SqlServerReferenceReferenceBuilderExtensions SqlServerReferenceReferenceBuilderExtensions Class

Definition

SQL Server specific extension methods for ReferenceReferenceBuilder.

public static class SqlServerReferenceReferenceBuilderExtensions
Public Module SqlServerReferenceReferenceBuilderExtensions
Inheritance
System.ObjectSystem.Object
SqlServerReferenceReferenceBuilderExtensionsSqlServerReferenceReferenceBuilderExtensions

Methods

System.Object.Equals(System.Object) System.Object.Equals(System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.Equals(System.Object, System.Object) System.Object.Equals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
ForSqlServerHasConstraintName(ReferenceReferenceBuilder, String) ForSqlServerHasConstraintName(ReferenceReferenceBuilder, String)

Configures the foreign key constraint name for this relationship when targeting SQL Server.

ForSqlServerHasConstraintName<TEntity, TRelatedEntity>(ReferenceReferenceBuilder<TEntity, TRelatedEntity>, String) ForSqlServerHasConstraintName(Of TEntity, TRelatedEntity)(ReferenceReferenceBuilder(Of TEntity, TRelatedEntity), String)

Configures the foreign key constraint name for this relationship when targeting SQL Server.

System.Object.GetHashCode() System.Object.GetHashCode() Inherited from System.Object
System.Object.GetType() System.Object.GetType() Inherited from System.Object
System.Object.MemberwiseClone() System.Object.MemberwiseClone() Inherited from System.Object
System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) System.Object.ReferenceEquals(System.Object, System.Object) Inherited from System.Object
System.Object.ToString() System.Object.ToString() Inherited from System.Object