Laojõudluse Power BI sisu

See teema kirjeldab, mida hõlmab Laojõudluse Microsoft Power BI sisu. See selgitab ka seda, kuidas pääseda juurde Power BI aruannetele ning annab teavet andmemudeli ja üksuste kohta, mida kasutatakse sisu loomiseks.

Ülevaade

Laojõudluse Power BI sisu loodi selleks, et lao- ja toiminguhaldurid saaksid jälgida olulisi sissetulevaid, väljaminevaid ja varude parameetreid. See kasutab laohalduse, toote ja muid kandeandmeid teie süsteemist ning pakub hankijatele, tootegruppidele ja toodetele ning tegevuspaikadele ja ladudele nii laojõudluse koondvaadet kui ka jaotusstruktuuri.

Laohaldurid saavad Laojõudluse Power BI sisu abil mõõta kolme järgmist valdkonda.

  • Sissetulev jõudlus – saate mõõta hankija jõudlust kliendi vajaduste suhtes (ehk mõõta tarnejõudlust) ja ladustamisjõudlust, et saaksite tuvastada töötajate või kaupadega teatud perioodil ilmnevaid probleeme. Oluline on teada, kas hankijad tarnivad õigel ajal, vara või hilja, et saaksite välja selgitada, kuidas mõjutab hankija jõudlus üldist ladustamisjõudlust. Hankija, kes tarnib väljaspool kokkulepitud kuupäevi, võib ootamatu töö tõttu seada lao surve alla ja suurendada keskmist ladustamisaega.
  • Lähetamisjõudlus – saate mõõta, kas teie ladu lähetab klientidele täielikult ja õigel ajal (ehk mõõta väljaminevat lähetamis- ja tarnejõudlust), et saaksite tuvastada tooteid, tegevuskohti või ladusid puudutavaid võimalikke probleeme või asjassepuutuvaid kliente. Kui leiate, et lähetate teatud piirkondadesse või linnadesse hilja, peate ehk pöörama suuremat tähelepanu transpordile või kontohaldusele.
  • Asukoha varude täpsus – varude täpsus on oluline siselao äriteave (BI). Väga oluline on välja selgitada, kui täpselt te üldiselt arvestate. Siiski on oluline ka välja selgitada, kui täpne te olete kaupade hoidmisel õigetes asukohtades, ja et tõstaksite lahknevusandmed esile,e t saaksite leida kaupade jaoks paremaid asukohti või algatada kindlate kaupade koguinventuuri. (Praegu pakutakse uut kaubapõhist inventuurifunktsiooni kiirparandusena.) Kui kasutate seda Power BI sisu vaba kaubavaru andmete õigsuse kindlaks tegemiseks asukohtade kaupa, saate tuvastada ka vargust oma kauplustes. Samuti saate välja selgitada, kas mõnes asukohas on vaba kaubavaru koguseid, mis erinevad ettevõtte ressursiplaanimise (ERP) andmetest. Need asukohad võivad olla liiga suured või on nende loendamine võimatu. Teise võimalusena võib osa füüsilisest paigutamisest olla halb, nii et üht tüüpi kauba hoidmine sünkroonis vaba kaubavaru andmetega on keeruline.

Juurdepääs Power BI sisupaketile

Power BI sisu Laojõudlus kuvatakse lehel Laojõudlus (Laohaldus > Päringud ja aruanded > Tootmise jõudlusanalüüs > Laojõudlus).

Power BI sisu hulka kuuluvad mõõdikud

Laojõudluse Power BI sisu hõlmab aruannet. See aruanne koosneb mõõdikute komplektist, mida visualiseeritakse diagrammide, paanide ja tabelitena. Järgmine tabel annab ülevaate Laojõudluse Power BI sisu visualiseerimistest.

Aruandeleht Diagrammid Kirjeldus
Sissetulev jõudlus Ladustamised kokku Kindlal ajal töödeldavate ladustamise tööridade arv.
Sissetulev jõudlus Keskmine ladustamisaeg Keskmine aeg tundides kõigi ostutellimuse töödeldud ladustamisridade kohta alates kaupade registreerimisest kuni viimase ladustamise töötlemise lõpuni.
Sissetulev jõudlus Saadud varakult Vara sissetulnud ostutellimuse ridade arv.
Sissetulev jõudlus Saadud tähtaegselt Õigel ajal sissetulnud ostutellimuse ridade arv.
Sissetulev jõudlus Saadud hilinemisega Hilja sissetulnud ostutellimuse ridade arv.
Sissetulev jõudlus Õigel ajal hankija järgi Hankijalt või hankijagrupilt vara, õigel ajal ja hilja sissetulnud ostutellimuse ridade protsendiline vaade.
Sissetulev jõudlus Dokist lattu keskmine ladustamisaeg (tundides) Dokist lattu keskmine ladustamisaeg tundides teatud aja jooksul.
Sissetulev jõudlus Keskmine ladustamisaeg töötaja järgi Keskmine aeg tundides, mis on töötajal kulunud ostutellimuse ridade ladustamistöötluseks.
Sissetulev jõudlus Keskmine ladustamisaeg hankija järgi Keskmine ladustamisaeg tundides hankija või hankijagrupi järgi.
Sissetulev jõudlus Keskmine ladustamisaeg toote järgi Keskmine ladustamisaeg tundides kauba või kaubagrupi järgi.
Asukoha varude täpsus Kogus kokku Kindlal perioodil töödeldavate inventuuri tööridade arv.
Asukoha varude täpsus Lahknevusmäär Lahknevuse kogumäär on kõigi teatud perioodi kohta loendatud ridade protsent.
Asukoha varude täpsus Arv ilma lahknevuseta Lahknevuseta töödeldud ridade arv töödeldud inventuuri tööridade koguarvust.
Asukoha varude täpsus Aja jooksul loendatud kaubad Teatud aja jooksul lahknevusega ja lahknevuseta loendatud kaupade protsent.
Asukoha varude täpsus Kaubakoguse suurem lahknevus kui teatud % Tabelivaate inventuuriridadest, mille lahknevus ületab teatud protsenti. Tabel sisaldab teavet asukohtade, kaupade, keskmise lahknevuse, loendatud inventuuri tööridade koguarvu, asukoha puhul lahknevate inventuuriridade arvu, keskmise loendatud koguse, loendatava eeldatud tervikkoguse ja loendatud kaupade tegelike koguse kohta.
Asukoha varude täpsus Kaupade arv töötaja järgi Töötajate inventuurijõudlus. Jõudlust väljendatakse lahknevusega ja lahknevuseta inventuuri tööridade protsendina.
Asukoha varude täpsus Kaupade arv tegevuskoha/lao järgi Inventuurijõudlus töödeldud inventuuritöö lahknevustega ja lahknevusteta ridade arvu järgi tegevuskoha või lao kaupa.
Asukoha varude täpsus Lahknevusmäär toote järgi Inventuurijõudluse lahknevusmäär. Määra väljendatakse töödeldud inventuuri tööridade protsendina kauba või kaubagrupi järgi.
Lähetusjõudlus Lähetatud read Kindlal perioodil lähetatavate lähetusridade koguarv.
Lähetusjõudlus Varajane Vara lähetatud lähetusridade protsent.
Lähetusjõudlus Õigeaegne Õigel ajal lähetatud lähetusridade protsent.
Lähetusjõudlus Hilja Hilja lähetatud lähetusridade protsent.
Lähetusjõudlus Saadetised teatud aja jooksul Teatud perioodi jooksul õigel ajal, vara või hilja lähetatud lähetusridade protsent. Trendireal kuvatakse õigel ajal lähetatud ridade trend.
Lähetusjõudlus Hilja lähetatud linna järgi Hilisest lähetamisest mõjutatud linnade ja piirkondade kaardivaade.
Lähetusjõudlus Lähetatud toote järgi Vara, õigel ajal või hilja lähetatud protsent kauba või kaubagrupi järgi.
Lähetusjõudlus Lähetatud kliendi järgi Vara, õigel ajal või hilja lähetatud protsent kliendi või kliendigrupi järgi.
Lähetusjõudlus Lähetatud tegevuskoha/lao järgi Vara, õigel ajal või hilja lähetatud protsent tegevuskoha või lao järgi.

Andmemudeli ja arvutuste põhimõte

Aruandelehtede täitmiseks Laojõudluse Power BI sisus kasutatakse järgmisi andmeid. Need andmed on esitatud koondmõõtmistena, mis on üksuse kaupluses etapiviisilised. Üksuse kauplus on analüüsile optimeeritud Microsoft SQL Serveri andmebaas. Lisateavet vt teemast Ülevaade Power BI integratsioonist üksuse kauplusega.

Sisu alusena kasutatakse järgmisi peamisi koondmõõtmisi.

Aruandeleht Diagrammid Tabelid Arvutuste kirjeldused
Sissetulev jõudlus Ladustamised kokku WHSWorkLine Tööridade arv, mille töötüüp on panek.
Sissetulev jõudlus Keskmine ladustamisaeg WHSWorkLine Tööridade maksimaalse aja summa jagatud tööridade maksimaalse aja arvuga, kus tööridade maksimaalne aeg on maksimaalne vahe töö loomiskuupäeva ja sulgemiskuupäeva vahel.
Sissetulev jõudlus Saadud varakult WHSWorkLine Tööridade arv, kus töö loomiskuupäev on varasem kui kasutatud tarnekuupäev. Kui tarnekuupäev pole määratud, kasutage vaike-tarnekuupäeva.
Sissetulev jõudlus Saadud tähtaegselt WHSWorkLine Tööridade arv, kus töö loomiskuupäev on võrdne kasutatud tarnekuupäevaga. Kui tarnekuupäev pole määratud, kasutage vaike-tarnekuupäeva.
Sissetulev jõudlus Saadud hilinemisega WHSWorkLine Tööridade arv, kus töö loomiskuupäev on hilisem kui kasutatud tarnekuupäev. Kui tarnekuupäev pole määratud, kasutage vaike-tarnekuupäeva.
Sissetulev jõudlus Õigel ajal hankija järgi WHSWorkLine Vara sissetulnud, Õigel ajal sissetulnud ja Hilja sissetulnud (vt kirjeldusi tabelis eestpoolt).
Sissetulev jõudlus Dokist lattu keskmine ladustamisaeg (tundides) WHSWorkLine Keskmine ladustamisaeg (vt kirjeldust tabelis eestpoolt).
Sissetulev jõudlus Keskmine ladustamisaeg töötaja järgi WHSWorkLine Keskmine ladustamisaeg (vt kirjeldust tabelis eestpoolt).
Sissetulev jõudlus Keskmine ladustamisaeg hankija järgi WHSWorkLine Keskmine ladustamisaeg (vt kirjeldust tabelis eestpoolt).
Sissetulev jõudlus Keskmine ladustamisaeg toote järgi WHSWorkLine Keskmine ladustamisaeg (vt kirjeldust tabelis eestpoolt).
Asukoha varude täpsus Kogus kokku WHSWorkLineCycleCount Tsüklilised inventuurid, kus absoluutse lahknevuse kogus on võrdne või suurem kui 0 (null).
Asukoha varude täpsus Lahknevusmäär WHSWorkLineCycleCount Lahknevustega tsüklilised arvud jagatud koguarvuga. Tsüklilise arvu puhul eeldatakse lahknevusi, kui absoluutse lahknevuse kogus on suurem kui 0 (null).
Asukoha varude täpsus Inventuur ilma lahknevuseta WHSWorkLineCycleCount Tsüklilised inventuurid, kus absoluutse lahknevuse kogus on suurem kui 0 (null).
Asukoha varude täpsus Inventuur koos lahknevusega WHSWorkLineCycleCount Tsüklilised inventuurid, kus absoluutse lahknevuse kogus võrdub 0 (null).
Asukoha varude täpsus Aja jooksul loendatud kaubad WHSWorkLineCycleCount Inventuuri ilma lahknevuseta ja inventuur koos lahknevusega (vt kirjeldusi tabelis eestpoolt).
Asukoha varude täpsus Kaubakoguse suurem lahknevus kui teatud % WHSWorkLineCycleCount Keskmine lahknevus on absoluutse lahknevuse kogus jagatud eeldatud kogusega, kus absoluutse lahknevuse kogus on suurem kui 0 (null). Keskmise lahknevuse kogus on keskmine absoluutse lahknevuse kogus, kus absoluutse lahknevuse kogus on suurem kui 0 (null). Inventuur koos lahknevusega, Koguarv, Eeldatud kogus ja Loendatud kogus, kus täielik kogus on grupeeritud kaupade ja asukohtade järgi (vt kirjeldusi tabelis eestpoolt).
Asukoha varude täpsus Kaupade arv töötaja järgi WHSWorkLineCycleCount Inventuuri ilma lahknevuseta ja inventuur koos lahknevusega (vt kirjeldusi tabelis eestpoolt).
Asukoha varude täpsus Kaupade arv tegevuskoha/lao järgi WHSWorkLineCycleCount Inventuuri ilma lahknevuseta ja inventuur koos lahknevusega (vt kirjeldusi tabelis eestpoolt).
Asukoha varude täpsus Lahknevusmäär toote järgi WHSWorkLineCycleCount Lahknevusmäär (vt kirjeldust tabelis eestpoolt).
Lähetusjõudlus Lähetatud read SalesLine Lähetatud müügiridade arv.
Lähetusjõudlus Varajane CustPackingSlipOnTimeStatus Müügiread, mille lähetuskuupäeva olek on 1 (vara). „Vara” tähendab, et saatelehe lähetuskuupäev on varasem kui müügirea kinnitatud lähetuskuupäev. Kui kinnitatud lähetuskuupäev pole määratud, kasutage nõutud lähetuskuupäeva.
Lähetusjõudlus Õigeaegne CustPackingSlipOnTimeStatus Müügiread, mille lähetuskuupäeva olek on 2 (õigel ajal). „Õigel ajal” tähendab, et saatelehe lähetuskuupäev on sama mis müügirea kinnitatud lähetuskuupäev. Kui kinnitatud lähetuskuupäev pole määratud, kasutage nõutud lähetuskuupäeva.
Lähetusjõudlus Hilja CustPackingSlipOnTimeStatus Müügiread, mille lähetuskuupäeva olek on 3 (hilja). „Hilja” tähendab, et saatelehe lähetuskuupäev on hilisem kui müügirea kinnitatud lähetuskuupäev. Kui kinnitatud lähetuskuupäev pole määratud, kasutage nõutud lähetuskuupäeva.
Lähetusjõudlus Saadetised teatud aja jooksul SalesLine CustPackingSlipOnTimeStatus Täielikult lähetatud tellimused, kus müügirea täielik kogus on lähetatud, pluss Vara, Õigel ajal ja Hilja (vt kirjeldusi tabelis eestpoolt).
Lähetusjõudlus Hilja lähetatud linna järgi CustPackingSlipOnTimeStatus Hilja (vt kirjeldusi tabelis eestpoolt).
Lähetusjõudlus Lähetatud toote järgi CustPackingSlipOnTimeStatus Vara, Õigel ajal ja Hilja (vt kirjeldusi tabelis eestpoolt).
Lähetusjõudlus Lähetatud kliendi järgi CustPackingSlipOnTimeStatus Vara, Õigel ajal ja Hilja (vt kirjeldusi tabelis eestpoolt).
Lähetusjõudlus Lähetatud tegevuskoha/lao järgi CustPackingSlipOnTimeStatus Vara, Õigel ajal ja Hilja (vt kirjeldusi tabelis eestpoolt).