Pozvánka na online kurz „Řízení softwarových projektů“

Po velmi úspěšném a kladně hodnoceném kurzu na téma testování aplikací přicházíme na podzim s podobným kurzem na jiné téma – nástroje a techniky pro řízení softwarových projektů. Jedná se o velmi náročnou oblast, ve které se střetává mnoho protichůdných sil: snaha o dokonalé plánování naráží na nejistotu při vytváření softwaru, snaha o dokonalou komunikaci a informovanost naráží na introvertní povahu vlastní mnoha špičkovým specialistům a tak bychom mohli pokračovat. V kurzu vám chceme nabídnout pragmatický pohled, který se snaží získat rozumnou úroveň kontroly nad projektem a přitom omezit na minimum byrokracii , která je k dosažení tohoto cíle nezbytná. Toho lze dosáhnout zejména pomocí integrace procesů do vývojářských nástrojů a dalších technologií podporujících týmový vývoj. Kurz je určen pro vedoucí vývojových týmů, projektové manažery v softwarových projektech, softwarové architekty a senior vývojáře.


Struktura a obsah kurzu

Cílem tohoto kurzu je seznámit účastníky s nástroji a praxí prověřenými postupy. Nebude vám vnucovat žádnou konkrétní metodiku vývoje, spíše se bude snažit nabídnout inspiraci a předvést fungující techniky prověřené praxí – a to bez ohledu na použitý nástroj. Kurz můžete absolvovat z domova i z práce, během dne nebo ve svém volném čase. Kurz vede přední odborník na problematiku životního cyklu vývoje aplikací Michael Juřek, který má zkušenosti z konzultací na toto téma u desítek partnerských firem i zákazníků. Obsah kurzu je rozdělen do tří bloků:

  • Týden 1 – Základní pojmy a techniky – první lekce představí základní termíny a techniky společné všem metodikám a způsobům řízení s praktickými ukázkami demonstrovanými na nástroji Team Foundation Server 2010, který lze využít pro řízení projektů a vývoj na libovolné aplikační platformě.
  • Týden 2 – Agilní řízení – vydání agilního manifestu v roce 2001 způsobilo zemětřesení v oblasti softwarových metodik, z něhož povstal Scrum jako jejich vlajková loď. Postupům vhodným pro agilní řízení proto věnujeme celou druhou část kurzu.
  • Týden 3 – Projektové řízení – alternativou k agilnímu řízení je tradiční projektové řízení snažící se identifikovat a minimalizovat rizika pomocí precizního sledování úkolů, zdrojů a závislostí. Tomuto tradičnímu přístupu věnujeme třetí část kurzu.


Organizace – týdenní setkání každé úterý

Každé úterý od 18. října do 1. listopadu 2011 v době od 14:00 do max. 15:30 hodin (pozor, změna času proti původnímu ohlášení ) se konají online setkání na výše uvedená témata prostřednictvím produktu Live Meeting, který lze zdarma stáhnout zde. Odkaz k přihlášení najdete na registračním webu, navíc je dostanete e-mailem před každou lekcí. Budou tvořena přednáškou s praktickými ukázkami v délce maximálně 60 minut s následnými odpověďmi na otázky položené v textovém chatu. Materiály, videozáznamy a odpovědi na otázky položené během kurzu budou zveřejňovány na našem vývojářském blogu.

Kniha pro účastníky

Účastníci, kteří se zúčastní alespoň 2 ze 3 setkání, mají nárok na získání knihy Professional Scrum with Team Foundation Server anebo Professional Team Foundation Server 2010 za manipulační poplatek 200 Kč. Pro správné spárování údajů je nutné při vstupu do online meetingu zadat vždy stejnou e-mailovou adresu, která musí být shodná s e-mailovou adresou ve vašem registračním profilu.

Na kurz je možné se zaregistrovat na této stránce.