Töövooprotsesside abil saab automatiseerida protsesse, mis ei nõua kasutaja sekkumist

Kehtib rakendustes PowerApps ja Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Töövood automatiseerivad äriprotsesse ilma kasutajaliideseta. Tavaliselt kasutavad inimesed töövooprotsesse nende automatiseerimiste algatamiseks, mis ei vaja mingit kasutajasuhtlust.

Iga töövooprotsess on seostatud ühe olemiga. Töövoogude konfigureerimisel on vaja arvesse võtta nelja peamist valdkonda.

 • Millal need käivitada?

 • Kas need peaksid töötama reaalajas töövoona või taustal töötava töövoona?

 • Milliseid toiminguid need peaksid sooritama?

 • Millistel tingimustel tuleks toiminguid sooritada?

  Teemas tutvustatakse, kuidas leida töövooprotsesse ja kirjeldatakse, millal neid käivitada ja kas need peaksid töötama reaalajas või taustal. Teavet toimingute kohta, mida need peaksid tegema, ja tingimuste kohta leiate teemast Töövooprotsesside konfigureerimine.

Kus saate kohandada töövooprotsesse?

Organisatsiooni töövooge saate vaadata sõlmes Protsessid jaotises Vaikelahendus ja filtreerida protsesse, millel on Kategooria Töövoog.

Töövoo järgi filtreeritud protsessid Dynamics 365-s

Olenevalt sellest, kuidas rakendus on koostatud, saavad kasutajad rakenduses luua või muuta oma töövoogusid.

Arendajad saavad töövoogude loomiseks kasutada teavet jaotisest Dynamics 365 Customer Engagementi arendaja juhend ja ostetavad lahendused võivad sisaldada töövooge, saate muuta.

Töövoo atribuudid

Valige lahenduseuurijas Protsessid ja klõpsake nuppu Uus.

Kui loote töövoo, nõuab dialoog Protsessi loomine, et määraksite kolm atribuuti, mis on olemas kõigil protsessidel.

Töövoo loomine Dynamics 365-s

Protsessi nimi
Toovooprotsesside nimi ei pea olema kordumatu, aga kui eeldate, et töövooge tuleb palju, võite kaaluda protsesside selgeks eristamiseks nimereegli kasutamist. Võite kaaluda töövoogude nimedes standardsete eesliidete kasutamist. Eesliide võib kirjeldada töövoo funktsiooni või ettevõtte osakonda. Sedasi saate rühmitada töövooloendites sarnaseid üksusi.

Kategooria
Atribuut määrab, et tegemist on töövooprotsessiga.

Olem
Iga töövooprotsess peab olema määratud eraldi olemiks. Pärast töövooprotsessi loomist ei saa olemit enam muuta.

Käita seda töövoogu taustal (soovitatav)
Valik ilmub, kui valite töövoo kategooriaks. See säte määratleb, kas töövoog toimib reaalajas või taustal. Reaalajalised töövood töötavad viivituseta (sünkroonis) ja taustatöövood asünkroonselt. Saadaolevad konfiguratsioonivalikud sõltuvad teie valikust sellele sättele. Taustatöövoogude jaoks on ootetingimused, mida reaalajaliste töövoogude jaoks saadaval pole. Kui te neid ootetingimusi ei kasuta, saate hiljem teisendada taustatöövood reaalajalisteks töövoogudeks ja vastupidi. Lisateavet ootetingimuste kohta leiate teemast Töövootoimingutele tingimuste seadistamine.

Teil on ka valik Tüüp, mille abil saab määrata, kas luua uus töövoog nullist või kasutada olemasolevat malli. Kui teete valiku Uus protsess olemasolevast mallist (valige loendist), saate valida olemasolevate töövooprotsesside seast, mis eelnevalt protsessi mallidena salvestati.

Pärast töövoo loomist või olemasoleva töövoo redigeerimist on teil järgmised täiendavad atribuudid.

Töövoo üldine vahekaart

Aktiveeri
Teiste mallide jaoks täiustatud alguspunkti loomiseks saate teha valiku Protsessimall. Selle valiku tegemisel ei rakendata seda pärast töövoo aktiveerimist, vaid see on saadaval valimiseks dialoogis Protsessi loomine, kui teete valiku Tüüp: Uus protsess olemasolevast mallist (valige loendist)

Protsessi mallid on mugavad, kui teil on hulk sarnaseid töövooprotsesse ja te soovite neid määratleda sama loogikat kordamata.

Märkus

Protsessimalli redigeerimine ei muuda ühegi teise sama malliga varem loodud töövooprotsessi käitumist. Uus töövoog, mis luuakse sama malli kasutades, on malli sisu koopia.

Käitamiseks saadaval
See jaotis sisaldab suvandeid, mis kirjeldavad töövoo saadavalolekut kasutamiseks.

Käita seda töövoogu taustal (soovitatav)
Märkeruut kajastab suvandit, mille töövoo loomisel valisite. See suvand on keelatud, kuid saate seda muuta menüüs Toimingud, tehes valikuTeisenda reaalajaliseks töövooks või Teisenda taustal toimivaks töövooks.

Nõudmisel protsessina
Valige see suvand, kui soovite lubada kasutajatel käivitada selle töövoogu käsust Käivita töövoog.

Alamprotsessina
Valige see suvand, kui soovite lubada, et töövoogu saab käivitada teisest töövoost.

Töövootöö säilitamine
See jaotis sisaldab suvandit töövoo kustutamiseks pärast töövoo käitamise lõpetamist.

Kustuta lõpuleviidud töövootööd automaatselt (kettaruumi kokkuhoidmiseks)
Valige see suvand, kui tahate lõpuleviidud töövootööd automaatselt kustutada.

Märkus

Töövootöösid ei kustutata kohe pärast lõpetamist, vaid veidi aja pärast pakktöötluse käigus.

Ulatus
Kasutajale kuuluvate olemite puhul on suvandid Organisatsioon, Peamine: alluvad äriüksused, Äriüksus või Kasutaja. Organisatsioonile kuuluvate olemite puhul on suvand Organisatsioon.

Kui ulatus on Organisatsioon, saab töövoo loogikat rakendada organisatsioonis mis tahes kirjele. Muul juhul saab töövoogu rakendada ainult vastavasse ulatusse jäävate kirjete alamhulgale.

Märkus

Ulatuse vaikeväärtus on Kasutaja. Ärge unustage enne töövoo aktiveerimist kontrollida, et ulatuse väärtus on sobiv.

Alustamine
Kasutage selle jaotise suvandeid, et määrata, millal peaks töövoog käivituma automaatselt. Saate konfigureerida reaalajalise töövoo käitamise enne kindlaid sündmusi. See on jõuline võimalus, sest töövoog saab toimingu enne selle toimumist peatada. Lisateave: Reaalajas töövoogude kasutamine. Valikud on järgmised.

 • Kirje loomine

 • Kirje oleku muutmine

 • Kirje määramine

 • Kirje väljade muutmine

 • Kirje kustutamine

Märkus

Pidage meeles, et teie määratud töövoo toimingud ja tingimused ei tea, millal töövoogu käitatakse. Näiteks kui määrate töövoo kirjeid värskendama, ei saa reaalajaline töövoog seda toimingut teha enne, kui kirje on loodud. Kirjet, mida pole olemas, ei saa värskendada. Samamoodi ei saa taustal toimiv töövoog värskendada kirjet, mis on kustutatud, vaatamata sellele, et saate selle toimingu töövoole määrata. Kui konfigureerite töövoo tegema toimingut, mida ei saa teha, siis nurjub nii toiming kui ka kogu töövoog.

Käivita kui:
Suvand on saadaval ainult juhul, kui tühistasite töövoo loomisel suvandi Käita seda töövoogu taustal (soovitatav) või kui teisendasite hiljem taustal toimiva töövoo reaalajaliseks töövooks.

Töövooprotsesside turbekontekst

Kui taustal toimiv töövoog konfigureeritakse nõudmisel töövoona ja selle käivitab kasutaja käsust Käivita töövoog, siis on toimingud, mida töövoog saab teha, piiratud nendega, mida kasutaja saab teha oma kasutajakontol turberolli(de)s määratud õiguste ja juurdepääsutasemete alusel.

Kui taustal toimiv töövoog sündmuse põhjal käivitub, toimib töövoog selle omaniku kontekstis ja tavaliselt on omanikuks töövoo looja.

Reaalajaliste töövoogude jaoks on teil suvand Käivita kui ja te saate valida, kas töövoog peaks rakendama töövoo omaniku või kirjes muudatused teinud kasutaja turbekonteksti. Kui töövoog sisaldab toimingut, mida kõik kasutajad ei saa turbepiirangute tõttu sooritada, peate laskma töövoogu käitada töövoo omanikuna.

Töövoo aktiveerimine

Töövooge saab redigeerida ainult inaktiveerimise korral. Enne kui töövoogu saab kasutada käsitsi või rakendada sündmuste alusel, peab see olema aktiveeritud. Enne kui töövoogu saab aktiveerida, peab see sisaldama vähemalt ühte sammu. Teavet konfigureerimissammude kohta leiate teemast Töövooprotsesside konfigureerimine

Töövoogu saab aktiveerida või inaktiveerida ainult töövoo omanik või keegi, kellel on olemas Teise kasutaja nimel tegutsemise õigus, nt süsteemiadministraator. Selle põhjuseks on asjaolu, et pahatahtlik kasutaja ei saaks muuta kellegi töövoogu ilma omaniku teadmata. Saate endale kuuluva töövoo teisele määrata, muutes omaniku nime. See väli on vahekaardil Haldus. Kui te pole süsteemiadministraator ja teil on vaja redigeerida töövoogu, mis kuulub teisele omanikule, peab omanik selle inaktiveerima ja teile määrama. Pärast töövoo redigeerimise lõpetamist saate selle omanikule tagasi määrata, nii et omanik saab selle aktiveerida.

Reaalajaliste töövoogude jaoks peab kasutajal olema Reaalajaliste protsesside aktiveerimise õigus. Kuna reaalajaliste töövoogudega kaasneb suurem risk mõjutada süsteemi toimivust, tuleb see õigus anda ainult inimestele, kes oskavad hinnata võimalikku riski.

Kui töövood on aktiveeritud, siis need salvestatakse, seega pole vajadust neid enne aktiveerimist salvestada.

Vt ka

Töövooprotsesside konfigureerimine
Töövooprotsesside jälgimine ja haldamine
Töövooprotsesside head tavad