Väljaredaktori kasutajaliidese ülevaade

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.0

Väljaredaktor kuvab käske kahes lindimenüüs: Avaleht ja Lisa. Teavet nendes saadaolevate käskude kohta vt teemadest Avalehe vahekaart ja Lisamise vahekaart.

Väljaredaktor

Väljaredaktori kehaosa on jagatud kolmeks osaks: Navigeerimine, Keha ja Uurija.

Navigeerimisala
Kasutage vasakul pool asuvat navigeerimisala seostuvatele olemitele juurdepääsu juhtimiseks või veebiressursside linkide või vormi põhipaanil kuvatavate URL-ide lisamiseks. Navigeerimise redigeerimiseks tuleb esmalt valida käsk Navigeerimine vahekaardi Avaleht rühmast Valimine.

Klassikaliste vormide vormid pakuvad navigeerimiskogemust, mis sarnaneb visuaalselt navigeerimisalas kuvatavale. Värskendatud olemite ja klassikaliste olemite vormid pakuvad navigeerimissuvandeid navigeerimisriba kaudu, kuid kasutavad samu andmeid saadaolevate navigeerimissuvandite määramiseks. Lisateave: Navigeerimise muutmine

Kehaala Kasutage keskel asuvat kehaala vormi paigutuse juhtimiseks. Saate vormielementide paigutamiseks neid valida ja lohistada. Elemendi topeltklõpsamine avab elemendi atribuudid.

 • Välja lisamiseks valige see paanilt Väljauurija ja lohistage see jaotisse.

 • Elemendi, mis ei ole väli, lisamiseks valige, kuhu soovite seda paigutada, ja kasutage selle lisamiseks vahekaardi Lisa asjakohast käsku.

 • Elemendi eemaldamiseks valige see ja kasutage vahekaardi Avaleht rühma Redigeerimine käsku Eemalda.

 • Vormi jaoks suvandi Päis või Jalus redigeerimiseks tuleb esmalt valida asjakohane käsk vahekaardi Avaleht rühmast Valimine.

  Uurija ala
  Paremal pool asuva uurija ala sisu sõltub kontekstist.

  Kui valite suvandi Keha, Päis või Jalus vahekaardi Avaleht rühmast Valimine, kuvatakse paan Väljauurija. Kasutage paani Väljauurija kuvatavate väljade lohistamiseks vormi või päise või jaluse jaotisse. Saate vormis sama välja mitu korda kaasata. Kasutage uue välja loomise otseteena nuppu Uus väli.

  Kui valite suvandi Navigeerimine vahekaardi Avaleht rühmast Valimine, kuvatakse paan Seoseuurija. Lohistage mõni seostest ühte rühma navigeerimisalas. Sama seost ei saa kaks korda lisada. Seosed on saadaval nende konfigureerimisviisi põhjal. Kui konfigureerite seose nii, et seda ei kuvataks, ei kuvata seda paanil Seoseuurija. Teavet seoste jaoks kuvamise vaikesuvandite konfigureerimise kohta vt teemast Esmase olemi navigeerimispaaniüksus.

  Saate uute olemite seoste lisamise otseteena kasutada nuppe Uus 1:N ja Uus N:N.

Avalehe vahekaart

Vahekaardil Avaleht kuvatavad käsud on esitatud järgmises tabelis.

Rühm Käsk Kirjeldus
Salvesta Salvesta (Ctrl+S) Saate vormi salvestada.
Salvesta nimega Saate luua selle vormi koopia teise nimega.
Salvesta ja sule Saate vormi salvestada ja väljaredaktori sulgeda.
Avalda Saate vormi avaldada. Lisateave: Kohanduste avaldamine
Redigeeri Muuda atribuute Saate muuta kehaosa valitud üksuse atribuute.

Olenevalt valitud üksusest vt järgmisi jaotisi.

- Vahekaardi atribuudid
- Jaotise atribuudid
- Levinud väljaatribuudid
- Välja eriatribuudid
- Andmeruudustiku atribuudid
- Kiirvaate juhtelemendi atribuudid
- Veebiressursi atribuudid
- iFrame’i atribuudid
- Märkmete juhtelement
- Bingi kaartide konfigureerimine
Eemalda Saate valitud üksuse eemaldada
Võta tagasi (Ctrl+Z) Saate eelmise toimingu tagasi võtta.
Tee uuesti (Ctrl+Y) Saate eelmise toimingu uuesti teha.
Vali Keha Saate vormi keha redigeerida.
Päis Saate redigeerida vormi päist.
Jalus Saate redigeerida vormi jalust.
Navigeerimine Saate redigeerida vormil navigeerimist.

Lisateave: Navigeerimise muutmine
Vorm Ärireeglid Saate ärireeglite uurijaga kuvada, redigeerida või luua uusi ärireegleid.

Lisateave: Ärireeglite ja soovituste loomine
Vormi atribuudid Lisateave: Vormi atribuudid
Eelvaade Saate kuvada avaldatava vormi eelvaadet.

Valikud on järgmised.

Töölauaklient

- Loo vorm: vormi ilme enne kirje salvestamist.
- Värskenda vormi: olemasoleva kirje vormi ilme.
- Kirjutuskaitstud vorm: vormi ilme inimestele, kel on kirjele ainult lugemisõigusega juurdepääs.

Vormi skripte saab testida, kuid teatud olukordi, nagu andmeväärtuste kontrollimine sündmuses OnLoad, ei ole võimalik testida, kuna eelvaatevorm ei sisalda andmeid.

Mobiiliklient

Need suvandid kuvatakse, kui vorm on saadaval mobiiliversioonis.

- Tahvelarvuti (1024 x 768, 4 : 3): vormi kuvamisviis tahvelarvutites.

- Telefon (360 x 640, 9 : 16): vormi kuvamisviis telefonides.

Märkus. Kui mobiilse vormi eelvaate ajal on näha ootamatuid tulemusi, proovige tühjendada brauseri vahemälu. Mobiilse vormi eelvaade ei tööta brauseri privaatrežiimis.

Vormide mobiilieelvaade sisaldab andmeid, kuid vormi ei saa redigeerida. Sellel kuvatakse alati esimene (vanim) kirje, millele praegusel kasutajal on juurdepääs. Kui ühtki kirjet pole saadaval, saab eelvaateakna käsu abil luua uue.
Luba turberollid Kasutage seda määramaks, millistel turberollidel on juurdepääs vormidele. Lisateave: Vormidele juurdepääsu reguleerimine
<br /NB! Uue vormi loomisel pääsevad ainult süsteemiadministraatori ja süsteemikohandaja turberolliga inimesed vormile juurde. Enne kui teie organisatsiooni inimesed saavad seda kasutada, tuleb juurdepääs määrata teistele turberollidele.
Kuva sõltuvused Vaadake, millised lahenduse komponendid sõltuvad sellest vormist ja millised on selle vormi puhul nõutavad. Lisateave: Lahendusesõltuvused
Hallatavad atribuudid Ainus hallatav atribuut Kohandatav. Selle määramine vääraks tähendab, et vormi ei saa kohandada pärast selle kaasamist lahendusse, lahenduse eksportimist hallatava lahendusena ja selle hallatava lahenduse importimist teise organisatsiooni. Lisateave: Hallatavad atribuudid
Täiendamine Ühenda vormid Kasutage seda sätet eelmise versiooni vormi liitmiseks pärast täiendamist. See lihtsustab selles versioonis tutvustatud uute vormi paigutuste kasutuselevõtmist. Sissetoodav vorm lisatakse praeguse vormi alumisse ossa. Kasutage seda vormide kombineerimiseks, säilitades vormiskriptide sündmuseohjureid.

Lisamise vahekaart

Väljaredaktoris vahekaardi sisestamise kuvatõmmis

Vahekaardil Lisa kuvatavad käsud on esitatud järgmises tabelis.

Rühm Käsk Kirjeldus
Jaotis Saate valitud vahekaardile jaotise lisada. Saate lisada ühe kuni nelja veeruga jaotise.

Lisateave: Jaotise atribuudid
3 vahekaarti Kolm veergu Lisage võrdsete laiustega kolmeveeruline vahekaart.

Lisateave: Vahekaardi atribuudid
Kolm veergu Lisage laiema keskmise veeruga kolmeveeruline vahekaart.
2 vahekaarti Kaks veergu Lisage laiema parempoolse veeruga kaheveeruline vahekaart.
Kaks veergu Lisage laiema vasakpoolse veeruga kaheveeruline vahekaart.
Kaks veergu Saate lisada võrdse laiusega veergudega kaheveerulise vahekaardi.
1 vahekaart Üks veerg Saate lisada ühe veeruga vahekaardi.
Juhtelement Andmeruudustik Saate andmeruudustiku vormindada ja selle vormi lisada.

Lisateave: Andmeruudustiku atribuudid
Vahepilt Saate lisada tühja ruumi.
Kiirvaate vorm Saate sisestada kiirvaate vormi.

Lisateave: Kiirvaate juhtelemendi atribuudid
Veebiressurss Saate sisestada veebiressursi.

Lisateave: Veebiressursi atribuudid
iFrame Saate lisada iFrame’i.

Lisateave: iFrame’i atribuudid
Märkmed Saate lisada juhtelemendi tegevuste, postituste ja märkuste kuvamiseks. Lisateave: Märkmete juhtelement
Bingi kaardid Saate lisada juhtelemendi vormil kaartide kuvamiseks. Lisateave: Bingi kaartide konfigureerimine
Navigeerimislink Saate lisada navigeerimisalale navigeerimislingi. See käsk on keelatud, kuni valite suvandi Navigeerimine vahekaardi Avaleht rühmast Valimine.Lisateave: Navigeerimislingi atribuudid
Ajasti Saate sisestada ajasti juhtelemendi. Lisateave: Ajasti juhtelement