Finantstulemuste PowerBI.com’i lahendus

Märkus

See PowerBI.com’i lahendus on aegunud, nagu on kirjas dokumendis AppSource’is saadaval olevad Power BI sisupaketid.

Selles teemas kirjeldatakse finantstulemuste PowerBI.com’i lahendust. See kirjeldab armatuurlauda ja selles sisalduvaid aruandeid ning annab teavet lahenduse loomiseks kasutatud andmemudeli ja üksuste kohta.

Põhikonto seadistus

Kuna organisatsioonid soovivad kuvada kohustused ja tulusummad aruannetel positiivsete summadena, on põhikontode seadistus oluline. Selleks, et need põhikontod kuvataks positiivsete summadena, peab põhikonto tüübiks olema määratud Kohustus või Tulu. Kui kasutatakse neid kontotüüpe, pööratakse aruande koostamisel Power BI kaudu märgid ümber ja näidatakse summasid positiivsena.

PowerBI.com’i lahendusse kuuluvad armatuurlaud ja aruanded

Armatuurlaud sisaldab aluseks olevatel aruannetel põhinevate andmete kokkuvõtlikke paane. Iga paan sisaldab kõigi organisatsiooni ettevõtete jooksva aasta kohta kokkuvõtlikku teavet. Siin on mõned neist paanidest.

 • Sularaha
 • Kogu tulu sellel aastal
 • Kogu kulud sellel aastal
 • Netotulu sel aastal
 • Likviidsuskordaja
 • Kogukulud sellel aastal konto kategooria järgi
 • Lühiajalise kohustuse kattekordaja
 • Võlgnevus varadele kokku
 • Tegelik vs eelarvestatud tulu
 • Arveldatud tulu sellel aastal
 • Tegevuskulude suhe sellel aastal
 • Kasumi määr sellel aastal
 • Tegelikud vs eelarvelised kulud – kõik ettevõtted

Iga paan on varustatud toetava aruandega. Need aruanded sisaldavad nii teavet andvaid diagramme kui ka tabeleid. Järgmises tabelis on kirjeldatud aruandeid.

Aruanne Teave, mida aruanne sisaldab
Sularaha analüüs Sularaha juriidilise üksuse järgi, sularaha kvartali järgi, kogu sularaha ja sularaha konto järgi
[!NOTE] Kvartalipõhise sularaha andmed ei sisalda esimese kvartali algsaldode kogusummat. Sellel on näha igas kvartalis sisestatud uute kannete koondsumma.
Lühiajalise kohustuse kattekordaja analüüs Lühiajalise kohustuse kattekordaja juriidilise isiku järgi, lühiajalise kohustuse kattekordaja kvartali järgi ning käibevara ja lühiajaliste kohustuste saldod.
Likviidsuskordaja analüüs Likviidsuskordaja juriidilise isiku järgi, likviidsuskordaja kvartali järgi ja sularaha, müügireskontro ja lühiajaliste kohustuste saldod
Tuletusreegli analüüs Tuletusreegel (COGS) juriidilise isiku järgi, COGS sellel aastal ja eelmisel aastal kvartali järgi, COGS müügile juriidilise isiku järgi, kogu COGS ja COGS müügiprotsendile
Käibekapitali analüüs Käibekapital juriidilise isiku järgi, käibekapital kvartali järgi, käibevara, lühiajalised kohustused ja kogu käibekapital
Vara ja võla analüüs Tagastus kogumaksumuselt ja võlgnevus varadele kokku juriidilise isiku järgi, võlgnevus varadele kokku ja tagastus kogumaksumuselt kvartalis praeguse kuupäevani, varad ja kohustused.
Kasumimarginaali analüüs Tegelik ja eelarve kasumimarginaal juriidilise isiku järgi, kasumimarginaal kvartali järgi, kasumimarginaali protsent ja kasumimarginaal
Netotulu analüüs Tegelik ja eelarveline netotulu juriidilise isiku järgi, netotulu sellel aastal ja eelmisel aastal ning kulud netotulu protsendile
Tulude analüüs Tegelikud ja eelarvelised tulud enne intressi ja makse (EBIT) juriidilise isiku järgi, EBIT sellel aastal ja eelmise aastal, kulud tulu suhtes protsent ning tegelikud ja eelarvelised kulud tulu suhtes
Tulu analüüs Kogutulu, tegelik ja eelarveline kogutulu juriidilise isiku järgi, kogutulu sellel ja eelmisel aastal, tulueelarve hälve juriidilise isiku järgi ning kogutulu sellel ja eelmisel perioodil
Kuluanalüüs Kogukulud, tegelikud eelarveliste kogukulude suhtes juriidilise isiku järgi, tegelik ja eelarveline kogukulu kvartali järgi, kogukulud konto kategooria järgi ning tegevuskulude suhe
Arveldatud tulu analüüs Kogu müügireskontro, kogu müügireskontro juriidilise isiku järgi, kogu müügireskontro kvartali järgi ja müügireskontro kontode saldod
[!NOTE] Teave ei sisalda müügireskontro pearaamatukontode algsaldosid. See näitab müügireskontrosse sisestatud uute kannete koondsummat.

Kõikidel nendel aruannetel olevaid diagramme ja paane saab filtreerida ja kinnitada armatuurlauale. Power BI-s filtreerimise ja kinnitamise kohta lisateabe saamiseks vaadake teemat Armatuurlaua loomine ja konfigureerimine.

Andmemudelid ja üksused

Finantstulemuste PowerBI.com’i lahenduse alusena kasutati järgmisi üksusi.

Koondandmete üksused

 • GeneralLedgerActivities – see üksus koondab pearaamatu saldod konto kategooria järgi.
 • BudgetActivities – see üksus koondab eelarvesaldod konto kategooria järgi.

Andmeüksused

 • FiscalCalendars
 • MainAccounts
 • LegalEntities
 • Pearaamatud
 • ChartofAccounts

Neid olemeid kasutati arvutatud meetmete loomiseks andmemudelis. Arvutatud mõõtusid kasutatakse sisus kasutatavate tulemuslikkuse võtmenäitajate (KPI-d) ja aruannete arvutamiseks. Vaikimisi toob sisu sisse viimase kolme aasta ja ühe tulevase aasta andmed. Aruannetesse ja armatuurlauale lisaarvutuste kaasamiseks saate muuta Microsoft Exceli töövihikut. See töövihik on vaikimisi andmemudel, mida kasutati sisu loomiseks.