Olemi põhivormi loomine või redigeerimine

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Kui loote olemi jaoks uue vormi, siis määratakse selle tüübiks Peamine. Uue vormi avamise järel ühtib see vormiga, mille nimi on Teave. Saate lisada või redigeerida välju, jaotisi, vahekaarte, navigeerimist ja vormiga seostatud atribuute ning seejärel saate vormi salvestada.

Iga põhivorm koosneb vähemalt ühest vahekaardist. Igal vahekaardil võib olla vähemalt üks jaotis. Iga jaotis koosneb vähemalt ühest väljast või IFRAME'ist. Kui soovite uue vormi luua olemasoleva vormi põhjal, võite vormi kopeerida.

Selle toimingu tegemiseks veenduge, et teil oleks süsteemiadministraatori või süsteemikohandaja turberoll või sellega võrdväärsed õigused.

Juhend

 1. Laiendage lahenduseuurijas soovitud olemit ja valige suvand Vormid.

 2. Uue vormi loomiseks valige tööriistaribalt suvandid Uus > Vormi kiirloomine.
  -VÕI – Olemasoleva vormi redigeerimiseks valige mis tahes vorm tüübiga Peamine.

 3. Muutke vormi kujundust vajaduse järgi mõnel järgmisel viisil.

  • Vormile vahekaardi lisamine
  • Vormile jaotise lisamine
  • Vormile välja lisamine
  • Vormi IFRAME'i lisamine või muutmine
  • Andmeruudustiku vormile lisamine või vormil muutmine
  • Vormi veebiressursi lisamine või muutmine
  • Seostuvate olemite jaoks vormil navigeerimise lisamine või muutmine
  • Vormi päiste ja jaluste muutmine
  • Vahekaardi jaotise välja või IFRAME’i eemaldamine
  • Vormiabimehe lubamine või keelamine
 4. Saate vastavalt vajadusele vormiosade atribuute redigeerida.

  • Vormi atribuutide redigeerimine
  • Vormi väljaatribuutide redigeerimine
  • Vahekaardi atribuutide redigeerimine
  • Jaotise atribuutide redigeerimine
 5. Saate vastavalt vajadusele sündmuseskripte lisada.

 6. Saate määratleda, millised turberollid vormil kuvatakse. Lisateave: vormile turberollide määramine

 7. Saate kuvada eelvaate põhivormi ilme ja sündmuste töötamise kohta.

  • Tehke vahekaardil Avaleht valik Eelvaade ja tehke seejärel valik Vormi loomine, Vormi värskendamine või Kirjutuskaitstud vorm.
  • Vormi Eelvaade sulgemiseks valige menüüst Fail käsk Sule.
 8. Pärast vormi redigeerimise lõpetamist klõpsake valikut Salvesta nimega, sisestage vormi nimi ja klõpsake seejärel OK.

 9. Pärast kohandamist avaldage kohandused.

  • Kui soovite avaldada kohandused vaid komponendi jaoks, mida praegu redigeerite, klõpsake jaotises Komponendid olemit, millega töötasite, ja klõpsake seejärel käsku Avalda.
  • Korraga kõigi avaldamata komponentide kohanduste avaldamiseks klõpsake jaotises Komponendid valikut Olemid ja klõpsake seejärel käsuribal valikut Kõigi kohanduste avaldamine.

Vt ka

Vormide loomine ja kujundamine