Klienditeeninduse ülevaadete aruanded

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x

Dynamics 365 sisaldab paljusid süsteemiaruandeid, mida saate kasutada ettevõtte käekäigust ülevaate saamiseks. Saate kasutada neid aruandeid olemasoleval kujul või kohandada neid vastavalt vajadustele. Lisateavet kohandatud aruannete kohta vt jaotisest Aruannete kohandamine ja korraldamine. Järgnev annab ülevaate teie klienditeenindustööst.

Kirjeldus Lisateave
Avatud ja lahendatud teenindusjuhtumite tüübid Teenindusjuhtumi kokkuvõttetabeli aruanne
Hiljutiste tegevusteta teenindusjuhtumid Unarussejäetud teenindusjuhtumite aruanne
Teenindustegevuste hulk ja pikkus Teenindustegevuse mahu aruanne
Tegevusmustrid Tegevuste aruanne
Enimotsitud teabebaasi artiklid Populaarseimate teabebaasiartiklite aruanne

Teenindusjuhtumi kokkuvõttetabeli aruanne

Vähendage klienditoe kõnede arvu ja parandage oma toodet või teenust.
See aruanne jälgib teenindusjuhtumeid ja annab teile teavet selle kohta, miks kliendid klienditoele helistavad.

Näiteks kui teie ettevõte müüb mobiiltelefone ja saate teada, et suurem osa
klienditoe telefonikõnedest toimub vigase telefoniaku tõttu, saate edastada selle teabe
telefoniakusid valmistavale meeskonnale, et nad saaksid probleemi kõrvaldada.
See parandab toodet ja vähendab klienditoe telefonikõnede arvu.

Aruandes on loend teenindusjuhtumitest, mida saate rühmitada
omaniku, kliendi, oleku põhjuse, toote, tähtsusastme, teema, päritolu, teenindusjuhtumi tüübi, rahulolu, teenusetaseme või raskusastme alusel.

Teenindusjuhtumi kokkuvõttetabeli aruanne Dynamics 365-s

Unarussejäetud teenindusjuhtumite aruanne

Parandage teenindusmeeskonna KPI-sid ja lahendage oma teenindusjuhtumid. Tuvastage kiiresti teenindusjuhtumid, mida pole hiljuti värskendatud, ja võtke nendega midagi ette. Aruandes on näha ka teenindusjuhtumile määratud klienditeenindaja nimi – kasutage seda teavet oma meeskonna tegevusega kursis olemiseks ja juhtumite lahendamise alustamiseks.

Aruande käivitamisel valige päevade arv, mille jooksul teenindusjuhtumeid pole värskendatud. Aruandes kuvatakse avatud teenindusjuhtumite loend, mille tegevustes puuduvad muudatused, muu hulgas kavandatud tegevused ja märkmed.

Unarussejäetud teenindusjuhtumite aruanne Dynamics 365-s

Teenindustegevuse mahu aruanne

Kasutage seda aruannet, et tutvuda teenindustegevuste mahtudes ilmnevate mustritega.

Aruandes kuvatakse teenuste, ressursside, perioodide ja muude kriteeriumide järgi rühmitatud teenindustegevuste kestus või arv.

Populaarseimate teabebaasiartiklite aruanne

Aruandes olev teave aitab teada saada, milliste probleemide kohta teie kliendid küsimusi esitavad, et saaksite need probleemid lahendada ja oma toodet või teenust parandada. Kui klienditeenindaja saab klienditoe telefonikõne või meili, otsib teenindaja teabebaasist, kas on olemas artikkel, milles on vastus selle kliendi küsimusele. Sellest aruandest näete, milliseid teabebaasi artikleid kõige rohkem kasutatakse.

Saate muuta filtrit Rühmitusalus, et vaadata artikli või teenindusjuhtumi teemade või teenindusjuhtumiga seotud toote alusel rühmitatud teabebaasi artikleid.

Rakenduse Dynamics 365 populaarseimate teabebaasiartiklite aruanne

Tegevuste aruanne

Klientidele parema teeninduse pakkumiseks saate kiire ülevaate kõigist klienditoe teenindusjuhtumitega seotud tegevustest, nt telefonikõnedest, ülesannetest, meilidest, kohtumistest ja teenindusjuhtumite lahendustest. Kasutage selles aruandes olevat teavet iga tegevuse üksikasjade vaatamiseks ja mustrite leidmiseks, et klientidega suhtlemist parandada.

Aruande käivitamisel valige käsk Kuva kõik kõigist tegevustest üksikasjaliku vaate saamiseks. Tegevusi saab rühmitada omaniku või tegevuse tüübi järgi või selle kirje järgi, millega tegevus on seotud.

Dynamics 365 Customer Engagementi tegevuste aruande näide

Vt ka

Aruande käitamine
Tõrkeotsing probleemide korral, kus aruandes andmeid ei kuvata
Aruannete kohandamine ja korraldamine