Ajastamise jaoks ajarühmade seadistamine (Field Service)

Kehtib rakenduses Dynamics 365 (veebiversioon), versioon 9.x

Määrake mitmest ajavahemikust koosnevad ajarühmad, mida kasutatakse Dynamics 365 for Field Service’is ajastamisel.

Ajakavaabiline lisab ajarühma algus- ja lõppaja otsingutulemustele. See võimaldab kasutajal rühmitada tulemusi ajarühma järgi.

Ajarühmad salvestatakse ajarühmakirje loonud kasutaja ajavööndi järgi. Kui teie organisatsioonis on erinevates ajavööndites asuvaid kasutajaid (nt PST ja EST) ning loote ajarühmi, nagu näiteks:

 • 9.00–12.00

 • 12.00–17.00,

siis veenduge, et looksite need ajarühmad kummagi ajavööndi jaoks, kuna ajarühmad on ajavöönditundlikud.

 1. Klõpsake põhimenüüs valikuid Field Service > Haldus ja seejärel valige suvand Ajarühmad.

 2. Klõpsake kuval Aktiivsed ajarühmad vasakus ülanurgas valikut + Uus.

 3. Kasutage teabe sisestamisel abina kohtspikreid ja seejärel klõpsake käsku Salvesta.

  • Määrake ajakavaabilises kuvatavad esimeste ajarühma tulemuste arv. Näiteks kui olete määranud sätteks 5, kuvatakse määratud ajavahemiku kohta esimesed viis tulemust. Esmatulemused määratletakse vähima reisiaja järgi. Kui sätteks on valitud 0 (null), kuvatakse kõik tulemused.

  • Määrake suvandi Peida ajakavaabilises reserveeringuaeg sätteks Jah või Ei. Kui sätteks on valitud Ei, peidetakse ajakavaabilise tulemustest järgmised väljad: algusaeg, hinnanguline saabumisaeg ja lõppaeg.

 4. Klõpsake jaotises Üksikasjad valikut + Lisa ajarühma üksikasjade kirje.

  • Andke rühmale nimi ning määrake algus- ja lõppaeg.

  • Klõpsake valikut Salvesta ja sule.

Vt ka

Dynamics 365 for Field Service’i ülevaade
Töökäsu loomine
Töökäsu tüüpide loomine
Töökäskude alamolekute seadistamine
Teenindusülesande tüüpide seadistamine
Juhtumitüüpide konfigureerimine
Prioriteetide määramine
Kasutusjuhend