Funktsiooni OneDrive for Business (asutusesisene) lubamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Kasutajad saavad rakendusega OneDrive for Business privaatseid dokumente luua ja hallata. Nendele dokumentidele pääseb juurde Dynamics 365-is, kui süsteemiadministraator on lubanud rakenduse OneDrive for Business.

Nõuded

OneDrive for Business’i kasutamiseks koos Dynamics 365 Server-iga on vajalik järgmine.

Märkus

See teema puudutab organisatsioone, mis juurutavad rakenduse OneDrive for Business ja Dynamics 365-i või nende toodete veebipõhiste/asutusesiseste versioonide segu. Teavet OneDrive for Businessi veebiversiooni integreerimise kohta rakendusega Dynamics 365 (Online) leiate jaotisest Luba OneDrive for Business.

Luba OneDrive for Business

Aktiveerige rakendus OneDrive for Business järgmiselt.

 1. Klõpsake valikuid Sätted > Dokumendihaldus > Luba OneDrive for Business

 2. Klõpsake selle lubamiseks valikut Luba OneDrive for Business ja klõpsake seejärel nuppu OK.

  Kui kasutate asutusesisest rakendust SharePoint Server, avage Windows Serveril, kus töötab SharePoint Server, SharePoint Management Shell ja käivitage järgmised käsud õiguste seadistamiseks rakenduste SharePoint ja Dynamics 365 Server vahel.

Märkus

Teil võivad olla õigused juba määratud ja võite järgmise vahele jätta, kui tegite toimingud jaotises Serveripõhise autentimise konfigureerimine Dynamics 365 Online’i ja asutusesisese SharePointi puhul.

Add-Pssnapin * 
# Access WellKnown App principal 
[Microsoft.SharePoint.Administration.SPWebService]::ContentService.WellKnownAppPrincipals 
 
# Create WellKnown App principal 
$ClientId = "00000007-0000-0000-c000-000000000000" 
$PermissionXml = "<AppPermissionRequests AllowAppOnlyPolicy=""true""><AppPermissionRequest Scope=""http://sharepoint/content/tenant"" Right=""FullControl"" /><AppPermissionRequest Scope=""http://sharepoint/social/tenant"" Right=""Read"" /><AppPermissionRequest Scope=""http://sharepoint/search"" Right=""QueryAsUserIgnoreAppPrincipal"" /></AppPermissionRequests>" 
 
$wellKnownApp= New-Object -TypeName "Microsoft.SharePoint.Administration.SPWellKnownAppPrincipal" -ArgumentList ($ClientId, $PermissionXml) 
 
$wellKnownApp.Update() 
 

OneDrive for Businessile juurdepääsu juhtimine rakenduses Dynamics 365

Teenuse OneDrive saadavust saate Dynamics 365-is lõppkasutajatele sisse ja välja lülitada, kasutades rakenduse OneDrive for Business privileegi.

 1. Klõpsake valikuid Sätted > Turve > Turberollid

 2. Valige turberoll ja seejärel klõpsake vahekaarti Tuumkirjed.

 3. Valikus Muud õigused lülitage rakenduse OneDrive for Business privileeg soovitud kättesaadavusele.

  Märkus

  See õigus on dialoogis Turberollid näha alles pärast rakenduse OneDrive for Business lubamist.

  Rakenduse OneDrive for Business saadavuse lülitamine

Vt ka

SharePointi integreerimine Microsoft Dynamics 365-ga
Rakenduse OneDrive for Business kasutamine privaatsete dokumentide haldamiseks
Mis on OneDrive for Business?
SharePoint Online ja OneDrive for Business: tarkvara piirid ja piirangud