Eelvaate funktsioon: teabebaasiartiklite automaatne soovitamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Kas soovite, et teie klienditeenindajad lahendaksid teenindusjuhtmeid kiiresti ja kliendid oleksid rahul? Tekstianalüüsi teenuse Microsofti kognitiivsed teenused kasutamine koos Microsoft Dynamics 365-ga võimaldab pakkuda kasutajatoe töötajatele teenindusjuhtumi analüüsi abil teadmusartiklitest automaatselt asjakohaseimaid lahendusi. Nii kulutavad nad vähem aega vastuste otsimisele ja rohkem aega õigete lahenduste pakkumisele. Teadmusbaasi artiklisoovituse funktsioon toetab nii valmisolemeid kui ka kohandatud olemeid, millel on üks-mitmusele (1:N) või mitmus-ühele (N:1) vastavussuhe lähteolemiga.

Oluline

 • See funktsioon on praegu saadaval ainult Ameerika Ühendriikide (USA) piirkonnas saadaolevatele eksemplaridele.
 • Eelvaatefunktsioon on funktsioon, mis pole valmis, kuid on tehtud enne ametlikku väljaandmist kättesaadavaks, et kliendid saaksid sellele varakult juurdepääsu ja võiksid tagasisidet anda. Eelvaatefunktsioonid ei ole mõeldud kasutamiseks tootmises ja nende funktsioonid võivad olla piiratud.

 • Ootame selle funktsiooni muudatusi, seega ei tohiks te seda tootmises kasutada. Kasutage seda ainult katse- ja arenduskeskkondades.

 • Microsoft ei paku sellele eelvaatefunktsioonile tugiteenust. Microsoft Dynamics 365-i tehniline tugi ei saa teid probleemide või küsimuste korral aidata. Eelvaatefunktsioonid pole mõeldud tootmises kasutamiseks ja nende puhul kehtivad eraldi täiendavad kasutustingimused.

Saatke meile tagasisidet

Meil oleks hea meel kuulda teie tagasisidet teadmusbaasi artiklisoovituse funktsiooni kohta. Meile tagasiside andmiseks registreerige esmalt oma konto Microsoft Connecti saidil ja esitage seejärel tagasiside.

Tekstianalüüsi lubamine

Tekstianalüüsi lubamiseks tehke järgmist.

 1. Minge jaotisse Sätted > Haldus.

 2. Klõpsake valikut Süsteemisätted ja avage vahekaart Eelvaated.

 3. Määrake jaotises Tekstianalüüsi eelvaade teenindusjuhtumi teema analüüsi, sarnaste teenindusjuhtumite soovitamise ja teadmusartiklite soovitamise jaoks valiku Luba Dynamics 365 tekstianalüüsi eelvaade väärtuseks Jah.

 4. Klõpsake nõusoleku andmiseks OK.

 5. Dialoogi Süsteemisätted sulgemiseks klõpsake OK.

Dynamics 365 (võrgus) ühendamine kognitiivsete teenuste tekstianalüüsi teenusega

Kui te pole seda veel teinud, siis looge ühendus funktsiooni Kognitiivsed teenused tekstianalüüsi teenusega. Azure’i masinõppe tekstianalüüsi ühenduse seadistamine

Teadmusotsingu välja sätete seadistamine

Saate seadistada märksõna või võtmefraasi määratlemise väljad teadmusartiklite otsimiseks, mis aitavad teenindusjuhtumeid lahendada.

 1. Klõpsake valikut Sätted > Teenusehaldus > Teadmusotsingu välja sätted.

 2. Klõpsake nuppu Uus.

 3. Täitke väljad dialoogis Uus teadmiste otsingu mudel.

  Üksus Kirjeldus
  Nimi (nõutav) Teemamudeli nimi.
  Lähteolem (nõutav) Olem, millele artikleid soovitatakse. Saadaval vaid olemitele, mille puhul on teadmistehaldus lubatud (atribuut isKnowledgeManagementEnabled). Valige Sätted > Kohandused > Süsteemi kohandamine. Valige olem ja lubage siis jaotises Suhtlemine ja koostöö valik Teadmistehaldus.
  Maksimaalne võtmefraaside arv (nõutav) Maksimaalne arv märksõnu või võtmefraase tekstianalüüsi alusel määramiseks.
  Kirjeldus Otsingukonfiguratsiooni kirjeldus.
 4. Klõpsake nuppu Salvesta.

 5. Kerige alla jaotisse Märksõna või võtmefraasi määramise väljad ja klõpsake siis nuppu Uus.

 6. Need sätted määravad lähtekirje põhjal märksõnad või võtmefraasid, kasutades tekstianalüüsi tekstiotsingu abil teabebaasi kirjetega vastendamiseks. See aitab saavutada teabebaasi suhtes asjakohasemaid tulemusi.

  Tekstianalüüsi olemi vastendus

  Üksus Kirjeldus
  Olem Valige olem, mida kasutada tekstiotsingu reegli loomiseks, et leida rakendusest Dynamics 365 sobivaid kirjeid. Saadaval on järgmised olemid: Tegevus, Juhtum, Juhtumilahendus, Meil, Faks, Märkus.

  - Lähteolem, nt Teenindusjuhtum ja Märkus.
  - Tegevus ja valmis tegevuse olemid, nt Meil, Faks, Kiri, Telefonikõne ja Kohtumine.
  - Igasugune 1:N või N:1 lähteolemi suhtega kohandatud olem.
  Väli Valige väli, mida kasutatakse tekstiotsingu reegli loomiseks, et leida vastavaid teabebaasi kirjeid. Saadaval on järgmised väljade tüübid: Suvandikomplekt, Üks tekstirida, Mitu tekstirida.
 7. Saate lisada veel välju, et luua põhjalik seotud artiklite otsing.

 8. Klõpsake valikut Aktiveeri.

Juhtumi vormi muutmine, lisades teabebaasi soovitused

Need juhised kehtivad kõigile üksuste puhul, millele teadmised on lubatud.

 1. Minge jaotisse Teenindus > Juhtumid ja valige siis juhtum, mille puhul teabebaasi soovitused kaasata.

 2. Klõpsake nuppu Rohkem käske .

 3. Klõpsake valikut Vormiredaktor.

 4. Klõpsake välja Vestluse vahekaardid ja seejärel nuppu Atribuutide muutmine.

 5. Klõpsake vahekaarti Teabebaasiotsing, märkige väli Lülita automaatne soovitamine sisse ja valige siis Tekstianalüüs ripploendist Anna teabebaasi soovitusi.

  Kui välja Tekstianalüüs ripploendis pole, siis kontrollige, kas teadmusotsingu mudel on aktiveeritud.

 6. Klõpsake nuppu Salvesta > Avalda muudetud vormi avaldamiseks.

Juhtumi automaatsoovituste kuvamine

 1. Klõpsake valikuid Teenindus > Juhtumid ja avage juhtumi kirje.

 2. Klõpsake tegevuste seinal valikut Teabebaasi kirjed.

  Nüüd näete kõigi selle juhtumiga seotud teabebaasiartiklite loendit.

  Klõpsake artiklit tekstisisu ülevaatamiseks.

Interaktiivne teeninduskeskus toob olulise teabe ühte kohta kokku ning võimaldab teil keskenduda asjadele, mis nõuavad teie tähelepanu, nagu aktiivse teenindusjuhtumiga seotud artiklite ja teenindusjuhtumite leidmine.

 1. Avage interaktiivne teeninduskeskus. Vt jaotist Interaktiivse teeninduskeskuse avamine.

 2. Klõpsake suvandeid Teenindus > Teenindusjuhtumid ja avage teenindusjuhtum.

 3. Klõpsake seotud teadmusartiklite leidmiseks nuppu Teabebaasiotsing.

 4. Klõpsake seotud teenindusjuhtumite leidmiseks nuppu Sarnased teenindusjuhtumid.

Vt ka

Mis on eelvaatefunktsioonid ja kuidas neid lubada?
Interaktiivse teeninduskeskuse kasutusjuhend