Serveripõhise autentimise tõrkeotsing

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Serveripõhise SharePointi integratsiooni lubamise viisardi tõrkeotsing

Vaadake tõrkelogist, miks sait ei valideeri. Selleks klõpsake valikut Tõrkelogi serveripõhise SharePointi integratsiooni lubamise viisardis pärast saitide valideerimise lõpetamist.

Serveripõhise SharePointi integratsiooni lubamise valideerimiskontrolli käigus võidakse anda üks neljast allolevast veast.

Nurjunud ühendus

See viga näitab, et SharePointi serverile ei õnnestu valideerimiskontrolli käitamise kohast juurde pääseda. Veenduge, et sisestatud SharePointi URL on õige ja et teil on juurdepääs SharePointi saidile ja saidikogumile, kasutades selle arvuti veebibrauserit, milles serveripõhise SharePointi integratsiooni lubamise viisard töötab. Lisateave: Hübriidkeskkondade tõrkeotsing (SharePoint)

Nurjunud autentimine

Selline viga võib tekkida siis, kui ühte või mitut serveripõhise autentimise konfigureerimise sammu ei viidud lõpule või nende lõpuleviimine polnud edukas. Lisateave: SharePointi integreerimine Dynamics 365-ga

See viga võib ilmneda ka juhul, kui serveripõhise SharePointi integratsiooni lubamise viisardisse sisestatakse vale URL või kui on probleem serveri autentimiseks kasutatava digiserdiga.

Nurjunud autoriseerimine

Selline viga võib tekkida, kui taotlusepõhise autentimise tüübid ei sobi. Näiteks hübriidjuurutuse puhul (nt Dynamics 365 (Online) asutusesisese SharePointiga), kui kasutate taotlusepõhise autentimise vaikevastendust, peab Microsofti konto meiliaadress, mida Dynamics 365 (Online)’i kasutaja kasutab, vastama SharePointi kasutaja töömeilile. Lisateave: Taotlusepõhise vastendustüübi valimine

SharePointi versiooni ei toetata

See viga näitab, et SharePointi väljaanne, versioon, vajalik hoolduspakett või vajalik kiirparandus puudub.

SharePointi tõrkeotsing

Serveripõhist autentimist mõjutavad probleemid saab salvestada ka SharePointi logidesse ja aruannetesse. Lisateavet SharePointi jälgimise vaatamise ja tõrkeotsingu kohta leiate järgmistest teemadest. Aruannete ja logide kuvamine rakenduses SharePoint 2013 ja Diagnostilise logimise konfigureerimine rakenduses SharePoint 2013

Serveripõhise autentimise teadaolevad probleemid

Selles jaotises kirjeldatakse teadaolevaid probleeme, mis võivad ilmneda Dynamics 365-i ja SharePointi serveripõhise autentimise seadistamisel või kasutamisel.

Autentimine nurjub SharePointi saidi valideerimisel, isegi kui teil on vastav õigus

Kehtib Dynamics 365 (Online)’i puhul koos SharePoint Online’iga ja Dynamics 365 (Online)’i puhul koos asutusesisese SharePointiga

See probleem võib tekkida, kui kasutatav taotlusepõhine autentimine tekitab olukorra, kus taotluste tüübiväärtused rakenduste Dynamics 365 ja SharePoint vahel ei sobi. Näiteks võib see probleem ilmneda juhul, kui esinevad järgmised asjaolud.

 • Kasutate taotlusepõhise autentimise vaikevastenduse tüüpi, mis kasutab Dynamics 365 (Online)’ist SharePoint Online’i serveripõhise autentimise käigus Microsofti konto ainuidentifikaatorit.

 • Office 365, Dynamics 365 (Online)’i administraatori või SharePoint Online’i administraatori puhul kasutatavad ID-d ei kasuta sama Microsofti konto-d, mistõttu Microsofti konto ainuidentifikaatorid ei ühti.

Windows PowerShell skripti CertificateReconfiguration.ps1 käitamisel ilmub tõrketeade „Privaatvõtit ei leitud”

Kehtib Dynamics 365 (Online)’i puhul asutusesisese SharePointiga

See probleem võib ilmneda, kui on kaks iseallkirjastatud serti, mis asuvad kohalikus serdipoes ja millel on sama pealkiri.

Arvestage, et see probleem võib ilmneda ainult siis, kui kasutate iseallkirjastatud sertifikaati. Tootmiskeskkondades ei tohi kasutada iseallkirjastatud serte.

Selle probleemi lahendamiseks eemaldage sama pealkirjaga serdid, mida te ei vaja, kasutades serdihalduri MMC lisandmoodulit ja arvestage järgmist.

Oluline

Enne, kui SharePointi vahemälu alustab uue serdi kasutamist, võib kuluda kuni 24 tundi. Serdi kohe kasutamiseks järgige siintoodud juhiseid sellest, kuidas asendada serdi teavet tarkvaras Dynamics 365.

Selle probleemi lahendamiseks selle artikli juhiseid järgides ei tohi olemasolev sert aeguda.

Ühesuguse pealkirjaga serdi asendamine

 1. Kasutage olemasolevat või looge uus ja iseallkirjastatud sert. Iga kohalikus serdipoes registreeritud serdi pealkiri peab olema unikaalne.

 2. Käivitage olemasoleva serdi või eelmises etapis loodud serdi suhtes järgmine PowerShelli skript. See skript lisab Dynamics 365-i uue serdi, mis asendatakse seejärel hilisemas etapis.

  CertificateReconfiguration.ps1 -certificateFile <Private certificate file (.pfx)> -password <private-certificate-password> -updateCrm -certificateType AlternativeS2STokenIssuer -serviceAccount <serviceAccount> -storeFindType FindBySubjectDistinguishedName 
  
 3. Eemaldage serdi tüüp AlternativeS2STokenIssuer Dynamics 365-i konfiguratsiooniandmebaasist. Selleks käivitage need PowerShelli käsud.

  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell  
  $Certificates = Get-CrmCertificate;  
  $alternativecertificate = "";  
  foreach($cert in $Certificates)  
  {  if($cert.CertificateType -eq "AlternativeS2STokenIssuer") { $alternativecertificate = $cert;}   
  
  Remove-CrmCertificate -Certificate $alternativecertificate 
  

Te saate tõrketeated „Kaugserver andis vea (400): vigane päring” ja „Registreeri-SP rakenduse põhimõte: Soovitud teenust 'http://wgwitsp:32843/46fbdd1305a643379b47d761334f6134/AppMng.svc' ei saanud aktiveerida”

Kehtib: SharePointi asutusesisesed versioonid, mida kasutatakse Dynamics 365-iga.

Tõrketeade „Kaugserver tagastas tõrke: (400) vigane päring” võib ilmuda pärast serdi installimist, näiteks skripti CertificateReconfiguration.Ps1 käitamisel.

Registreeri-SP rakenduse põhimõte: soovitud teenust, 'http://wgwitsp:32843/46fbdd1305a643379b47d761334f6134/AppMng.svc' ei saanud aktiveerida veateade võib ilmuda, kui annate Dynamics 365-ile õiguse juurdepääsuks SharePoint-ile, käivitades Registreeri-SP rakenduse põhimõte.

Nende mõlema tõrke lahendamiseks nende tekkides taaskäivitage veebiserver seal, kuhu Dynamics 365-i veebirakendus on installitud. Lisateave: Veebiserveri (IIS 8) käivitamine või seiskamine

Saadakse tõrketeade „SharePointiga suhtlemisel läks midagi valesti”

Kehtib: kõigile Dynamics 365-i versioonidele kasutamisel koos SharePoint Online’iga

See tõrge võidakse anda kasutajale, kellel pole saidi õigusi või kelle puhul SharePointi saidilt, kus Dynamics 365-i dokumendihaldus on lubatud, on õigused ära võetud. Praegu on see SharePoint Online’i teadaolev probleem, mille puhul kasutajale kuvatav tõrketeade ei näita, et kasutaja õigused on saidile juurdepääsemiseks ebapiisavad.

Vt ka

Dokumendihaldustoimingute jaoks nõutavad õigused