Azurové novinky – listopad 2013

Listopadový mrazivý vítr s sebou přinesl dvě významné aktualizace služeb Windows Azure.

General Availability

Začněme službami, které se v listopadu probojovaly z Preview do produkčního provozu.

· BizTalk Services

o Enterprise integrace jako služba, scénáře B2B a EDI, napojení na on-premise BizTalk, to vše je nyní dostupné v cloudu a plně podporované.

· Traffic Manager

o Prostřednictvím služby Traffic Manager je možné lépe řídit tok požadavků uživatelů na jednotlivé endpointy Cloud Services.

o Služba umí sledovat dostupnost endpointů (je možné implementovat i vlastní logiku) a v případě potřeby převést traffic na endpoint, který funguje. Vedle toho zvládá i automatické reroutování podle toho, odkud uživatel přichází – takže přístupy z USA mohou jít na instance nasazené v Americe, přístupy z Evropy na instance v Evropě. Důsledkem je lepší výkon a řešení fail-over scénářů.

o Protože služba zajišťuje vysokou dostupnost, musí být sama vysoce dostupná, takže je kryta speciální 99,99% SLA.

· Active Directory Application Access

o Uživatelé služby Windows Azure Active Directory mají nyní možnost několika kliknutími nastavit single-sign-on (SSO) do více než 500 podporovaných SaaS služeb třetích stran. Součástí je kromě automatického přihlášení také přenos informací o uživatelích z Active Directory a možnost kombinace s vícefaktorovou autentizací představenou dříve.

o Více informací: http://blogs.technet.com/b/ad/archive/2013/07/07/application-access-enhancements-for-windows-azure-active-directory.aspx

· HDInsight

o Technologie HDInsight pro zpracování „velkých dat“ v cloudu je nyní v produkčním provozu, takže se na ni vztahuje SLA a 24/7 podpora od Microsoftu. HDInsight je kompatibilní s open-source technologií Hadoop a dají se přes ni vytvářet a spravovat clustery v cloudu, ke kterým je možné přistupovat i přes nástroje Apache Hadoop (Pig nebo Hive).

o Služba pracuje s daty uloženými v Azure Blob Storage a platí se za spuštěné instance, takže je možné (a výhodné) vytvářet clustery dynamicky jenom pro zpracování a následně je vypínat při nečinnosti. HDInsight doplňuje služba importu/exportu pevných disků – velké objemy dat je potřeba do cloudu nějak dostat a pošta může být efektivnější než přenos přes internet.

o Více informací: http://blogs.msdn.com/b/windowsazure/archive/2013/10/28/windows-azure-hdinsight-is-now-generally-available.aspx

Posílání pevných disků do cloudu

Ve verzi Preview je nyní služba importu a exportu dat do/z Azure Storage pomocí odeslání pevného disku (ano, fyzického) přepravní službou. Funguje zatím pouze v rámci USA a je omezena na FedEx a disky do 4 TB. Pracovníci datacentra přijmou zašifrovaný disk (BitLocker je podmínkou) a překlopí data do zvoleného Storage Accountu. Podobně funguje i export – po objednání vám přijde balíček s diskem, na němž jsou vaše data.

Mobile Services

Listopadová aktualizace služeb Mobile Services je orientovaná hlavně na firemní nasazení a LOB aplikace:

· Podpora Windows Azure Active Directory pro jednotné přihlašování mobilních uživatelů je v současnosti dostupná pouze jako uzavřené preview.

· Mobile Services Portable Class Library SDK bylo aktualizováno a podporuje nyní Xamarin.iOS a Xamarin.Android, čímž rozšiřuje nedávno oznámené partnerství společností Microsoft a Xamarin. Na portálu Windows Azure jsou také nové „quickstart“ projekty pro Xamarin, takže je jednodušší začít s tvorbou multiplatformních aplikací ve Visual Studiu s Azure jako backendem.

· Přibyla podpora metody Optimistic Concurrency pro řešení konfliktů v tabulkách Mobile Services. Aplikace může jednoduše detekovat změny, které provedlo na jednom záznamu více uživatelů ve stejnou dobu a nabídnout řešení (více informací: http://www.windowsazure.com/en-us/develop/mobile/tutorials/handle-database-write-conflicts-dotnet/).

Změny vzhledu se dočkala galerie pro vytváření nových virtuálních strojů. Nabídka se postupně rozrůstá, a tak je potřeba zlepšit orientaci – zaslouží se o to třeba vyhledávání a filtrování nebo rozdělení nabídky do stromové struktury (podle typu operačního systému).

clip_image002

ACL přes portál

Kontrolu přístupu pomocí Access Control Lists (ACL) u virtuálních strojů je nyní možné nastavovat i přes webový portál (vedle PowerShellu a Management API). Jednoduše tak lze stanovit, které rozsahy IP adres budou mít povoleno k počítači přistupovat a které nikoliv. Pravidla se vztahují na jednotlivé endpointy – takže je možné otevřít nebo naopak omezit přístup přes PowerShell nebo třeba vzdálenou plochu.

clip_image004

WebSockets ve Web Sites

V nastavení služby Web Sites přibylo nové přepínátko Web Sockets, které zapíná podporu technologií pro „real-time web“, např. SignalR. Pomocí WebSockets je možné obejít klasický webový model, protože server nečeká na požadavek uživatele, ale sám proaktivně rozesílá obsah připojeným klientům (prohlížečům).

Výukové video k SignalR je například zde: https://channel9.msdn.com/Series/Building-Web-Apps-with-ASP-NET-Jump-Start/Building-Web-Apps-with-ASPNET-Jump-Start-08-Real-time-Communication-with-SignalR

Notification Hubs

Ve službě pro rozesílání push notifikací na mobilní platformy došlo k následujícím změnám:

· Každému příjemci notifikací je možné přiřadit značky (tagy) a podle nich směrovat zprávy. Nyní se dají příjemci segmentovat pomocí pokročilejších filtrovacích výrazů, které omezí adresáty podle kombinace tagů (např. „fanoušek Sparty AND vegetarián“).

· Byl odebrán limit aktivních zařízení (Active Devices).

· Přímo z Azure Portálu se nyní dají pohodlněji testovat notifikace – na záložce DEBUG lze definovat pokusnou zprávu, která se rozešle zvolené sadě příjemců (podle platformy a tagu).

Partnerství s New Relic

Díky partnerství s New Relic, poskytovatelem nástrojů pro analýzu výkonu a monitoring aplikací, je velmi jednoduché analytiku zapnout pro svoje aplikace v Azure. Aktivuje se na portále jako add-on, který je zdarma, a do aplikace se vkládá v podobě runtime agenta (přes NuGet). Kromě této změny není potřeba nijak měnit zdrojový kód. Statistiky jsou pak vidět na portále New Relic.

clip_image006

Billing Alert Service

Billing Alert Service umožňuje nastavit finanční hranici, po jejímž dosažení pošle notifikaci e-mailem, takže již není třeba se bát překvapení v podobě nečekaně vysokého účtu za služby Azure. Služba je zatím ve stádiu Preview a výhledově bude podporovat různé metody upozornění (např. SMS).

Storage Alerts

V Management portálu je nyní možné také přidávat upozornění pro případy, kdy služba Storage dosáhne ve vybraných metrikách zvolených úrovní. Kromě kapacity se může jednat například o počet transakcí nebo požadavků.

clip_image007

Monitoring Service Library Preview

Pro práci s metrikami, alerty a automatickým škálováním z kódu byla vydána preview verze knihoven Monitoring Service. Jejich účelem je plně automatizovat vytváření a správu monitorovacích pravidel tak, aby nebylo třeba vstupovat na portál.

Dokumentace je zde: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=331678&clcid=0x409

Scheduler

Ve fázi Preview je služba pro automatické spouštění předdefinovaných akcí (jobů) – Scheduler. Dá se použít pro volání webových služeb přes HTTP nebo posílání zpráv do front Windows Azure Storage Queue, jednou nebo opakovaně, na vyžádání nebo pravidelně. Pomocí Scheduleru je možné asynchronně zpracovávat opakované požadavky bez nutnosti vytvářet speciální webovou službu.

V současnosti je služba dostupná pouze jako REST API.

Dokumentace: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsazure/dn479785.aspx

clip_image001 image_thumb2 image_thumb4

image_thumb6 image_thumb11 

------

clip_image001_thumb[1]clip_image002_thumb[1]clip_image003_thumb[2]clip_image004_thumb[3]clip_image005_thumb[3]clip_image007_thumb[2]

------

 clip_image002imageimageimageimageimageimageimageimageimage

------

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

Martin Šimeček