Arve sageduste seadistamine (Project Service)

Rakendub rakenduse Project Service versioonidele 2.x ja 1.x

Funktsiooni Project Service arve sagedused määravad, kui sageli klientidele arveid esitatakse ja millisel teie määratud ajaperioodi päeval seda tehakse. Saate seadistada arve sageduse iga ajaperioodi jaoks, mida plaanite klientidega arveldamisel kasutada, nt iga kuu, iga kahe nädala tagant või iga nädal.

  1. Minge jaotisse Project Service > Arve sagedused.

  2. Klõpsake nuppu Uus.

  3. Sisestage alale Üldine arve sageduse nimi jaotisse Nimi.

  4. Jaotises Periood valige Iga kuu, Iga kahe nädala tagant või Iga nädal.

  5. Kui määrasite jaotises Tsükli päevad perioodiks iga kuu või iga kahe nädala tagant, valige Perioodi päev arve esitamiseks konkreetsel perioodi päeval (nädala sees või nädalavahetusel) või valige Perioodi nädalapäev arve esitamiseks perioodi konkreetsel nädalapäeval.

  6. Kui määrasite väljal Tsükleid kuus valige arve esitamise kordade arv kuus.

  7. Muutke alal Arve sageduse üksikasjad vajaduse järgi päeva või nädalapäeva üksikasju, veendumaks, et arve esitatakse määratud perioodil õigel päeval või nädalapäeval.

  8. Kui olete lõpetanud, klõpsake kuva paremas alanurgas käsku Salvesta.

Vt ka

Project Service'i konfigureerimine