NSPrinterTableStatus NSPrinterTableStatus Enum

Definition

public enum NSPrinterTableStatus
type NSPrinterTableStatus = 
Inheritance
NSPrinterTableStatusNSPrinterTableStatus

Fields

Error Error 2
NotFound NotFound 1
Ok Ok 0

Applies to