AcsSmsDeliveryReportReceivedEventData.setDeliveryStatus(String deliveryStatus) Method

Definition

Set the deliveryStatus property: Status of Delivery.

public AcsSmsDeliveryReportReceivedEventData setDeliveryStatus(String deliveryStatus)

Parameters

deliveryStatus
java.lang.String

the deliveryStatus value to set.

Returns

the AcsSmsDeliveryReportReceivedEventData object itself.

Applies to