Vormide jõudluse optimeerimine

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 for Customer Engagement, versioon 9.x
Kehtib rakenduses Dynamics 365 for Customer Engagement (on-premises), versioon 9.x

Aeglaselt laadivad vormid võivad häirida tootlikkust ja kasutajate kohanemist. Vormide võimalikult kiireks laadimiseks järgige neid soovitusi. Suur osa neist on seotud sellega, kuidas arendaja vormiskriptid organisatsioonis juurutab. Seega arutage need soovitused kindlasti läbi ka arendajatega, kes loovad teie vormide jaoks vormiskripte.

Vormi kujundus

Mõelge sellele, kuidas kasutaja vormi kasutab ja vormis kuvatavate andmete hulgale.

Kasutage nii vähe välju kui võimalik
Mida rohkem välju on vormis, seda rohkem andmeid tuleb iga kirje kuvamiseks üle Interneti või sisevõrgu saata.

Vormi skriptid

Kui teil on vormiskripte kasutavaid kohandusi, siis veenduge, et arendaja tunneb neid võtteid jõudluse täiustamiseks.

Vältige ebavajalikke JavaScripti veebiressursside teeke
Mida rohkem skripte vormile lisada, seda kauem kulub nende allalaadimiseks. Tavaliselt salvestatakse skriptid pärast esimest laadimist teie brauserisse, kuid vormi esmakordse avamise kiirus annab tihti olulise esmamulje.

Vältige kõigi skriptide laadimist sündmuses OnLoad
Kui teil on kood, mis toetab väljadel ainult sündmusi OnChange või OnSave, siis määrake kindlasti sündmuse OnLoad asemel nende sündmuste jaoks hoopis skriptiteek koos sündmuseohjuriga. Nii saab nende teekide laadimise edasi lükata ja suurendada sellega vormi laadimise kiirust.

Kasutage ahendatud vahekaarte, et veebiressursside laadimist edasi lükata
Kui ahendatud vahekaardi jaotistes on mõni veebiressurss või IFRAME, siis ei laadita neid seni, kuni vahekaart on ahendatud. Need laaditakse vahekaardi laiendamisel. Vahekaardi oleku muutumisel toimub sündmus TabStateChange. Koodis, mida on vaja veebiressursside või IFRAME’ide toetamiseks ahendatud vahekaartidel, saab kasutada sündmuse TabStateChange jaoks sündmuseohjureid ja vähendada koodi hulka, mida muidu oleks vaja sündmuses OnLoad.

Määrake nähtavuse vaikesuvandid
Vältige vormielemente peitvate vormiskriptide kasutamist sündmuses OnLoad. Selle asemel määrake nähtavuse vaikesuvandid vormielementidele, mis võivad olla vormi laadimise ajal varjatud. Seejärel kasutage skripte sündmuses OnLoad, et kuvada need vormielemendid, mida soovite kohe näidata.

Käsuriba või lint

Pidage neid soovitusi meeles, kui redigeerite käsuriba või linti.

Kasutage nii vähe juhtelemente kui võimalik
Mõelge vormi käsuriba või lindi puhul läbi, millised juhtelemendid on tõepoolest vajalikud, ja peitke ülejäänud. Iga kuvatav juhtelement suurendab brauseris allalaaditavate ressursside mahtu.

Vt ka

Vormide loomine ja kujundamine
Põhivormide kujunduse kaalutlused
Kuidas peamisi vorme erinevates klientides esitatakse