Aruannete toimivuse parandamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Siin on mõned juhised, mis aitavad teil aruande toimivust parandada.

Üldist

Need juhised kehtivad mõlema Fetchi-põhise aruande puhul.

  • Laske aruandel kuvada konkreetse ajavahemiku andmed, selle asemel et kuvada kõik Dynamics 365-i andmebaasi kirjed.

  • Filtreerige aruannet eelnevalt nii, et andmekogum oleks piiratud.

  • Arvutage koondsummad, kasutades FetchXML-i päringus kogumeid, selle asemel et saata aruandlusteenustesse ja rühmitamisse töötlemata andmeid.

  • Piirake võimaluse korral kasutatavate andmekogumite arvu.

  • Kasutage kuupäevade võrdlemisel võrdluseks UTC andmevälju. Näiteks võrrelge FetchXML-i päringus või filtreeritud vaates välju createdonutc ja mitte välju createdon.

Vt ka

Aruandluse ja analüütika juhend
Aruande toimivuse parandamine filtrite abil