Microsoft.VisualStudio.TestTools.UITesting.WpfControls Namespace

Classes

WpfButton
WpfButton.PropertyNames
WpfCalendar
WpfCalendar.PropertyNames
WpfCell
WpfCell.PropertyNames
WpfCheckBox
WpfCheckBox.PropertyNames
WpfComboBox
WpfComboBox.PropertyNames
WpfControl
WpfControl.PropertyNames
WpfCustom
WpfDatePicker
WpfDatePicker.PropertyNames
WpfEdit
WpfEdit.PropertyNames
WpfExpander
WpfExpander.PropertyNames
WpfGroup
WpfGroup.PropertyNames
WpfHyperlink
WpfHyperlink.PropertyNames
WpfImage
WpfImage.PropertyNames
WpfList
WpfList.PropertyNames
WpfListItem
WpfListItem.PropertyNames
WpfMenu
WpfMenu.PropertyNames
WpfMenuItem
WpfMenuItem.PropertyNames
WpfPane
WpfPane.PropertyNames
WpfProgressBar
WpfProgressBar.PropertyNames
WpfRadioButton
WpfRadioButton.PropertyNames
WpfRow
WpfRow.PropertyNames
WpfScrollBar
WpfScrollBar.PropertyNames
WpfSeparator
WpfSlider
WpfSlider.PropertyNames
WpfStatusBar
WpfStatusBar.PropertyNames
WpfTable
WpfTable.PropertyNames
WpfTabList
WpfTabList.PropertyNames
WpfTabPage
WpfTabPage.PropertyNames
WpfText
WpfText.PropertyNames
WpfTitleBar
WpfTitleBar.PropertyNames
WpfToggleButton
WpfToggleButton.PropertyNames
WpfToolBar
WpfToolBar.PropertyNames
WpfToolTip
WpfTree
WpfTree.PropertyNames
WpfTreeItem
WpfTreeItem.PropertyNames
WpfWindow
WpfWindow.PropertyNames