Tvorba NSIS a Inno Setup inštalátorov priamo vo Visual Studiu 2017

S príchodom Visual Studia 2017 sa dostáva na trh nová verzia nástroja Visual & Installer pre tvorbu inštalátorov priamo z Visual Studia. Visual & Installer je rozšírenie (extension) pre Visual Studio 2005 až 2017, ktoré umožňuje pridať NSIS a Inno Setup projekty do IDE a plnohodnotne s nimi pracovať, čím získavate všetky výhody Visual Studia spolu s vlastnosťami týchto inštalačných systémov.

Kľúčové vlastnosti:
- Nové typy projektov: NSIS Project a Inno Setup Project
- Plná integrácia do IDE Visual Studia
- Zostavenie (Build) inštalátorov priamo s inými typmi projektov (C#, C++, .NET, VB...)
- Vlastnosti projektu (Project Properties) s podporou premenných a MSBuild
- Zvýrazňovanie syntaxe (Syntax highlighting)
- IntelliSense – dopĺňanie slov (Complete Word, Ctrl + Space)
- IntelliSense – parametre (Parameter Info)
- IntelliSense – rýchle info (Quick Info, tooltipy nad premennými, funkciami, ...)
- Navigácia v skripte (Navigation Bars)
- Kompletné prepojenie so zostavením riešenia (solution build, configuration manager)
- Rýchle skoky z okna chýb (Error List, dvojklik na chybu)
- Funkcie Go To, Find Definition, Declaration, ...
- Rady a tipy pre písanie skriptov
- Optimalizácia kódu
- Otváranie súborov (Go To file)
- IntelliSense – útržky kódu (Code Snippets vrátane vlastných)
- Regióny (schovávanie kódu – Outlining)
- Rozpoznávanie plug-inov a hlavičkových súborov
- Plná podpora pre verziovacie systémy (SVN, GIT, ...)
- Hľadanie a premenovanie referencií (References Window, premenné, funkcie, metódy, ...)
- Dynamická nápoveda
- Kompatibilita medzi všetkými verziami Visual Studia
- Dizajnér pre MessageBox-y
- Konvertovanie VS Setup projektov (.vdproj) do NSIS alebo Inno Setupu!

Na stránke produktu www.visual-installer.com nájdete ďalšie informácie vrátane plnohodnotnej Trial verzie.
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať tvorcov nástroja Visual & Installer, team unSigned .

 

Miroslav Kubovčík