Äriüksuse loomine või redigeerimine kirjetele juurdepääsu juhtimiseks

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 8.x

Äriüksus on seotud äritegevuste loogiline rühmitus. Kasutage äriüksusi koos turberollidega andmetele juurdepääsu juhtimiseks, et inimestele kuvataks ainult nende töö jaoks vajalikku teavet.

Äriüksuste loomisel arvestage järgmisega.

 • Organisatsioon (nimetatakse ka juuräriüksuseks) on Dynamics 365-i äriüksuse hierarhia kõrgeim tase. Dynamics 365 loob Dynamics 365-i installimisel või ettevalmistamisel automaatselt organisatsiooni. Organisatsiooni nime ei saa te muuta ega kustutada.

 • Igal äriüksusel saab olla ainult üks peamine äriüksus.

 • Igal äriüksusel saab olla mitu alluvat äriüksust.

 • Iga kasutaja tuleb määrata ühele (ja ainult ühele) äriüksusele.

 • Saate määrata meeskonna ainult ühele äriüksusele, kuid meeskond võib koosneda ühe või mitme äriüksuse kasutajatest. Kaaluge meeskonna kasutamist olukorras, kus eri äriüksuste kasutajad peavad koos ühise kirjekogumiga töötama.

Uue äriüksuse loomine

 1. Veenduge, et teile on määratud süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja roll.

  Turberolli kontrollimine

  1. Järgige juhiseid teemas Oma kasutajaprofiili vaatamine.

  2. Kas teil puuduvad vajalikud õigused? Pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

 2. Minge jaotisse Sätted > Turve.

 3. Valige Äriüksused.

 4. Valige toimingute ribalt Uus.

 5. Sisestage uue äriüksuse nimi dialoogiboksi Äriüksus. Dynamics 365 sisestab automaatselt juuräriüksuse nime väljale Peamine ärisuhe.

  Dialoogiboks Äriüksus rakenduses Dynamics 365

 6. Kui soovite peamist äriüksust muuta, valige nupp Otsing Otsingunupp, valige käsk Otsi veel kirjeid ning seejärel tehke üht järgmistest.

  • Valige loendist olemasolev äriüksus ja seejärel valige käsk Lisa.

  • Uue peamise äriüksuse loomiseks tehke järgmist.

   1. Valige nupp Uus ja sisestage dialoogiboksi Äriüksus uue peamise äriüksuse teave.

   2. Kui olete teabe sisestamise lõpetanud, valige dialoogiboksist Äriüksus käsk Salvesta ja sule.

   3. Valige dialoogiboksist Kirje otsimine käsk Lisa.

 7. Dialoogiboksis Äriüksus täitke muud valikulised väljad, nagu allüksus, kontaktteave, veebisait, maksja aadress või kauba saaja aadress.

 8. Valige Salvesta või Salvesta ja sule.

Äriüksuse sätete muutmine

 1. Veenduge, et teile on määratud süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja roll.

  Turberolli kontrollimine

  1. Järgige juhiseid teemas Oma kasutajaprofiili vaatamine.

  2. Kas teil puuduvad vajalikud õigused? Pöörduge oma süsteemiadministraatori poole.

 2. Minge jaotisse Sätted > Turve.

 3. Valige Äriüksused.

 4. Dialoogiboksi Äriüksus avamiseks valige äriüksuse nimi.

 5. Tehke dialoogiboksis Äriüksus üht või mitut järgmistest toimingutest.

  • Muutke ühe või mitme välja andmeid.

   Märkus

   Pärast äriüksuse loomist ei saa selle nime enam muuta ega äriüksust kustutada. Saate siiski äriüksuse keelata või muuta peamist äriüksust. Kui keelate äriüksuse, keelatakse ka kõik äriüksusega seotud kasutajad ja meeskonnad.

  • Valige toiminguribalt nupp Toimingud ja valige käsk. Näiteks peamise äriüksuse muutmiseks valige nupp Toimingud ja seejärel nupp Muuda peamist ärisuhet.

   Märkus

   Kui muudate peamist äriüksust, eemaldab Dynamics 365 äriüksusega seotud kasutajate ja meeskondade turberollid. Need tuleb uuesti määrata.

  • Seotud kirjete loendi kuvamiseks valige jaotisest Organisatsioon kirje tüüp. Näiteks valige Kasutajad, et kuvada valitud äriüksuse kasutajate loendit või lisada äriüksusele kasutajaid.

 6. Pärast muudatuste tegemist valige käsk Salvesta või Salvesta ja sule.

Vt ka

Turbepõhimõtted rakenduses Microsoft Dynamics 365
Kasutajate haldamine
Meeskondade haldamine
Välja turvalisuse lubamine või keelamine
Müügivihjete, pakkumiste ja muude kirjete printimine