do ní přibylo několik funkčních vylepšení:

  • Proces tvorby webové služby z vašeho vytrénovaného modelu je kompletně přepracovaný a zjednodušený. Zároveň je k dispozici klientská aplikace pro Excel, do níž se dá vaše webová služba připojit a otestovat.
  • Hotové modely se dají "přetrénovávat" tím, že do nich doplníte nová data. Můžete tak periodicky zpřesňovat výsledky nebo přidat vlastní data do modelu, který poskytuje někdo jiný. Případně naopak – nechat uživatele svého API, ať použijí svá data.
  • Přibyla podpora jazyka Python – experimenty a služby je možné tvořit přímo v Azure ML Studiu pomocí distribuce Anaconda (včetně knihoven). Dokonce se v rámci jedné služby dají kombinovat jazyky Python a R.
  • V Azure Store jsou připravené webové služby, které je možné snadno integrovat do vlastních aplikací (webů, mobilních aplikací atd.). Přibyl také nový katalog komunitních experimentů, který dodává práci s ML sociální rozměr.

Více informací k oznámení: http://blogs.technet.com/b/machinelearning/archive/2015/02/18/announcing-the-general-availability-of-azure-machine-learning.aspx

Azure Machine Learning: http://azure.microsoft.com/en-us/services/machine-learning/

Machine Learning bez předplatného Azure: https://studio.azureml.net/Home

Martin