WorkflowContractBehaviorAttribute.AddBindingParameters(ContractDescription, ServiceEndpoint, BindingParameterCollection) Method

Definition

Configures binding elements to support the workflow contract behavior.

public:
 virtual void AddBindingParameters(System::ServiceModel::Description::ContractDescription ^ contractDescription, System::ServiceModel::Description::ServiceEndpoint ^ endpoint, System::ServiceModel::Channels::BindingParameterCollection ^ bindingParameters);
public void AddBindingParameters (System.ServiceModel.Description.ContractDescription contractDescription, System.ServiceModel.Description.ServiceEndpoint endpoint, System.ServiceModel.Channels.BindingParameterCollection bindingParameters);
abstract member AddBindingParameters : System.ServiceModel.Description.ContractDescription * System.ServiceModel.Description.ServiceEndpoint * System.ServiceModel.Channels.BindingParameterCollection -> unit
override this.AddBindingParameters : System.ServiceModel.Description.ContractDescription * System.ServiceModel.Description.ServiceEndpoint * System.ServiceModel.Channels.BindingParameterCollection -> unit

Parameters

contractDescription
ContractDescription

The contract description.

endpoint
ServiceEndpoint

The endpoint.

bindingParameters
BindingParameterCollection

The objects that the binding elements require to support the workflow contract behavior.

Implements

Applies to