Näide: aruande muutmine kontekstitundlikuks

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Järgmised juhised kirjeldavad kontekstitundliku aruande seadistamist Dynamics 365-is.

Näiteks kui aruandes kuvatakse kõik konkreetse ettevõtte tegevused ja soovite kuvada selle aruande Dynamics 365-i vormil Ettevõte, peate lisama väärtused Tegevused ja Ettevõtted kategooriasse Seostuvad kirjetüübid ja määrama Seostuvad kirjetüübid jaotises Kuva väljal Aruanne: uus vorm.

Kontekstitundliku aruande koostamine ja konfigureerimine

 1. Looge aruanne, mis sisaldab välju filtreeritud<olemi> andmebaasi vaatest, ja looge vähemalt üks SQL-I LIITMINE teiste seotud filtreeritud vaadetega, nagu vaja.

 2. Kui teil on Fetchi-põhine aruanne, siis võite kasutada järgmist FetchXML-i päringut.

  <fetch> 
   <entity name="activitypointer" enableprefiltering="1" > 
    <attribute name="activitytypecode" /> 
    <attribute name="regardingobjectid" /> 
    <attribute name="subject" alias="subject" /> 
    <link-entity name="account" from="accountid" to="regardingobjectid" link-type='inner' alias="accountLink"> 
     <attribute name="name" alias="name" /> 
    </link-entity> 
  </entity> 
  </fetch> 
  
 3. Aruande üleslaadimisel Dynamics 365-i vormi Aruanne: uus kaudu valige kõik olemid kategooriast Seostuvad kirjetüübid, mis aruande SQL-i koodis filtreeritud vaadetele viitavad.

 4. Tehke väljal Kuvamiskoht valik Seostuvate kirjetüüpide vormid või Seostuvate kirjetüüpide loendid. Valiku Seostuvate kirjetüüpide loendid puhul saate käivitada aruande olemiloendi ruudustikust. Valiku Seostuvate kirjetüüpide vormid puhul saate käivitada aruande olemivormilt.

Vt ka

Näidisaruanded
Aruandluse ja analüütika juhend