ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ MICROSOFT: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ MICROSOFT INTUNE

ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ MICROSOFT: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ MICROSOFT INTUNE

Οι παρόντες όροι άδειας χρήσης αποτελούν τη σύμβαση ανάμεσα στη Microsoft Corporation (ή μία από τις συγγενείς της εταιρείες, ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας) και σε εσάς. Παρακαλείσθε να τους διαβάσετε. Ισχύουν για την εφαρμογή που αναφέρεται ανωτέρω. Οι όροι ισχύουν επίσης για τα παρακάτω στοιχεία της Microsoft

 • ενημερώσεις,

 • συμπληρώματα,

 • υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και

 • υπηρεσίες υποστήριξης

για τη συγκεκριμένη εφαρμογή, εκτός εάν υπάρχουν άλλοι συνοδευτικοί όροι για τα εν λόγω στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, ισχύουν οι συνοδευτικοί όροι.

ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ, ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ.

Εάν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους της άδειας χρήσης, έχετε τα ακόλουθα οριστικά δικαιώματα.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ.

  1. Εγκατάσταση και χρήση. Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε αριθμό αντιγράφων αυτής της εφαρμογής σε μια συσκευή ή σε συσκευές με δυνατότητα Windows, οι οποίες βρίσκονται υπό τον έλεγχο ή την κατοχή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή με την έγκυρη συνδρομή του Microsoft Intune της εταιρείας σας ή με μια υπηρεσία online που περιλαμβάνει λειτουργίες του Microsoft Intune.

  2. Ενημερώσεις. Για πλήρη λειτουργικότητα, ενδέχεται να απαιτούνται ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις για το Microsoft Intune. Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

  3. Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα της Microsoft. Η εφαρμογή περιέχει άλλα προγράμματα της Microsoft. Αυτοί οι όροι άδειας χρήσης ισχύουν για τη χρήση αυτών των προγραμμάτων.

  4. Προγράμματα τρίτων. Η εφαρμογή ενδέχεται να περιλαμβάνει προγράμματα τρίτων για τα οποία η Microsoft, και όχι το τρίτο μέρος, σας παραχωρεί άδειες χρήσης στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι κοινοποιήσεις, εάν υπάρχουν, για το πρόγραμμα τρίτου μέρους περιλαμβάνονται μόνο για δική σας πληροφόρηση.

 2. ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ INTERNET. Ενδέχεται να σας επιβληθούν χρεώσεις που σχετίζονται με την πρόσβαση στο Internet, τη μεταβίβαση δεδομένων και άλλες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους του σχεδίου παροχής υπηρεσιών δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης σύμβασης έχετε με την υπηρεσία δικτύου που χρησιμοποιείτε, λόγω της χρήσης της εφαρμογής. Φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν χρεώσεις της υπηρεσίας δικτύου.

 3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ INTERNET. Μαζί με την εφαρμογή, η Microsoft παρέχει υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Η Microsoft έχει το δικαίωμα να τις αλλάξει ή να τις καταργήσει ανά πάσα στιγμή.

  1. Συναίνεση για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet ή ασύρματες υπηρεσίες. Η εφαρμογή μπορεί να συνδέεται σε ασύρματες υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet. Εφόσον χρησιμοποιείτε την εφαρμογή σημαίνει ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την αποστολή τυπικών πληροφοριών της συσκευής (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τη συσκευή, το σύστημα και το λογισμικό εφαρμογής, καθώς και τα περιφερειακά), για υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet ή ασύρματες υπηρεσίες. Εάν παρέχονται άλλοι όροι σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών, ισχύουν επίσης και οι εν λόγω όροι.

   • Δεδομένα. Ορισμένες υπηρεσίες online απαιτούν (ή ενδέχεται να βελτιωθούν από) την εγκατάσταση τοπικού λογισμικό όπως αυτό. Με κατεύθυνση εσάς ή το Διαχειριστή σας, το παρόν λογισμικό δύναται να αποστέλλει δεδομένα από μια συσκευή προς ή από μια υπηρεσία online.

   • Δεδομένα Χρήσης. Η Microsoft συλλέγει αυτόματα δεδομένα χρήσης και απόδοσης μέσω Internet. Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για την παροχή και τη βελτίωση προϊόντων και υπηρεσιών της Microsoft , καθώς και για τη βελτίωση της εμπειρίας σας. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα.

  2. Κακή χρήση των υπηρεσιών που βασίζονται στο Internet. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία που βασίζεται στο Internet με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει την ίδια ή να εμποδίσει τη χρήση της ή τη χρήση του ασύρματου δικτύου από οποιονδήποτε άλλο. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία για να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δεδομένα, λογαριασμό ή δίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο.

 4. ΣΧΟΛΙΑ. Εάν στείλετε σχόλια στη Microsoft σχετικά με την εφαρμογή, δίνετε στη Microsoft, χωρίς χρέωση, το δικαίωμα χρήσης, κοινής χρήσης και εμπορευματοποίησης των σχόλιων σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Επίσης, δίνετε σε τρίτα μέρη, χωρίς χρέωση, οποιαδήποτε δικαιώματα ευρεσιτεχνίας χρειάζονται για τα προϊόντα, τις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες τους, για χρήση ή συνεργασία με συγκεκριμένα τμήματα λογισμικού ή υπηρεσίας της Microsoft που περιλαμβάνει τα σχόλια σας. Δεν επιτρέπεται να παράσχετε σχόλια που υπόκεινται σε άδεια χρήσης, η οποία απαιτεί την έκδοση άδειας χρήσης από τη Microsoft για το λογισμικό ή την τεκμηρίωσή της προς τρίτα μέρη, επειδή συμπεριλαμβάνουμε τα σχόλια σας σε αυτά. Τα δικαιώματα αυτά εξακολουθούν να ισχύουν μετά την παρούσα σύμβαση.

 5. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ. Η άδεια χρήσης της εφαρμογής δεν πωλείται, αλλά παραχωρείται. Η παρούσα σύμβαση σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα για τη χρήση της εφαρμογής. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Εκτός εάν το εφαρμοστέο δίκαιο σάς παραχωρεί περισσότερα δικαιώματα, παρά τον παρόντα περιορισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή μόνο σύμφωνα με όσα προβλέπονται ρητά σε αυτήν τη σύμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να συμμορφωθείτε με όλους τους τεχνικούς περιορισμούς που υπάρχουν στην εφαρμογή και οι οποίοι σας επιτρέπουν να τη χρησιμοποιείτε μόνο με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν επιτρέπεται

  • η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών στην εφαρμογή,

  • η αποσυμπίληση ή η ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα της εφαρμογής, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση κατά την οποία τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά τον παραπάνω περιορισμό,

  • η δημιουργία περισσότερων αντιγράφων της εφαρμογής από όσα ορίζονται στην παρούσα σύμβαση ή επιτρέπονται από το εφαρμοστέο δίκαιο, παρά τον συγκεκριμένο περιορισμό,

  • η δημοσίευση της εφαρμογής σε άλλους με σκοπό την αντιγραφή,

  • η μίσθωση, ο δανεισμός ή η εκμίσθωση της εφαρμογής ή

  • η μεταβίβαση της εφαρμογής ή της σύμβασης αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο.

 6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΩΝ. Η εφαρμογή υπόκειται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς των Η.Π.Α. σχετικά με τις εξαγωγές. Πρέπει να συμμορφώνεστε με την εγχώρια και διεθνή νομοθεσία και τους κανονισμούς σχετικά με τις εξαγωγές που ισχύουν για την εφαρμογή. Διά της εν λόγω νομοθεσίας θεσπίζονται περιορισμοί ως προς τον προορισμό, τους τελικούς χρήστες και την τελική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε στην τοποθεσία https://www.microsoft.com/exporting.

 7. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ. Επειδή αυτή η εφαρμογή παρέχεται «ως έχει», δεν είναι δυνατό να παρέχουμε υπηρεσίες υποστήριξης για αυτήν. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση αυτής της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων ερωτήσεων αναφορικά με την πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου της εταιρείας σας, επικοινωνήστε με το διαχειριστή της εταιρείας σας. Δεν θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το κατάστημα εφαρμογών, την υπηρεσία δικτύου, τον κατασκευαστή της συσκευής η τη Microsoft.

 8. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ. Οι επωνυμίες Microsoft, Microsoft Intune και Office 365 είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

 9. ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. Αυτή η σύμβαση καθώς και οι όροι για συμπληρώματα, ενημερώσεις, υπηρεσίες που βασίζονται στο Internet και υπηρεσίες υποστήριξης που χρησιμοποιείτε, αποτελούν την ενιαία σύμβαση για την εφαρμογή και τις υπηρεσίες υποστήριξης.

 10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ.

  1. Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν αποκτήσατε την εφαρμογή στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης διέπεται από το δίκαιο της πολιτείας της Ουάσινγκτον, το οποίο ισχύει για αξιώσεις σε περίπτωση παραβίασης της σύμβασης, ανεξάρτητα από τυχόν αντιφάσεις του δικαίου. Όλες οι υπόλοιπες αξιώσεις διέπονται από το δίκαιο της πολιτείας στην οποία διαμένετε, συμπεριλαμβανομένων των αξιώσεων που καλύπτονται από το δίκαιο προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού και αδικοπραξίας.

  2. Χώρες εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αποκτήσατε το λογισμικό σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ισχύει το δίκαιο της συγκεκριμένης χώρας.

 11. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ. Αυτή η σύμβαση περιγράφει συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα. Ενδεχομένως να έχετε και άλλα δικαιώματα σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας. Μπορεί επίσης να έχετε δικαιώματα έναντι του τρίτου μέρους από το οποίο αποκτήσατε την εφαρμογή. Η παρούσα σύμβαση δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που σας αναγνωρίζονται από το δίκαιο της χώρας σας, εφόσον τούτο δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας σας.

 12. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», «ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». ΕΣΕΙΣ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ. Η MICROSOFT ΚΑΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ («ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ»), ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΡΗΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Η ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗΝ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. ΕΑΝ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ή ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ. ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΑ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΧΕΤΕ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

 13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ. ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ MICROSOFT ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΔΟΛΑΡΙΟΥ Η.Π.Α. (1,00 $). ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΤΕ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ Ή ΕΥΛΟΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

  Αυτός ο περιορισμός ισχύει για

  • ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων στο Internet ή προγράμματα τρίτων και

  • αξιώσεις για παράβαση σύμβασης, εγγύησης ή όρων, προστασία καταναλωτή, εξαπάτηση, αθέμιτο ανταγωνισμό, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια, ψευδή δήλωση, παράλειψη, παρανομία ή άλλη αδικοπραξία, παραβίαση ψηφίσματος ή κανονισμού ή αδικαιολόγητο πλουτισμό, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

  Επίσης ισχύει ακόμα και αν:

  • η επισκευή, η αντικατάσταση ή η επιστροφή χρημάτων για την εφαρμογή δεν σας αποζημιώνει πλήρως για οποιαδήποτε απώλεια ή

  • τα Καλυπτόμενα Μέρη γνώριζαν ή θα έπρεπε να γνωρίζουν σχετικά με την πιθανότητα των ζημιών.

  Τα ανωτέρω μπορεί να μην ισχύουν για την περίπτωσή σας, εφόσον το δίκαιο της χώρας σας δεν επιτρέπει τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό της ευθύνης για αποθετική ζημία ή της ευθύνης για εύλογη αποζημίωση ή άλλες ζημίες.