Teenindusjuhtumile või kirjele telefonikõne, ülesande, meilisõnumi või kohtumise lisamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Tegevuste ja märkmete ala aitab teil end kõikide kliendisuhtlustega kursis hoida. Salvestage kõik olulised kliendiga tehtud vestlused või suhtlused meeskonnaliikmetega seoses Dynamics 365-i kirjega. Lisage telefonikõne, ülesanne, märkused või kohtumised otse teenindusjuhtumi, konto, kontakti, müügivihje või müügivõimaluse kirjetes ilma, et peaksite navigeerima teise alasse ja avama teise vormi.

Kõik tegevused, mille kirjest lisate, kuvatakse alal Tegevused. Kui tegevuse väli Seostuv on määratud, kuvatakse tegevus seostuva kirje tegevuse seinal. Saate filtreerida loendit nii, et seal oleksid näha ainult käimasolevad või tähtaja ületanud tegevused. Klõpsake või koputage rakenduse linki Valmis, et sulgeda tegevus väärtusega Lõpule viidud.

Tegevuste lisamine Dynamics 365-s

Märkus

Vestlusevaate vahetamine

Vaikimisi kuvatakse meilid alal Tegevused vestlustena, kus meilid on rühmitatud teema ja jälgimise ID alusel. Vaate muutmiseks, nii et meilid poleks rühmitatud, tehke järgmist.

 1. Avage olem, näiteks ettevõte.
 2. Valige ülemiselt menüüribalt suvand Vorm.
 3. Valige jaotises Suhtluspaan tühi väli.
 4. Valige ülemiselt menüüribalt suvand Muuda atribuute.
 5. Valige vahekaardi Tegevused atribuutides vahekaart Veebikliendi atribuudid.
 6. Valige vahekaart Tegevuste sein.
 7. Tühistage vaate Kuva meilid vestluses valik ja valige käsk Salvesta.
  Vaade Kuva meilid vestluses

Telefonikõne lisamine

 1. Avage kirje, kuhu soovite tegevuse lisada.

 2. Kui te ei näe ala Lisa telefonikõne lehe keskel avatuna, klõpsake valikuid Tegevused > Lisa telefonikõne.

 3. Sisestage kirjelduse alale kokkuvõte kliendiga peetud vestlusest. Peate selle ala täitma, enne kui saate telefonikõne salvestada.

  Väli Kõne täidetakse automaatselt kliendi nimega, mille valite konto või kontakti väljal. Vajaduse korral saate valida erineva kontakti, konto, müügivihje või kasutajakirje.

 4. Vaikimisi on suunaks määratud Väljaminev. Saate muuta selle väärtuseks Sissetulev, klõpsates või koputades teenindusjuhtumite kirjete loendis nuppu Telefonitugi. Mitme kirje valimiseks klõpsake valikut Otsi veel kirjeid ja valige seejärel kirjed dialoogiboksis Kirjete otsimine.

 5. Valige märkeruut Jäetud häälsõnumid, kui teete kliendile väljamineva kõne ja jätate talle häälsõnumi. Valige see märkeruut ka juhul, kui klient jätab teile helistades häälsõnumi.

 6. Toimingu salvestamiseks klõpsake OK.

Märkus

Vaikimisi märgitakse kõik kirje kontekstis lisatavad telefonikõned lõpetatuks, kui kirje vähemalt ühe korra salvestatakse. Kui te ei soovi, et iga telefonikõne tegevus märgitakse vaikimisi lõpetatuks, saate kasutada tööriista OrgDBOrgSetting MakeSocialPanePhoneCallCompleted ja määrata selle väärtuseks väär. Lisateave tööriista OrgDBOrgSettings kohta.

Kuid kui lisate telefonikõne salvestamata kirjele või kui loote uue tegevuse ja seate tegevuse välja Seostuv muu olemi kirjele, seatakse tegevus avatud olekule. Võite klõpsata linki Valmis, et sulgeda toiming väärtusega Lõpule viidud. Link Valmis on saadaval ainult pärast seda, kui olete teenindusjuhtumi kirje vähemalt ühe korra salvestanud.

Ülesande lisamine

 1. Avage kirje, kuhu soovite tegevuse lisada.

 2. Klõpsake lehe keskel valikuid Tegevused > Lisa ülesanne.

 3. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

 4. Väli Omanik on seatud vaikimisi praegusele kasutajale. Kui soovite ülesannet uuesti määrata, klõpsake otsinguikooni ja valige seejärel teine kasutaja või meeskond.

 5. Ülesande salvestamiseks klõpsake OK.

E-posti lisamine

Kirjele meilitegevuse lisamiseks peate esmalt salvestama kirje, millele tegevuse lisate.

 1. Avage kirje, kuhu soovite tegevuse lisada.

 2. Klõpsake lehe keskel nuppu Tegevused > Veel käskeNupp Veel käske jaotises Kohtumistegevus > Meil.

 3. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

 4. Kirje salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta.

 5. Meilisõnumile manuse lisamiseks klõpsake jaotise Manused paremas servas nuppu +.

 6. Meilisõnumi keha jaoks malli kasutamiseks klõpsake meiliredaktoris käsku Lisa mall ja valige seejärel mall.

 7. Meilisõnumile artikli lisamiseks valige meiliredaktorist käsk Sisesta artikkel ja lisage seejärel artikkel.

 8. Klõpsake nuppu Salvesta.

Kohtumise lisamine

Kirjele kohtumistegevuse lisamiseks peate esmalt salvestama kirje, millele tegevuse lisate.

 1. Avage kirje, kuhu soovite tegevuse lisada.

 2. Klõpsake lehe keskel nuppu Tegevused > Veel käske Nupp Veel käske jaotises Kohtumistegevus > Kohtumine.

 3. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

 4. Kirje salvestamiseks klõpsake nuppu Salvesta.

Märkmete lisamine

Saate tegevuste alal ka hõlpsasti märkmeid lisada. Ja kui olete Dynamics 365 (Online)’i uusimas versioonis, saate kasutada OneNote’i eeliseid kliendi märkmete tegemiseks või ülevaatamiseks Dynamics 365 kirjetest. Lisateavet OneNote’i kohta vaadake teemast OneNote’i integreerimise häälestamine Dynamics 365-s.

See ei asenda praegust märkmete funktsiooni, kuid annab teile veel ühe võimaluse OneNote’i salvestatud märkmetele juurdepääsemiseks.

Märkmete või OneNote’i märkmete lisamine Dynamics 365-s

 1. Avage kirje, kuhu soovite tegevuse lisada.

 2. Klõpsake lehe keskel valikuidMärkused või OneNote. Seejärel tehke ühte järgmistest.

 • Alustage märkmete sisestamist alale Märkmed.

 • Valige alalt OneNote kannete tegemiseks märkmik.

  Koosolekumärkmete lisamine OneNote’is

  Märkus

  Märkmik salvestatakse kirjega seotud SharePointi kausta. Kui seotud kaustu on rohkem kui üks, luuakse märkmik esimesse kausta. Lisateavet vaadake teemast OneNote’i integreerimise häälestamine Dynamics 365-s.

Tegevuse loomine ja selle sidumine kliendiga

Saate tegevuse luua ka alal Tegevus ja linkida selle siis kliendile või toe teenindusjuhtumile.

 1. Minge oma tööalasse.

 2. Minge jaotisse Tegevused.

 3. Valige ja lisage käsuribal tegevus. Sisestage oma teave. Kasutage juhindumiseks käepäraseid kohtspikreid.

 4. Kasutage tegevuste vormi välja Seostuv, et siduda see kliendi või toe teenindusjuhtumiga.

Vt ka

OneNote'i integratsiooni seadistamine rakenduses Dynamics 365
Teenindusjuhtumi loomine ja haldamine (Customer Service)
Teenindusjuhtumi loomine ja haldamine (Customer Service)