Veebiressursi atribuudid

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Saate vormil veebiressursse lisada või redigeerida, et seda rakenduse kasutajatele meeldivamaks või kasulikumaks muuta. Vormitoega veebiressursid on pildid, HTML-failid või Silverlighti juhtelemendid.

Vormi atribuudid leiate, avades lahenduseuurija. Laiendage jaotises Komponendidüksust Olemid, laiendage soovitud olemit ja valige seejärel suvand Vormid. Avage vormide loendis olev vorm, mille tüüp on Põhiline. Siis tehke vahekaardil Lisa valik Veebiressurss veebiressursi atribuutide vaatamiseks.

web-resource-properties

Üksikasjalikke juhtnööre vt teemast Veebiressursside loomine ja redigeerimine

Tabeldusmärk Atribuut Kirjeldus
Üldine Veebiressurss Nõutav: soovitud pilt, HTML või Silverlighti veebiressurss.
Nimi Nõutav: välja kordumatu nimi. Nimi võib sisaldada ainult tähe- ja numbrimärke ning allkriipsu.
Silt Nõutav: veebiressursi jaoks kuvatav silt.
Vaikimisi nähtav Veebiressursi kuvamine on valikuline ja seda saab skriptide kaudu juhtida. Lisateave: Nähtavuse suvandid
Luba mobiilsideseadme jaoks Märkige ruut, et lubada iFrame mobiilsideseadmete jaoks.
Vorming Valige veergude arv, mida juhtelement hõlmab Kui veebiressurssi sisaldaval jaotisel on mitu veergu, saate seadistada välja hõlmama kuni sellises koguses veerge, nagu neid on jaotises.
Valige juhtelemendi alla jäävate ridade arv Saate juhtida veebiressursi kõrgust, määrates ridade arvu.
Laienda saadaoleva ruumi kasutamiseks automaatselt Saate lubada veebiressursi kõrguse suurendamist saadaoleva ruumi ulatuses.
Saate valida IFRAME'i kerimistüübi HTML-i veebiressurss lisatakse vormile IFRAME'i kasutades.

- Vastavalt vajadusele: kerimisribasid kuvatakse, kui veebiressurss on saadaolevast ruumist suurem.
- Alati: kerimisribasid kuvatakse alati.
- Mitte kunagi: kerimisribasid ei kuvata kunagi.
Kuva ääris Saate veebiressursi ümber kuvada äärist.
Sõltuvused Sõltuvad väljad Veebiressurss võib skripti kasutades suhelda vormi väljadega. Kui väli eemaldatakse vormist, võib tekkida veebiressursi skripti tõrge. Lisage suvandis Sõltuvad väljad mis tahes välju, millele on skriptid veebiressursis viidanud, et neid ei saaks juhuslikult eemaldada.

Parameetrite edastamine veebiressurssidele

HTML-i või Silverlighti veebiressurss võtab vastu parameetreid, mida saab edastada päringustringi parameetritena.

Kirje teavet saab edastada, lubades suvandi Saate kirje objektitüübi koodi ja ainuidentifikaatorid edastada parameetritena. Kui teave sisestatakse väljale Kohandatud parameeter (andmed), edastatakse see andmeparameetreid kasutades. Edastatavad väärtused on järgmised.

Parameeter Kirjeldus
data Seda parameetrit edastatakse ainult juhul, kui suvandi Kohandatud parameeter (andmed) kohta on olemas tekst.
orglcid Organisatsiooni vaikekeele LCID.
orgname Organisatsiooni nimi.
userlcid Kasutaja eelistatud keele LCID
type Olemitüübi kood. See väärtus võib eri organisatsioonide kohandatud olemite puhul erineda. Kasutage hoopis olemitüübi nime.
typename Olemitüübi nimi.
id Kirje ID-väärtus. Sel parameetril pole väärtust, kuni olemi kirje salvestatakse.

Muud parameetrid pole lubatud ja veebiressurss ei avane, kui kasutatakse teisi parameetreid. Kui teil on vaja edastada mitu väärtust, saab andmeparameetrit uuesti laadida, et see sisaldaks rohkem parameetreid.

Vt ka

Põhivormi ja selle komponentide kasutamine