Olemi väljade kaardistamine

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Olemite seostega olemite vahelisi atribuute saab vastendada. See võimaldab määrata sellise kirje vaikeväärtused, mis luuakse mõne muu kirje kontekstis. Oletame, et soovite lisada uut kontaktikirjet inimese kohta, kes on kindla ettevõtte töötaja. Seda saab teha kahel viisil.

Võite lihtsalt rakenduses navigeerida ja luua täiesti uue kontaktikirje. Seejärel peate aga määrama peamise konto ja sisestama mitu teabeüksust (nt aadressi ja telefoninumbri), mis on tõenäoliselt sama nagu peamine konto. See võib olla aeganõudev ja võivad tekkida vead.

Lihtsam võimalus on alustada ettevõtte olemiga ja teha vormi alamruudustikku Kontaktid kasutades kontakti lisamiseks valik +. Esmalt laseb see teil leida kõik olemasolevad seotud kontaktid, et te ei looks juhuslikult duplikaatkirjet. Kui te ei leia olemasolevat kirjet, võite teha valiku Uus ja luua uue kontaktikirje. Erinevus on selles, et ettevõttekirje teatud andmeüksused kopeeritakse uuele kontaktivormile, et määrata kindlad vaikeväärtused, mida saab enne salvestamist redigeerida. See võib andmete sisestamisel palju aega säästa ja aidata vähendada vigu.

Märkus

Neid vastendusi ei rakendata töövoo või dialoogiprotsessi kasutamisega loodud kirjetele. Neid ei rakendata automaatselt uutele kirjetele, mille loomisel on kasutatud koodi, kuid arendajad võivad kasutada erisõnumit InitializeFromt, et luua saadaolevaid vastendusi kasutades uus kirje.

Need vastendused määravad kirjele vaikeväärtused ainult enne selle salvestamist. Inimesed saavad enne salvestamist väärtusi redigeerida. Andmed edastatakse saatmisaja seisuga. Neid ei sünkroonita. Kui esmases olemikirjes teave muutub, siis selle loomisel edastatud seostatud olemikirje andmed ei muutu.

Loendist uue kirje loomisel määratud vaikeväärtused pole tegelikult olemite seostes määratud, vaid avalduvad seose kasutajaliideses. Neid ei ole kõikides 1:N olemite seostes. Olemi kohta 1:N (või N:1) olemite seoste loendi kuvamisel saate kuvatud seoseid tüübi kaupa filtreerida. Saate valida suvandi Kõik, Kohandatud, Kohandatav või Vastendatav. Vastendatavad olemite seosed võimaldavad olemivälju vastendada.

Järgmised reeglid näitavad, milliseid andmeid saab vastendada.

 • Mõlemad väljad peavad olema sama tüüpi ja samas vormingus.

 • Sihtväli peab olema lähteväljaga vähemalt sama pikk.

 • Sihtvälja ei saa mõne muu väljaga vastendada.

 • Lähteväli peab olema vormil nähtav.

 • Sihtväli peab olema väli, kuhu kasutaja saab andmeid sisestada.

 • Kui väljad on suvandikomplektid, peavad suvandite täisarvulised väärtused olema identsed.

 • Aadressi ID väärtusi ei saa vastendada.

Märkus

Kui teil on vaja suvandikomplekti välju vastendada, soovitame konfigureerida mõlemad väljad kasutama sama globaalset suvandikomplekti. Muidu võib olla keeruline käsitsi kaht eraldi suvandikomplekti sünkroonida. Kui iga suvandi täisarvulised väärtused pole õigesti vastendatud, võib andmetes probleeme tekkida. Lisateave: Globaalsete suvandikomplektide loomine ja redigeerimine

Väljade vastenduse loomine või redigeerimine

 1. Avage Lahenduseuurija.

 2. Laiendage jaotises Komponendid esmalt kausta Olemid ja seejärel soovitud olemit.

 3. Valige 1:N-seosed või N:1-seosed.

 4. Valige põhipaani loendist Tüüp suvand Vastendatav.

 5. Valige vastendatav seos. Seejärel tehke tööriistaribal Toimingud valik Toimingud ja valige Redigeeri.

 6. Tehke jaotises Seostuvad valik Vastendused.

 7. Iga uue vastenduse puhul tehke tööriistaribal Toimingud valik Uus.

 8. Valige dialoogiboksi Väljavastenduse loomine jaotisest Lähteolemi väljad sihtväli. Valige jaotisest Sihtolemi väljad sihtväli.

 9. Valige OK.

 10. Vormi Seos sulgemiseks valige käsk Salvesta ja sule.

 11. Pärast kohandamist avaldage kohandused.

Märkus

 • Pärast kohanduste avaldamist on need vastendused kõigile kasutajatele saadaval. Kui te enne kohanduste avaldamist teenuse Internet Information Services (IIS) lähtestate, on need vastendused kõigile kasutajatele saadaval, kuigi muud kohandused pole saadaval.
 • Kui kasutate vastendamisel välja, mida ei kuvata vormil, ei viida vastendust lõpule enne, kui see väli on vormile lisatud.

Väljavastenduste automaatne loomine

Vastendusi saate ka automaatselt luua, kuid süsteemiolemite korral peate seda ettevaatlikult tegema. Kasutage seda, kui loote kohandatud olemeid ja soovite vastendamist kasutada. Vastenduste loendi kuvamisel menüüs Veel toiminguid valige suvand Vastenduste loomine. See eemaldab kõik olemasolevad vastendused ja asendab need soovitatud vastendustega, mis põhinevad vaid sarnase nime ja andmetüübiga väljadel. Kui kasutate seda süsteemiolemi korral, võite kaotada mõned oodatavad vastendused. Kohandatud olemite korral aitab see aega säästa, kuna saate hõlpsamalt kustutada soovimatuid vastendusi ja lisada teisi, mida vastenduste loomise toiming ei loonud.