Automaatsalvestuse keelamine

Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Automaatne salvestamine võimaldab inimestel keskenduda oma tööle, ilma et peaks mõtlema vormi andmete salvestamisele Enamik inimesi hindab seda, kui nad ei pea andmeid igal kirje värskendamisel salvestama. Mõnes organisatsioonis võib olla aga kohandusi, milles eeldatakse käsitsi salvestamist. Selliste organisatsioonide tarbeks on olemas võimalused automaatsalvestuse rakendamise haldamiseks.

Automaatse salvestamise tööpõhimõte

Vaikimisi on kõigil vormidel tüübiga värskendatud olemid ja klassikalised olemid automaatne salvestamine lubatud. Kui kirje on loodud (esimest korda salvestatud), siis salvestatakse kõik vormil tehtud muudatused automaatselt kolmkümmend sekundit pärast muudatuse tegemist. Kui vormis muudatusi ei tehta, siis ei toimu avatud vormis automaatset salvestamist. Kui muudatus on tehtud, algab uuesti automaatsalvestuse eelne 30-sekundiline periood. Automaatne salvestus ei hõlma välja, mida parasjagu redigeeritakse. Kui keegi teine on sama kirjet värskendanud ajal, mil teie seda redigeerite, siis tuuakse need muudatused ja kuvatakse vormis automaatsalvestuse ajal.

Kui automaatne salvestamine on lubatud, siis kuvatakse salvestusnupp ainult kirje esmakordseks salvestamiseks. Kui kirje on loodud, siis käsuribal enam salvestusnuppu ei näidata, kuid all paremas nurgas on nupp Automaatse salvestamise nupp, mis näitab salvestamata muudatuste leidumist. See juhtelement kuvatakse ka siis, kui automaatne salvestamine on keelatud.

Seda nuppu klõpsates saab kirje kohe salvestada ja andmed vormis värskendada. Kui automaatne salvestamine on lubatud, siis salvestatakse kirje alati, kui navigeerite kirjest välja või kui sulgete kirjet kuvava eraldi akna. Värskendamata olemite vormides kuvatav nupp Salvesta ja sule ei ole vajalik.

Kas automaatne salvestamine tuleks keelata?

Kui leidub lisandmooduleid, töövoogusid või vormiskripte, mis käivitatakse kirje salvestamisel, siis käivituvad need ka igal automaatsel salvestamisel. See võib viia soovimatu käitumiseni, kui need laiendused ei ole mõeldud töötama koos automaatse salvestamisega. Olenemata sellest, kas automaatne salvestamine on lubatud või mitte, peavad lisandmoodulid, töövood ja vormiskriptid pigem otsima kindlaid muudatusi, mitte käivituma valimatult iga salvestussündmusega.

Kui olemile on konfigureeritud auditeerimine, siis koheldakse iga salvestust eraldi värskendusena. Kui keegi püsib salvestamata muudatustega vormil üle 30 sekundi, siis näete täiendavat kannet ainult juhul, kui ta lisab andmeid pärast automaatset salvestamist. Kui teil on aruandeid, mis olenevad auditeerimise andmetest ja kohtlevad iga salvestamist kirje eraldi muutmisena, siis võite märgata muutmiste sageduse suurenemist. Kui kasutate seda lähenemisviisi, siis peaksite arvestama, et ühe kasutaja käitumine ei ole usaldusväärne mõõdik, olgu see siis automaatse salvestamisega või ilma.

Automaatse salvestamise keelamine organisatsioonis

Kui selgub, et automaatne salvestamine tekitab probleeme kasutatavate laiendustega, siis võite selle oma organisatsioonis keelata. Puudub säte automaatse salvestamise keelamiseks üksikus olemis või vormis.

 1. Minge jaotisse Sätted > Haldus.

 2. Tehke valik Süsteemisätted.

 3. Määrake sätte Luba kõigi vormide automaatne salvestamine olekuks Ei.

Automaatse salvestamise keelamine vormis

Kui soovite automaatse salvestamise keelata konkreetse olemi vormides, siis saate lisada koodi olemi sündmusse OnSave.

Märkus

Vormi automaatne salvestamine küll keelatakse, kuid andmed salvestatakse ikkagi, kui klõpsate all paremas nurgas nuppu Automaatse salvestamise nupp. Kui üritate muudetud andmetega vormist lahkuda või seda sulgeda, siis palutakse tal muudatused enne vormist lahkumist või selle sulgemist salvestada.

 1. Tehke navigeerimisribal valikud Microsoft Dynamics 365 > Sätted.

  Navigeerimisribal kuvatakse Sätted.

 2. Minge jaotisse Sätted > Kohandused.

 3. Valige Süsteemi kohandamine.

 4. Laiendage jaotises Komponendid osa Olemid ja leidke vormi olem.

 5. Laiendage olemi sõlme ja valige Vormid.

 6. Avage vorm, mida soovite redigeerida.

 7. JavaScripti veebiressursi loomine ja vormile lisamine.

  1. Tehke väljaredaktori rühmas Vorm valik Vormi atribuudid.

  2. Tehke vahekaardi Sündmused jaotise Vormi teegid all valik Lisa.

  3. Tehke dialoogiboksis Kirje otsimine valik Uus.

  4. Sisestage veebiressursi vormi järgmised andmed:

   Nimi preventAutoSave
   Kuvatav nimi Automaatse salvestamise blokeerimine
   Tüüp Skript (JScript)
  5. Tehke välja Tüüp kõrval valik Tekstiredaktor.

  6. Kleepige väljale Allikas järgmine kood:

   function preventAutoSave(econtext) { 
     var eventArgs = econtext.getEventArgs(); 
     if (eventArgs.getSaveMode() == 70 || eventArgs.getSaveMode() == 2) { 
       eventArgs.preventDefault(); 
     } 
   } 
   
   
  7. Valige tekstiredaktori sulgemiseks OK.

  8. Valige veebiressursi salvestamiseks Salvesta ning seejärel sulgege veebiressursi aken.

  9. Loodud veebiressurss on nüüd dialoogiboksis Kirje otsimine valitud. Valige dialoogiboksi sulgemiseks nupp Lisa.

 8. Sündmuse OnSave konfigureerimine.

  1. Määrake akna Vormi atribuudid jaotises Sündmuseohjurid valiku Sündmus sätteks OnSave.

  2. Klõpsake nuppu Lisa.

  3. Määrake aknas Ohjuri atribuudid sätte Teek väärtuseks eelmises sammus lisatud veebiressurss.

  4. Tippige väljale Funktsioon tekst preventAutoSave. See on tõstutundlik. Ärge lisage jutumärke.

  5. Veenduge, et valik Lubatud on märgitud.

  6. Märkige valik Edasta täitmiskontekst esimese parameetrina.

   Oluline

   Kui te seda ei tee, siis ei hakka skript tööle.

   Dialoogiboks Ohjuri atribuudid peaks välja nägema selline. Kohanduseesliide new_ võib erineda olenevalt teie organisatsiooni vaikeväljastaja jaoks määratud kohanduseesliitest.

  OnSaveʼi sündmuseohjur automaatse salvestamise ärahoidmiseks Dynamics 365-s

  1. Dialoogiboksi Ohjuri atribuudid sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

  2. Kui sündmusel OnSave on ka muid sündmuseohjureid, siis liigutage pragune ohjur roheliste nooltega üles.

 9. Dialoogiboksi Vormi atribuudid sulgemiseks klõpsake nuppu OK.

 10. Vormi sulgemiseks klõpsake nuppu Salvesta ja sule.

 11. Klõpsake lahenduseuurijas valikut Kõigi kohanduste avaldamine.

  Kui olete selle skripti sündmusele OnSave rakendanud, siis kirje redigeerimisel selles vormis ilmub vormi alumisse paremasse nurka salvestamata muudatuste teade, nagu ka siis, kui automaatne salvestamine on lubatud. Nüüd aga ei kao see teade enne, kui kasutaja on klõpsanud selle kõrval olevat nuppu Automaatse salvestamise nupp.

Vt ka

Vormide loomine ja kujundamine
Põhivormide kujunduse kaalutlused
Kuidas peamisi vorme erinevates klientides esitatakse
Vormide jõudluse optimeerimine