3.1.4.3.2.2 GetServerTimeZoneIdResponse

The result data for the GetServerTimeZoneId WSDL operation.

 <xs:element name="GetServerTimeZoneIdResponse">
   <xs:complexType>
     <xs:sequence>
       <xs:element minOccurs="0" name="GetServerTimeZoneIdResult" type="xs:unsignedShort"/>
     </xs:sequence>
   </xs:complexType>
 </xs:element>

GetServerTimeZoneIdResult:  An xs:unsignedShort [XMLSCHEMA2] section 3.3.23 element that specifies the result of the operation.