Mis on uut rakenduses portal capabilities for Dynamics 365?

Tere tulemast kasutama rakendust portal capabilities for Dynamics 365. Siin on hiljuti lisatud funktsioonide loend. Rakenduse Dynamics 365 portaali võimaluste ajakohaste värskenduste kohta leiate lisateavet artiklist rakenduse portal capabilities for Microsoft Dynamics 365 väljalasked

Rakenduse Portal capabilities for Dynamics 365 versioon 9.0.10

Rakendusega Portal capabilities version 9.0.10 for Dynamics 365 tulevad järgmised uued värskendused ja funktsioonid.

 • Dynamics 365 portaali konfiguratsiooni ülekandmine: nüüd saate Dynamics 365 Portali konfiguratsiooni üle kanda arendusest katse- või tootmiskeskkondadesse. Ülekandmine hõlmab olemasoleva konfiguratsiooni eksportimist Dynamics 365-i lähtejuhtumist ja seejärel selle importimist Dynamics 365-i sihtjuhtumisse. Konfiguratsiooniandmete ülekandmiseks peate kasutama konfiguratsiooni ülekandmise tööriista ja portaalipõhist konfiguratsiooni skeemifaili. Lisateave: Dynamics 365 portaali konfiguratsiooni ülekandmine

 • Power BI visualisatsioonide lisamine: portaali kohandajana saate nüüd manustada Power BI visualisatsioone (armatuurlaud, aruanded, AMD paanid) veebilehtedele portaalis, kasutades silti Power BI Liquid. Lisateave: Power BI integratsiooni häälestamine

 • Portaali juurdepääsu piiramine IP-aadressiga: portaali administraatorina saate nüüd määratleda loendi IP-aadressidest, millel on juurdepääs teie portaalile. Kui mõni kasutaja loob portaali taotluse, võrreldakse tema IP-aadressi lubamisloendiga. Kui IP-aadressi loendis pole, kuvab portaal veebilehe olekukoodiga HTTP 403. Lisateave: Portaali juurdepääsu piiramine IP-aadressiga

 • SharePointi dokumentide haldamine: Dynamics 365-i portaal toetab nüüd dokumentide üleslaadimist ja kuvamist rakenduses ja rakendusest SharePoint otse portaali olemi- või veebivormi. See võimaldab portaali kasutajatel vaadata, alla laadida, lisada ja kustutada portaalist dokumente. Portaali kasutajad saavad ka luua kaustu dokumentide korraldamiseks. Lisateave: SharePointi dokumentide haldamine

 • Uue portaali sisuredaktor (eelvaade): selles eelvaates on Dynamics 365 Portali kohandajate jaoks saadaval uus ja lihtsustatud portaaliredaktor, millega saab vähendada Dynamics 365 portaali kohanduste õppimiskõverat ja suurendada kohandaja tootlikkust. Lisateavet: Uue portaali sisuredaktoriga alustamine

 • Olekupõhjuste hääletuse lubamine: vaikimisi on idee hääletamiseks lubatud vaid siis, kui olekupõhjuse väärtus on Uus. Nüüd saate lubada hääletuse eri olekupõhjustega ideele. Teistsuguste olekupõhjustega idee hääletuse lubamiseks peate looma saidi sätte Ideas/EnableVotingForStatusReasons ja määrama selle väärtuseks nõutava olekupõhjuse väärtused. Lisateave: Olekupõhjuste hääletuse lubamine

Rakenduse Portal capabilities for Dynamics 365 versioon 9.0.6

Rakenduse Portal capabilities Dynamics 365 versiooniga 9.0.6 on tulnud järgmised uuemad värskendused ja uused funktsiooid.

 • Dynamics 365Portaali rakendus: Dynamics 365 portaali rakendus tagab uue kogemuse oma uue online platvormi klientidega suhtlemiseks ja koostöö tegemiseks konfigureerimisel ja haldamisel. Kui te installite Dynamics 365 Portali versiooni 9.0 või uuem, Dynamics 365 Portali rakendus, mis põhineb Unified Interface raamistikul, luuakse valmiskujul.

 • Portaali lähtestamine: te saate nüüd lähtestada portaali, kui te plaanite kolida teise asukohta või teise rentniku juurde ja ei soovi portaali enam kasutada. Portaali lähtestamisel portaali majutatud ressursid kustutatakse ja portaali URL ei ole enam ligipääsetav. Lisateave: Portaali lähtestamine

 • Muutke portaali põhi URL-i: te saate muuta portaali põhiURL-i kohe pärast seda, kui see on viidud nõuetega vastavusse. Näiteks kui te valite portaali vastavusse viimisel peamiseks URL-iks contosocommunity.microsoftcrmportals.com, saate te selle hiljem muuta variandiks contosocommunityportal.microsoftcrmportals.com vastavalt oma nõutele. Lisateave: Põhimise URL-i muutmine

Rakenduse Portal capabilities for Dynamics 365 versioon 8.4.1

Rakenduse Portal capabilities version 8.4.1 for Dynamics 365 toob hulga veaparandusi, samuti jõudluse täiustusi koos järgmiste funktsioonidega.

 • Teadmusartiklite ja veebifailide manuse sisust otsimine: teadmusartiklite ja veebifailide manuse sisust on nüüd võimalik otsida, et suurendada asjakohaste otsingutulemuste tõenäosust. Lisateave: failimanuse sisust otsimine
 • Hõlbustatus: valmisportaalid (kogukonnaportaal, partneriportaal, kliendiportaal, töötaja iseteenindusportaal) on nüüd hõlpsasti kasutatav. Kuid kohandaja peab tagama portaali jätkuvalt hõlpsa kasutamise ka pärast kohandamist või muudatusi.

Rakenduse Portal capabilities for Dynamics 365 versioon 8.4

Rakenduse Portal capabilities version 8.4 for Dynamics 365 toob hulga veaparandusi, samuti jõudluse täiustusi koos järgmiste funktsioonidega.

 • Juurdepääs portaali tõrkelogidele: portaali arendajana on teil nüüd juurdepääs üksikasjalikule tõrkelogile mis tahes portaali probleemide korral. See aitab teil probleeme siluda ja samal ajal portaali arendada. Kui portaal on üleval, saate konfigureerida portaali kõiki rakenduse tõrkeid teie Azure’i bloobimälu salvestuskontole saatma. See aitab teil klientide edastatud probleeme siluda. Lisateave: Juurdepääs portaali tõrkelogidele
 • Portaali autentimisvõtme uuendamine: portaal loob rakenduse Dynamics 365 organisatsiooniga ühenduse rakenduse Azure active directory kaudu. Selleks on vaja rakendusega Azure Active Directory ühendatud autentimisvõtit. See võti lisatakse portaali ettevalmistamisel ja seda tuleb iga kahe aasta tagant uuendada. See portaali versioon toob administraatoritele võimaluse saada portaali halduskeskusest teavitusi võtme aegumise ja uuendamise kohta. Lisateave: Portaali autentimisvõtme uuendamine
 • Isikuandmete kaitse üldmääruse juurutamine portaalides: portaali administraatorina saate nüüd portaali isikuandmete kaitse üldmääruse standardite järgi konfigureerida. Samuti saate pakkuda teatud tingimusi, millega portaali kasutajad peavad portaali kasutamiseks nõustuma. Samuti saate seadistada kontrollid, näiteks alaealisel kasutajal peab portaali pääsemiseks olema vanema nõusolek. Isikuandmete kaitse üldmääruse juurutamine võimaldab saada nõusoleku kasutajate isikuandmete kasutamiseks, tuvastada alaealisi kasutajaid ja saada alaealiste jaoks vanema nõusolek. Lisateave: Isikuandmete kaitse üldmääruse juurutamine portaalides

Rakenduse Portal capabilities for Dynamics 365 versioon 8.3

Rakendusega Portal capabilities version 8.3 for Dynamics 365 on tulnud palju värskendusi ja uusi funktsioone.

 • Teadmusartiklitele manuste lisamise võimalus: saate kuvada teadmusartiklitega koos märkmemanuseid. Selle funktsiooni lubamiseks peate looma saidi sätte KnowledgeManagement/DisplayNotes ja seadistama väärtuse Õige. Portaali kasutajad saavad neid manuseid ka otsida. Lisateave: Faili manuste kuvamine teadmusartiklitega

  Märkus

  Manuste otsimine on võimalik ainult märkmete kirjelduse ja faili manuse nime järgi. Manustatud faili sisu ei saa otsida.

 • Portaalile olemi lisamise haldusviisard: see funktsioon tutvustab uut haldusviisardit portaalis andmete hõlpsaks avaldamiseks. Viisardiga loodud oem võtab teie organisatsiooni andmed ja teeb nende alajaotuse teie portaali klientide jaoks saadavaks teie valitud turvalisuse ja õiguste mudeli kohaselt. Lisateave: Portaali sisu hõlbus loomine ja avaldamine

 • Portaali suhtluse jälgimine (eelvaade): see eelvaate funktsioon võimaldab teil jälgida klientide suhtlusi portaalis ja suunata see teave rakendusse Dynamics 365 for Customer Insights. See on abiks 360-kraadise vaate kujundamisel kasutaja teekonnast teie portaalis enne ja pärast teenindusjuhtumi loomist. See aitab teil ka mõista tegelikku probleemi, vältida kasutajalt sama teabe mitmekordset küsimist ning võimaldab teil vastata asjakohase teabega.

  Märkus

  Selle omaduse eelvaade on lõppenud. Lisateabeks Microsoft Dynamics 365 Customer Insights eelvaate kohta klõpsake siia.

 • Metaandmete tõlke importimine: see funktsioon võimaldab teil pärast portaali installimist importida äsja aktiveeritud keelte metaandmete tõlkeid. Lisateave: Metaandmete tõlke importimine

 • Lähtekoodi kättesaadavus portaalides: arendajate jaoks avaldatakse Microsofti allalaadimiskeskuses MIT litsentsiga allalaadimiseks portaali võimaluste koodi ühekordne väljaanne. See funktsioon võimaldab portaale juurutada nii asutusesisestesse kui ka veebipõhistesse Dynamics 365 keskkondadesse ja võimaldab arendajatel koodi nende ärivajaduste kohaselt kohandada.

  Märkus

  Lähtekoodi pakutakse töönäidisena ja vajaduspõhiselt. Koodi mis tahes muudatuste jaoks ei pakuta otsest tuge.

 • Ühekordse sisselogimise (SSO) konfiguratsiooniparandused ja laienduse Azure Active Directory B2C (Azure AD B2C) toetus: portaalide jaoks, mis nõuavad tarbijapõhist sisselogimist, toetab see funktsioon nüüd järgmisi võimalusi.

  • Portaali autentimise konfigureerimine SSO-d kasutama.
  • Laienduse Azure AD-B2C tugi kliendi autentimiseks.
  • Portaali turvalisuse haldamine Azure’is.

  Lisateave: Laienduse Azure AD B2C teenusepakkuja sätted portaalide jaoks

 • Portaalivormides ajavööndist sõltumatute kuupäevavormingute toetamine: see funktsioon toetab portaalide kuupäeva-/kellaajaväljade käitumistele Ainult kuupäev ja Ajavööndist sõltumatu. Lisateave: Kuupäeva ja kellaaja välja funktsioon ja vorming

 • Mitte-üldadministraatoritel portaali ettevalmistamise lubamine: nüüd saate portaali ette valmistada, kui olete määratud portaali jaoks valitud CRM-i organisatsiooni süsteemiadministraatori rolli. Nüüd saate ka olemasolevat portaali hallata, kui teil on milline tahes järgmistest rollidest.

  • Dynamics 365 teenuseadministraator
  • Portaali jaoks valitud CRM-i organisatsiooni süsteemiadministraator
 • Portaali kohandatud domeeninime talletamine: see funktsioon talletab portaali esmase domeeninime veebilehe kirjesse. Kui tulevikus domeeninime muudetakse, talletatakse uusim esmane domeeninimi. Lisateave: Esmase domeeninime vaatamine

 • Portaalide jälgimisküpsis: iga kord, kui kasutaja siseneb portaali, seadistatakse püsiküpsis Dynamics365PortalAnalytics. See küpsis aegub 90 päeva möödudes. See küpsis ei salvesta kasutaja isikuandmeid ja seda kasutab Microsoft portaaliteenuse näitajate kogumiseks. Lisateavet Microsofti veebiteenuste privaatsusavalduse kohta vt siit.

 • Portaali päise ja jaluse tulemuslikkuse parandamine: lisati kaks uut saidi sätet – Header/OutputCache/Enabled ja Footer/OutputCache/Enabled –, et võimaldada päise/jaluse väljundi vahemällu salvestamist, kui need sätete väärtus on õige. Uute kasutajate jaoks on saidi sätete vaikeväärtus õige, mistõttu on päise ja jaluse vahemällu salvestamine lubatud. Olemasolevate kasutajate jaoks, kes värskendavad portaali võimalused uuemale versioonile, on väljundi vahemällu salvestamine vaikimisi keelatud. See tähendab, et päise ja jaluse veebimalle sõelutakse ja renderdakse igal lehe laadimisel. Väljundi vahemällu salvestamise lubamiseks peavad nad värskendama asjakohaseid veebimalle ja looma nõutavad saidi sätted. Lisateave: Päise ja jaluse väljundi vahemällu salvestamise lubamine

2016. aasta detsembrikuu värskendused

 1. aasta detsembrikuu värskendus on lisanud Dynamics 365-i portaali võimalustele palju uusi funktsioone. Need uuendused võimaldavad ettevõtete, partnerite ja klientide vahelist paremat suhtlust ning muudavad portaalis liikumise kiiremaks ja lihtsamaks. Suuremad uuendused on järgmised.
 • Mitme keelega tugi: ühe portaali abil saab eri piirkondade kliente toetada. Lisateave: Mitmekeelse toe lubamine
 • Ida-Aasia keelte tugi: nüüd toetatakse mitmebaidiseid keeli, nt jaapani, hiina ja korea keelt.
 • Mitmetahuline otsing: uued filtrid lühendavad otsitud sisu leidmise aega, võimaldades samas sisu nähtavust rohkem kontrollida. Lisateave: Mitmetahuline otsing
 • Toodete filtreerimine: portaali kasutajad saavad teabe ülekülluse vältimiseks piirata oma toote omandiõigusega seotud teadmusartikleid.
 • Sisu juurdepääsutasemed: portaali kontakti või veebirolliga seotud omandi uut taset saab kasutada teadmusartiklite ligipääsu kontrollimiseks, et suunata õigeid artikleid õigele sihtrühmale ning ennetada ebaoluliste artiklite esilekerkimist. Lisateave: Sisu juurdepääsutasemed
 • Täiustatud teadmusartikli aruandlus: portaal jälgib, millises portaali osas teadmusartiklit kasutati.
 • Project Service Automationi integratsioon: saate partneritele ja klientidele aktiivsete ja suletud projektide jaoks juurdepääsu ja nähtavust pakkuda projekti elutsükli igas etapis. Meeskonnaliikmed, läbivaatajad ja kliendid saavad selle lahendusega portaalis vaadata projekti olekut, hinnapakkumisi, tellimuse foorumeid ja reservaaritavaid ressursse. Lisateave: Project Service Automationi integratsioon
 • Field Service’i integratsioon: selle lahendusega portaalis saate partneritele ja klientidele avaldada teavet aktiivsete lepingute, varade, töökäskude, arvete ja teenindusjuhtumite kohta. Lisateave: Field Service’i integratsioon
 • Partnerite värbamine: saate klientide müügi- ja teeninduskogemuste parandamiseks värvata uusi partnereid. Potentsiaalsed partnerid saavad portaali kaudu taotleda partneri olekut.

Privaatsusavaldus

Dynamics 365-i portaali võimalusi lubades võivad Dynamics 365-i andmed, nagu kliendi nimi, toote nimi, teenindusjuhtumi nimi või kohandatud olemi andmed, olla väljapoole suunatud Dynamics 365-i portaalis nähtaval. Kõik portaali kaudu nähtavad andmed salvestatakse Microsoft Azure Web Appsis vahemälus ja samuti kõvaketta failides portaali otsingufunktsiooni võimaldamiseks.

Rentnikuadministraator lubab Dynamics 365-i portaalid, konfigureerides selle teenuse Dynamics 365 halduskeskus kaudu, installides seeläbi ka valitud Dynamics 365-i eksemplaris paketi lahenduste ja andmetega. Rentnikuadministraator või portaali administraatoriks määratud Dynamics 365-i kasutaja saab seejärel määrata andmed, mis portaali kaudu nähtavaks tehakse. Portaali võimaluste hilisemaks keelamiseks saab rentnikuadministraator teenuses Office 365 loobuda portaali lisandmooduli kordustellimusest.

Olulised Azure’i komponendid ja teenused, mis on seotud portaali võimalustega, on järgmised:

 • Azure Web Apps: Azure Web Appsi kasutatakse portaali majutamiseks Azure’is.
 • Azure’i liiklushaldur: Azure’i liiklushaldurit kasutatakse teenuse hea kättesaadavuse tagamiseks, marsruutides kasutaja töövalmis Web Appsi juurde.
 • Azure’i teenusesiin: Azure’i teenusesiin (teemad/tellimused) kasutatakse portaalide vahemälu invalideerimiseks. Azure’i teenusesiin talletab ajutiselt sõnumeid, mis tekivad siis, kui mis tahes portaaliga seotud kirje Dynamics 365-is muutub, ja mis antakse vahemälu invalideerimiseks edasi Web Appsile.
 • Azure’i võtmehoidla: kõik teenused talletavad konfiguratsiooniandmeid võtmehoidlas Azure’i võtmehoidla.
 • Azure’i salvestusruum: organisatsiooni, rentniku ja portaaliga seotud andmeid talletatakse Azure’i salvestusruumis.
 • Azure Active Directory: kõik veebiteenused kasutavad autentimiseks teenust Azure Active Directory.

Lisateabe saamiseks laienduse Azure pakutavate lisateenuste kohta vt Microsoft Azure'i usalduskeskus.