Dialoogiboksi Süsteemisätted vahekaart Turundus

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Kasutage selle lehe sätteid Dynamics 365-i turundussätete konfigureerimiseks.

Avage dialoogiboks Turunduse süsteemisätted (kui see veel lahti pole)

  1. Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

    Turberolli kontrollimine

  2. Minge jaotisse Sätted > Haldus.

  3. Valige vahekaart Süsteemisätted > Turundus.

Sätted Kirjeldus
Kirjakooste kaudu otsemeilimise lubamine või keelamine kampaaniates
Luba otsemeilimine kirjakooste kaudu Vaikesäte: jah. Kui säte on Jah, saavad kasutajad meili kampaaniategevusena saata, kasutades kirjakoostefunktsiooni. Märkus. Selle suvandi lubamiseks peab neile kasutajatele, kellel lubate kirjakoostefunktsiooni kasutada, määratud turberoll sisaldama ka kirjakoosteõigust.
Kampaania tagasiside sissetulevate kampaaniategevuste meilisõnumite põhjal loomise määramine (saadaval juhul, kui e-posti jälgimine on lubatud)
Loo sissetuleva e-posti põhjal kampaania tagasiside Vaikesäte: jah. Kui säte on Jah, loob Dynamics 365 kampaania tagasiside kirjed konkreetse turunduskampaania tagasisidena saadud meilisõnumite vastuvõtmisel automaatselt.
Tellimuse automaatse tühistamise suvandid (saadaval juhul, kui meili jälgimine on lubatud)
Sea tellimuse tühistamise vastuvõtmisel suvand Ära saada turundusmaterjale Vaikesäte: Ei. Kui säte on Jah, värskendatakse tellimuse tühistamise meili saamisel turundusloendis oleva ettevõtte, kontakti või müügivihje eelistuse sätet automaatselt nii, et turundusmaterjale ei saadeta.
Saada klientidele tellimuse tühistamisel kinnitus Kui varasem säte Määra „Ära saada turundusmaterjale” on Jah, saate kasutada seda sätet klientidele vastuse saatmiseks, kui nad tellimuse tühistavad.
Kinnitussõnumi mall Kui kaks varasemat sätet on Jah, tuleb määrata meilimall, mida kasutada klientidele vastamiseks, kui nad tellimuse tühistavad.