Mudelil põhineva rakenduse loomine või redigeerimine rakenduse kujundajaga

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Saate luua kiiresti ühe või mitme olemiga rakendusi, kasutades paanipõhist rakenduse kujundajat.

Rakenduse kujundajas olemasoleva rakenduse redigeerimiseks või uue rakenduse loomiseks valige lehelt web.powerapps.com Mudelipõhine (navigeerimisribast all vasakul) ja valige siis Rakendused.

Avage rakenduse Dynamics 365 Customer Enagement rakenduse kujundaja lehelt Minu rakendused või lahenduste akna alalt Rakendused.

Eeltingimused

Enne rakenduse loomise alustamist kontrollige järgmisi eeltingimusi: Veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused. täpsemalt saavad järgmiste õigustega kasutajad luua ka rakendusi:

 • olemi Rakendus loomise, lugemise ja kirjutamise õigused
 • olemi Kohandamised lugemise ja kirjutamise õigused
 • olemi Lahendus lugemise õigused

Rakenduse loomine

 1. Lahenduseuurija alal Rakendused valige suvand Uus ja seejärel sisestage lehele Uue rakenduse loomine järgmised üksikasjad.

  • Nimi; sisestage rakendusele kordumatu nimi.

  • Kordumatu nimi: kordumatu nimi lisatakse automaatselt teie määratud rakenduse nime põhjal. Selle ees on avaldaja eesliide. Kordumatu nime redigeeritavat osa saab muuta. Kordumatu nimi võib sisaldada ainult inglise keele tähe- ja numbrimärke.

   Märkus

   Avaldaja eesliide on tekst, mis lisatakse selle väljastaja lahenduse jaoks loodavale olemile või väljale.

  • Kirjeldus: tippige lühikirjeldus selle kohta, mis rakendus on või mida see teeb.

  • Ikoon: vaikimisi on märgitud pisipildi ruut Kasuta vaikerakendust. Teise veebiressursi valmiseks rakenduse ikooniks tühjendage märkeruut ja valige siis ripploendist ikoon. See ikoon kuvatakse rakenduse eelvaatepaanil.

  • Valige kliendi tüüp, kelle jaoks rakendust kasutatakse.

   • Unified Interface: see on uuem hästi reageeriv veebibrauseri klient, millel on sarnane liides arvutis ja mobiilsideseadmetes.

   • Veeb: see on klassikaline Dynamics 365-i veebibrauseri klient.

  • Rakenduse URL-i järelliides: rakenduse URL lisatakse automaatselt teie määratud rakenduse nime põhjal. Näete eelvaadet selle kohta, kuidas täielik URL välja näeb. Rakenduse URL peab olema kordumatu.

   Näiteks: https://<org>.crm#.dynamics.com/Apps/<App URL>

   Asutusesisese versiooni puhul: http://<server>/<org name>/Apps/<App URL>

   Märkus

   Kui tühjendate välja Rakenduse URL-i järelliide ja seejärel salvestate rakenduse, luuakse koos rakenduse ID-ga automaatselt rakenduse URL.

  • Rakenduse loomiseks olemasoleva lahenduse kasutamine: valige see suvand rakenduse loomiseks installitud lahenduste loendist. Kui valite selle suvandi muutub päise nupp Valmis nupuks Edasi. Kui valite nupu Edasi, avaneb leht Rakenduse loomine olemasolevast lahendusest. Valige ripploendist Lahenduse valimine lahendus, millest soovite rakenduse luua. Kui valitud lahenduse jaoks on mõni saidikaart saadaval, kuvatakse ripploend Valige saidikaart. Valige saidikaart ja seejärel valige nupp Valmis.

   Märkus

   Valides saidikaardi lisamisel suvandi Vaikelahendus, lisatakse selle saidikaardiga seostatud komponendid automaatselt rakendusele.

   Leht Rakenduse loomiseks olemasoleva lahenduse kasutamine

  • Tervituslehe valimine: see suvand võimaldab teha valiku teie organisatsioonis saadaolevate veebiressursside hulgast. Teie loodavad tervituslehed võivad sisaldada kasutajatele kasulikku teavet, nagu lingid videotele, täiendamisjuhised või alustusteabe hankimine. Tervitusleht kuvatakse rakenduse avamisel. Kasutajad saavad teha tervituslehel valiku Ära seda tervituskuva järgmine kord näita, et leht keelata, nii et seda järgmine kord rakenduse avamisel enam ei kuvata. Lisateave veebiressursi (nt HTML-faili) loomise kohta, mida saate kasutada tervituslehena: Veebiressursside loomine ja redigeerimine veebirakenduse laiendamiseks.

   Rakenduse atribuutide hilisemaks redigeerimiseks minge rakenduse kujundajas vahekaardile Atribuudid. Lisateave: Rakenduse atribuutide haldamine

   Märkus

   Kordumatut nime ega rakenduse URL-i järelliidet vahekaardil Atribuudid ei saa muuta.

 2. Valige suvand Valmis või— kui tegite valiku Rakenduse loomiseks olemasoleva lahenduse kasutamine—, siis klõpsake valikut Edasi, et teha valik organisatsiooni imporditud saadaolevate lahenduste seast.

  Uus rakendus on loodud ja see kuvatakse mustandolekus. Näete uuel rakendusel rakenduse kujundaja lõuendit.

 3. Lisage rakendusele vajadust mööda komponente või redigeerige olemasolevaid. Lisateave: Rakenduse komponentide lisamine või redigeerimine

Rakenduse muutmine

 1. Valige lahenduseuurija alalt Rakendused rakendus, mida soovite redigeerida.

 2. Lisage või redigeerige vajalikul viisil rakenduse komponente. Lisateave: Rakenduse komponentide lisamine või redigeerimine

Mudelil põhineva rakenduse käivitamine

Minge Dynamics 365 avalehele ja valige soovitud rakendus. Kui saadaval on palju rakendusi, saate neid otsida otsingukasti kaudu.

Rakenduse sees sisaldavad järgmised funktsioonid kirjetüübi järgi filtrimist.

 • Kategoriseeritud otsingu ja asjakohasuse otsingu tulemused
 • Vormide kiirloomine
 • Hiljutiste kirjete ruudustikud

Vt ka

Rakenduse komponentide lisamine või redigeerimine

Kohandatud ärirakenduste kujundamine rakenduse kujundaja abil

Kiirjuhend: mudelil põhineva rakenduse käivitamine mobiilsideseadmel