Uued või värskendatud tegevusjuhised (november 2016)

Selles teemas on esitatud uued või värskendatud tegevusjuhised, mis väljastati Microsoftile (november 2016 – kõike keeled) Microsoft Dynamics 365 for Operationsi APQC ühendatud teegis. Ühtegi uut teeki Alustamine ei antud välja.

(November 2016 – kõik keeled) APQC ühendatud teegis on tegevusjuhised, mis on mõeldud kasutamiseks Microsoft Dynamics 365 for Operationsi, Microsoft Dynamics 365 for Operationsi platvormi värskenduse 3, Microsoft Dynamics AX-i platvormi värskenduse 2, Dynamics AX-i 2016. a. mai värskenduse ja Microsoft Dynamics AX-i 2016. a. veebruari väljalaske spikrina. Nende väljalasete kohta lisateabe saamiseks vaadake jaotist Mida on uut või muudetud. Tegevusjuhiste lokaliseeritud versioonid on saadaval selles teegis. Lisateavet selle kohta, kuidas luua ühendus spikrisüsteemi ja tegevusjuhiste teegi vahel, leiate jaotisest Spikriga alustamine. Märkus. Tärn (</strong>*) äriprotsesside modelleerija (BPM) kõrval näitab, et selle äriprotsessi tegevusjuhis loodi Dynamics AX-i 2016. a. novembri värskenduse jaoks ja seda ei toetata Microsoft Dynamics 365 for Operationsi varasemates versioonides.

Ostureskontro

BPM-rida Riik/regioon
Arve põhiandmed AP-süsteemis, kasutades kinnitamise töölehte Üldine
Arve põhiandmed AP-süsteemis, kasutades hankija arvet (hankija arve sisestamine koos vastavusse viimisega) Üldine
Arve põhiandmed AP-süsteemi, kasutades arve töölehte Üldine
Arve põhiandmed AP-süsteemi, kasutades arvekausta Üldine
Hankija arve sissetulekute salvestamine ja sissetulnud kogusega sobitamine Üldine
Ostureskontro arvete võrdlemise kontrollimise seadistamine Üldine
Hankija arvepoliitikate seadistamine Üldine

Müügireskontro

BPM-rida Riik/regioon
Korduva vabas vormis arve malli määramine kliendile Üldine
Intressi arvutamine ning viivisearvete koostamine, printimine ja sisestamine (intressi töötlemine) Üldine
Märgukirjaseeria loomine Üldine
Kliendi jaoks uue otsedeebeti loa loomine Üldine
Vabas vormis arve loomine Üldine
Vabas vormis arve malli loomine Üldine
Mahakandmise töölehe loomine kliendi jaoks Üldine
Vahemikuga viivisekoodi loomine Üldine
Müügitellimuse arvete loomine Üldine
Korduvate vabas vormis arvete loomine ja sisestamine Üldine
Märgukirjade töötlemine Üldine
Sissenõuete teabe ülevaatamine Üldine
Müügireskontro ajalise jaotuse teabe seadistamine ja loomine Üldine

Aadressiraamat

BPM-rida Riik/regioon
Aadressiraamatute konfigureerimine Üldine
Globaalse aadressiraamatu konfigureerimine Üldine

Eelarve

BPM-rida Riik/regioon
Eelarveplaani paigutuse muutmine Üldine

Kassahaldus

BPM-rida Riik/regioon
Akreditiivi jaoks panga süsteemiteenuse leppe loomine Globaalne
Garantiikirja jaoks panga süsteemiteenuse leppe loomine Globaalne
Kliendimaksete ülevaade Globaalne
Hankija maksetasude määratlemine Globaalne
Hankija maksetingimuste määratlemine Globaalne
Kliendimaksete hoiustamine Globaalne
Kliendi makseviisi loomine Globaalne
Kliendimakse tasude loomine Globaalne
Kliendimakse tingimuste loomine Globaalne
Akreditiivi eksport Globaalne
Akreditiivi importimine Globaalne
Garantiikirja kanne Globaalne
Kliendi hilisema kuupäevaga tšeki registreerimine ja postitamine Globaalne
Registreeri ja postita hankija hilisema kuupäevaga tšekk Globaalne
Pangateenuste ja akreditiivi sisestusreeglite seadistamine Globaalne
Pangateenuste ja garantiikirjade sisestusreeglite seadistamine Globaalne
Hilisema kuupäevaga tšekkide seadistamine Globaalne
Tasakaalustage hankija hilisema kuupäevaga tšekk Globaalne
Tasakaalusta kliendi hilisema kuupäevaga tšekk Üldine
Hankija maksete ülevaade Üldine

Kontoplaan

BPM-rida Riik/regioon
Täpsema reegli struktuuride loomine ja määramine Üldine

Ühilduvus

BPM-rida Riik/regioon
Lähtedokumentide jaoks auditipoliitikate määratlemine Üldine

Kuluarvestus

BPM-rida Riik/regioon
Kuluelementide loomine Üldine
Kuluobjektide loomine Üldine

Riigi/regiooni funktsionaalsus

BPM-rida Riik/regioon
BAS-aruande väljade lisamine ja Austraalia äritegevuse aruande (BAS) loomine Austraalia ja Uus-Meremaa
Austraalia BAS-aruande põhjusekoodide seadistamine Austraalia ja Uus-Meremaa
</strong>*Hiina kannete järjepidevuse kontrollimine Hiina
</strong>*CN-00010 Hiina kontoplaani hierarhia Hiina
</strong>*CN-00016 Kasutaja toimingulogi Hiina tööreegli järgi Hiina
</strong>*Hiina kuldse maksusüsteemi integreerimise ekspordi seadistamine Hiina
</strong>*Teistest moodulitest (nt müügiarvetelt) kannete sisestamine Hiina
</strong>*Päevaraamatu kannete sisestamine Hiina
</strong>*Hiina üldise maksuintegratsiooni reeglite seadistamine Hiina
</strong>*Hiina kannete seadistamine Hiina
Kliendiarve loomine ja sisestamine avaliku sektori kliendi jaoks Taani
Vabas vormis arve loomine ja sisestamine avaliku sektori kliendi puhul Taani
Projektiarve loomine ja sisestamine avaliku sektori kliendi puhul Taani
DK-00007 FIK 752 maksekorraldus / vabas vormis arve sisestamine koos maksekviitungiga Taani
DK-00007 FIK 752 maksekorraldus / vabas projektiarve sisestamine koos maksekviitungiga Taani
OIOUBL elektroonilise arveldamise konfiguratsioonide importimine Taani
Kliendi kontode seadistamine OIOUBL elektrooniliseks arveldamiseks Taani
OIOUBL-i elektroonilise arveldamise seadistamine Taani
Maksekviitungi vormingu seadistamine Taani
</strong>*EEU-00047 Töötajale avansi maksmine Ida-Euroopa
Hankijamaksete loomine ja eksportimine ISO20022 maksevormingu abil Euroopa
Maksete loomine kliendile, kellel on otsedeebeti load Euroopa
</strong>*EE-00015 Makseviite loomise tööriist Euroopa
EUR-00002 ELi Intrastati deklaratsiooni loomine Euroopa
</strong>*EUR-00002 Laadimisaadressi määramine ühendusesisesele kandele Euroopa
EUR-00002 Kannete ülekandmine Intrastati Euroopa
EUR-00011 EL-i müügiloendi aruande koostamine Euroopa
EUR-00011 EL-i käibearuandluse seadistamine Euroopa
EUR-00012 EL-i kandesertifikaadi väljastamine Euroopa
EUR-00012 EL-i kandesertifikaadi vastuvõtmine Euroopa
</strong>*EUR-00015 Osapoole otsing KM ID abil Euroopa
</strong>*EUR-00015 Hankija KM ID registreerimine Euroopa
</strong>*EUR-00015 KM ID seadistamine Euroopa
</strong>*HU-00001 Vahetuskursi arvutamine Euroopa
ISO20022 kreeditiülekande konfiguratsiooni importimine Euroopa
ISO20022 otsekorralduse konfiguratsiooni importimine Euroopa
</strong>*LT-00003 Kaupade liikumise ülekandedokument ettevõtte sees / varude sisemise üleviimise ülekandedokumendi koostamine Euroopa
</strong>*LT-00003 Kaupade liikumise ülekandedokument ettevõtte sees / kaupade liikumise ülekandedokumendi seadistamine ettevõtte sees Euroopa
</strong>*NO-00002 Makse ID-l põhinev kliendimakse Euroopa
Ettevõtte pangakontode seadistamine ISO20022 kreeditkorralduste jaoks Euroopa
Ettevõtte pangakontode seadistamine ISO20022 otsekorralduste puhul Euroopa
Klientide ja kliendi pangakontode seadistamine ISO20022 otsekorralduste puhul Euroopa
Makseviisi seadistamine ISO20022 kreediti ülekande puhul Euroopa
Makseviisi seadistamine ISO20022 otsekorralduse puhul Euroopa
Hankijate ja hankija pangakontode seadistamine ISO20022 kreediti ülekannete puhul Euroopa
Kliendi maksemeetodite loomine Prantsusmaa
FR-00002 Kliendi ja hankija konto Prantsusmaa
FR-00003 NAF-koodid ja Siret-numbrid Prantsusmaa
FR-00004 Koostatud käskveksli kinnitamine ja sisestamine Prantsusmaa
FR-00004 Prantsusmaa käskvekslid ja võlatähed Prantsusmaa
FR-00004 Vaidlustuse koostatud käskveksli töölehe sisestamine Prantsusmaa
FR-00004 Uuesti koostatud käskveksli töölehe sisestamine Prantsusmaa
FR-00004 Makseviisi seadistamine Prantsusmaa
FR-00004 Kliendi makseviisi värskendamine Prantsusmaa
FR-00018 Igapäevane intressiarvutus hilinenud makse ja tervikväljamakse jaoks arvel ja märgukirjal Prantsusmaa
Saksa auditifaili konfiguratsiooni kohandamine Saksamaa
DE-00002 Täiendavate soetamiste kulumi korrigeerimised teisel aastal Saksamaa
DE-00003 Käibemaksudeklaratsiooni (ELSTER) elektrooniline edastamine Saksamaa
ER Sihtkohade konfigureerimine Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Vormingu konfigureerimine loendamiseks ja liitmiseks (1. osa: vormingu loomine) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Vormingu konfigureerimine loendamiseks ja liitmiseks (2. osa: arvutuste konfigureerimine) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Vormingu konfigureerimine loendamiseks ja liitmiseks (3. osa: arvutuste kasutamine väljundi koostamiseks) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Vormingu konfigureerimine loendamiseks ja liitmiseks (4. osa: vormingu käivitamine) Saksamaa
ER Konfiguratsiooni pakkuja loomine ja selle märkimine aktiivseks Saksamaa
Elektrooniline aruandlus. Microsoft WORD-i vormingus aruannete loomiseks konfiguratsiooni koostamine (november 2016) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus. Domeenispetsiifilise andmemudeli kujundamine (november 2016) Saksamaa
Elektroonilise aruande konfiguratsiooni importimine teenusest Lifecycle Services Saksamaa
Elektroonilise aruande konfiguratsiooni üleslaadimine teenusesse Lifecycle Services Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Dokumendihalduse failide kasutamine vormingu väljundites (1. osa: andmemudeli ettevalmistamine) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Dokumendihalduse failide kasutamine vormingu väljundites (2. osa: andmemudeli laiendamine) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Dokumendihalduse failide kasutamine vormingu väljundites (3. osa: vormingu loomine) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Dokumendihalduse failide kasutamine vormingu väljundites (4. osa: vormingu käivitamine) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Dokumendihalduse failide kasutamine vormingu väljundites (5. osa: vormingu muutmine ja käivitamine) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Finantsdimensioonide kasutamine andmeallikana (1. osa: andmemudeli koostamine) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Finantsdimensioonide kasutamine andmeallikana (2. osa: mudeli vastendamine) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Finantsdimensioonide kasutamine andmeallikana (3. osa: aruande koostamine) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Finantsdimensioonide kasutamine andmeallikana (4. osa: aruande käivitamine) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Horisontaalselt laiendatavate vahemike kasutamine veergude dünaamiliseks lisamiseks Exceli aruannetes (1. osa: vormingu koostamine) Saksamaa
Elektrooniline aruandlus Horisontaalselt laiendatavate vahemike kasutamine veergude dünaamiliseks lisamiseks Exceli aruannetes (2. osa: vormingu käivitamine) Saksamaa
Saksa auditifaili loomine Saksamaa
Saksa auditifaili konfiguratsiooni importimine Saksamaa
</strong>*EUR-00018 Käibemaksu vastavusseviimise aruanne Island
IS-00006 Hankija arve deklaratsioon / hankija konto loomine ja arve deklaratsiooni kategooria manustamine Island
IS-00006 Hankija arve deklaratsioon / hankija arve deklaratsiooni seadistamine Island
IS-00006 Hankija arve deklaratsioon / hankija arve deklaratsioonide värskendamine ja aruande loomine Island
Kontoplaani haldamine / kohustuslike makseviidete seadistamine Island
Põhivara soetamine vara käibelt kõrvaldamise kohustustega Jaapan
Põhivarade soetamine, valitsuse sihtfinantseerimise nõue Jaapan
Vara käibelt kõrvaldamise kohustuse hinnangu korrigeerimine Jaapan
Ühiste vahendite ja maineväärtuse bilansilise väärtuse eraldamine sularaha genereerivale üksusele Jaapan
Kulumimeetodi muutmine ühe vara elutsükli jooksul Jaapan
Kulumimeetodi muutmine raamatu elutsükli jooksul Jaapan
Kiirendatud kulumi parameetrite ja sisestusreeglite konfigureerimine Jaapan
CN-00004 Põhivara kulumi eraldamine (JP-) Jaapan
Täiendava kulumi reeglite ja sisestusreeglite konfigureerimine Jaapan
Erikulumi reeglite ja sisestusreeglite konfigureerimine Jaapan
Koondarve parameetrite ja ostureskontro seadistuse konfigureerimine Jaapan
Vara käibelt kõrvaldamise kohustuse sisestamise ja turu allahindlusmäärade jaoks põhikontode konfigureerimine Jaapan
Lisakulumiga põhivara loomine Jaapan
Põhivara loomine spetsiaalse kulumireegliga Jaapan
Kiirendatud kulumireeglite profiili loomine ja selle määramine raamatule Jaapan
Kiirendatud kulumidokumendi loomine ja kasutusandmete sisestamine Jaapan
Seadmegrupi loomine ja määramine Jaapan
Vähendamiskande dokumendi loomine ja määramine Jaapan
Hankija koondarve loomine ja kinnitamine Jaapan
Tuvastamise testi loomine ja kinnitamine Jaapan
Raha genereerivate üksuste gruppide ja raha genereerivate üksuste loomine Jaapan
Tervikväljamakse kulumi varade loomine, kasutades võrdselt jagatud meetodit Jaapan
Vara jõudeperioodi määratlemine ja kulumiarvestuse protsessi kontrollimine Jaapan
Varalt käibelt kõrvaldamise kohustuste jaoks intressikulu kulumiarvestus ja kumuleerimine Jaapan
Põhivarade kulumiarvestus sisestatud vähendamiskandega Jaapan
Põhivara käibelt kõrvaldamine vähendamiskirjega Jaapan
JBA maksefaili vormingu lubamine Jaapan
Kulumimäära graafiku sisestamine ja seostamine kulumiprofiiliga Jaapan
Maksetasu loomine ja sisestamine Jaapan
JBA-vorminguga EFT maksefaili loomine Jaapan
Jaapani tarbimise maksuaruande loomine Jaapan
Kliendimakse importimine JBA-faili vormingus Jaapan
Maksetasu päringud töölehel Jaapan
Vara käibelt kõrvaldamise kohustusega seotud kannete päringud Jaapan
Mahaarvatavade kulude päring Jaapan
JP-00005 Töölehe sisestamine T-konto vormile (Jaapan) Jaapan
JP-00011 Konsolideeritud arve - AR - kliendi koondarve loomine ja kinnitamine Jaapan
JP-00027 Amortiseeritava maksu deklaratsiooni vorm 26 Jaapan
Põhivara koondandmete failide haldamine mahaarvatavade kulude jaoks Jaapan
Kahjustuse indikaatorite haldamine üksikute varade puhul Jaapan
Hankija kande tasumine kliendi käskveksli heaks kiitmisega Jaapan
Üle- ja alakulumi perioodiline tasakaalustamine Jaapan
Lisakulumi soovitamine Jaapan
Kiirendatud kulumi ettepanek ja sisestamine Jaapan
Kahjustuse summa ettepanek ja sisestamine partii kaupa Jaapan
Kahjustuse summa ettepanek ja sisestamine põhivara töölehe abil Jaapan
Kahjustuse summa ettepanek ja sisestamine raha genereerival üksusel Jaapan
Erikulumi ettepanek Jaapan
Kliendi koondarve uuesti avamine ja redigeerimine Jaapan
Hankija koondarve uuesti avamine ja redigeerimine Jaapan
Kinnitatud käskveksli tühistamine Jaapan
Tuvastamise testi käivitamine ja kahjustuse summa arvutamine üksikute varade puhul Jaapan
Kinnitatud käskveksli tasakaalustamine Jaapan
Kliendi koondarvete tasakaalustamine makse töölehe abil Jaapan
Hankija koondarvete tasakaalustamine makse töölehe abil Jaapan
Hankija koondarvete tasakaalustamine kannete tasakaalustamise abil Jaapan
Hankija koondarvete tasakaalustamine kannete tasakaalustamise abil Jaapan
Kliendi- ja müügitellimuse seadistamine koondarvel sihina Jaapan
Vara käibelt kõrvaldamise kohustuse dokumentide seadistamine ja ARO summa sisestamine põhivaral Jaapan
Koondarvete seadistamine Jaapan
Kahjustuse raamatupidamise üldiste parameetrite ja sisestusreeglite seadistamine Jaapan
Jaapani makse seadistamine kliendi käskveksli heaks kiitmise teel Jaapan
Koondandmete seadistamine mahaarvatavate kulude kandmiseks mitme sisestamiskihi puhul Jaapan
Jaapani tarbimise maksuaruande seadistamine Jaapan
Maksetasu seadistamine Jaapani puhul Jaapan
Hankija koondandmete ja ostutellimuse seadistamine koondarve sihina Jaapan
Põhivara koosteloendi kasutamine Jaapan
Põhivara osadeks jaotamise loendi kasutamine Jaapan
MX-00006 käibemaksukoodi seadistus. Mehhiko
MX-00007 Kliendi registreerimise ID-d ja muu teave Mehhiko
MX-00008 Hankija registreerimise ID-d Mehhiko
MX-00010 Elektroonilise arve tühistamine Mehhiko
MX‑00010 E-arvelduse CFDI Mehhiko
MX‑00010 maksu registreerimise ID-de sisestamine Mehhiko juriidilistele isikutele Mehhiko
MX‑00010 elektroonilise arve kohta päringu esitamine ja printimine Mehhiko
MX-00010 Vabas vormis arve sisestamine Mehhiko
MX-00010 Elektroonilise arve parameetrite seadistamine Mehhiko
MX-00020: Mehhiko elektroonilise pearaamatu arvestuse aruande versiooni 1.1 koostamine Mehhiko
MX-00020 Kontoplaani seadistamine Mehhiko juriidilisele isikule Mehhiko
MX-00020 - RFC-registreerimise ID määramine Mehhiko pangakontodele Mehhiko
NL-00003 Semansys XBRL-i integratsioon Holland
NL-00010 Elektroonilised maksudeklaratsioonid (EVAT) Holland
MY-00003 Kliendi deebetaviisi ja kreeditarve haldamine GST jaoks Singapur, Malaisia ja Tai
MY-00004 Hankija deebetaviisi ja kreeditarve haldamine GST jaoks Singapur, Malaisia ja Tai
MY-00005 GST maksuarvete printimine Singapur, Malaisia ja Tai
MY-00006 01 GST soodustuse klauslite seadistamine Singapur, Malaisia ja Tai
MY-00006 02 GST kliendiarvete printimine soodustuse klauslitega Singapur, Malaisia ja Tai
MY-00007 Isearveldatud arved Singapur, Malaisia ja Tai
MY-00010 GST – GAF-failide loomine vajalikus vormingus Singapur, Malaisia ja Tai
MY-00011 02 Kliendi deebetaviisi loomine projektimüügile Singapur, Malaisia ja Tai
MY-00011 03 Kliendi kreeditarve loomine projektimüügile Singapur, Malaisia ja Tai
Sellise ostutellimuse loomine, mis sisaldab sisendkäibemaksule alluvaid kaupu Ühendkuningriik
Sellise müügitellimuse loomine, mis sisaldab sisendkäibemaksule alluvaid kaupu Ühendkuningriik
GB-00002 pöördkäibemaksu kaubagruppide, reeglite ja parameetrite seadistamine Ühendkuningriik
GB-00009 Kreeditarve loomine tasakaalustuse allahindlusele Ühendkuningriik
GB‑00009 kreeditarve parameetrite seadistamine kiirmakse allahindlusele Ühendkuningriik
Kauba käibemaksugruppide seadistamine pöördtasu käibemaksu jaoks Ühendkuningriik
Käibemaksugruppide seadistamine pöördkäibemaksu jaoks Ühendkuningriik

Kulude haldus

BPM-rida Riik/regioon
Kuluhalduse konfigureerimine Üldine

Põhivarad

BPM-rida Riik/regioon
Põhivara kulumi arvutamine juriidiliste isikute lõikes Üldine
Varagrupi muutmine Üldine
Kulumimääramise tava muutmine mitme põhivara puhul Üldine
Põhivarade loomine Üldine
Varade loomine ja soetamine ostureskontrost Üldine
Kulumisoovituse koostamine Üldine
Põhivara käibelt kõrvaldamine vabas vormis arvet kasutades Globaalne
Põhivarale lisandi sisestamine Üldine
Põhivara soetussoovitused Üldine
Põhivarade ümberklassifitseerimine Üldine
Põhivararaamatu häälestus Üldine
Kulumireeglite seadistamine ja loomine Üldine
Lisakulumi seadistamine Globaalne
Kulumiraamatute seadistamine Globaalne
Saate häälestada põhivaragruppe. Üldine
Põhivara sisestusreeglite seadistamine Üldine
Põhivara tükeldamine Üldine
Põhivara ülekandmine Üldine

Pearaamat

BPM-rida Riik/regioon
Finantsaasta sulgemine Üldine
Töölehe sisestuse loomine malli abil Üldine
Põhikonto loomine Üldine
Kontostruktuuride loomine Globaalne
Viitvõlaskeemide loomine Üldine
Täpsemate reeglite loomine töölehtede jaoks Üldine
Töölehtede loomine ja kinnitamine Üldine
Pearaamatu tekkepõhiste kannete loomine Üldine
Finantsdimensioonide määratlemine Globaalne
Sisestatud töölehe kirjete töölehele paigutamine Üldine
Finantsdimensiooni mallide haldamine Üldine
Hulgi finantsperioodi sulgemine Üldine
Töölehe kirjete töötlemine Üldine
Pearaamatu eraldamistöölehe töötlemine Üldine
Pearaamatukonto pseudonüümi seadistamine Üldine
Põhikonto kategooriate seadistamine Üldine
Pearaamatukontode kannete tasakaalustamine Globaalne
Töölehe kirjete või kannete kuvamine Üldine
Seotud kontsernisisese kande kuvamine töölehelt Üldine

Sissetulev veos

BPM-rida Riik/regioon
</strong>*Kaubavaru omandiõiguse muutmine tootmise nõudluse põhjal Üldine
</strong>*Veose täiendustellimuse loomine Üldine
</strong>*Veose varude jälgimine hankija koostöö abil Üldine

Varud

BPM-rida Riik/regioon
Lao saadavuse kontrollimine Üldine
Kauba saabumisülevaate profiili seadistamine Üldine
Kvaliteettellimuste seadistamine Üldine

Koondplaneerimine

BPM-rida Riik/regioon
Kontsernisisese plaani loomine Üldine
Väljamineva plaanitud kontsernisisese nõudluse kuvamine Üldine

Jõudlushaldus

BPM-rida Riik/regioon
</strong>*Jõudluse töölehele kirje lisamine ja teistele tänu saatmine Üldine
</strong>*Eesmärgi loomine Üldine
</strong>*Jõudluse ülevaate loomine Üldine

Hange

BPM-rida Riik/regioon
Ostutellimuse loomine ühekordsele tarnijale Üldine
Ostutellimuse loomine müügitellimuse tarnegraafikuga Üldine
Ostu tagastustellimuse loomine Üldine
Korduva ostutellimuse loomine Üldine
Pakkumiskutset kasutava tellimuse loomine Üldine
Kaupade vastuvõtu registreerimine ostutellimusel Üldine

Tooted

BPM-rida Riik/regioon
Tootele pildi lisamine Üldine
Toote klassifitseerimine kategooriahierarhiate abil Üldine
Tootele vöötkoodi loomine Üldine
* Tootenumbri nomenklatuuri loomine eelmääratletud tootevariantidele Üldine
* Kaubakoodi nomenklatuuri loomine konfigureeritud tootevariantidele Üldine
* Kauba tellimise vaikesätete määratlemine Üldine
Müügitellimuse loomine konfigureeritava toote jaoks Üldine
Müügihinna valikukriteeriumide loomine Üldine
Tootele GTIN-koodi sisestamine Üldine
Atribuudipõhise hinnakujunduse loomine konfigureeritavatele toodetele Üldine

Tootmine

BPM-rida Riik/regioon
Tootmisvoo tegevusele eelkäija lisamine Üldine
Tootmisvoo versioonile olemasoleva tegevuse lisamine Üldine
Tootmisvoo versiooni inaktiveerimine Üldine
Tootmisvoo versiooni aegumiskuupäeva määratlemine Üldine

Avalik sektor

BPM-rida Riik/regioon
Sertifikaadi tüübi lisamine hankijale avaliku sektori puhul Üldine
Avaliku sektori ostulepingutele juurdepääsu juhtimine Üldine
Arveldusklassifikatsiooni loomine Üldine
Arvelduskoodi loomine Üldine
Eelarvefondi reserveerimiseks kohustuse loomine avaliku sektori puhul Üldine
Arvelduskoodi jaoks kohandatud välja loomine Üldine
Fonditüübi loomine Üldine
Ühekordse hankija ja arve loomine Üldine
Esialgse eelarve loomine avaliku sektori puhul Üldine
Hankija sertifikaadi tüübi loomine avaliku sektori puhul Üldine
Laiendatud pearaamatu kirje loomine avalikus sektoris Üldine
Algse eelarve loomine ja seejärel esialgse eelarve kirjete ümberpööramine Üldine
Kaubanduse partnerikoodi loomine ja määramine avalikus sektoris Üldine
Maksearuannete jaoks tiitel- ja allkirjalehtede loomine avaliku sektori jaoks Üldine
Mitme ühekordse hankija ja arve importimine ja loomine avalikus sektoris Üldine
Avaliku sektori tuletatud finantshierarhia seadistamine Üldine
Fondi seadistamine avalikus sektoris Üldine
Ostulepingu klassifikatsioonide seadistamine avaliku sektori puhul Üldine

Jaemüük ja kaubandus

BPM-rida Riik/regioon
Töötaja konfigureerimine Üldine
</strong>*Masinõppele tuginevate tootesoovituste konfigureerimine Üldine
Müügiesindaja funktsiooniprofiili konfigureerimine Üldine
</strong>*Kassa visuaalse profiili loomine (november 2016) Üldine
Registrite loomine ja seostamine Üldine
Kõnekeskuse tellimuste loomine. Üldine
Kaubanduslepete loomine kategooria hinnakujunduse reegli abiga Üldine
Kaupluse jaoks väljavõtte loomine, arvutamine ja sisestamine Üldine
Täpsustage ühendus ja määrake allahindlus Üldine
Kassa loagruppide kindlaksmääramine ja haldamine Üldine
Järjepidevuse graafiku määratlemine Üldine
</strong>*Jaekanali kommunikatsioonide määratlemine (CDX) Üldine
Püsikliendi preemiapunktide korrigeerimised Üldine
Sortimentide haldamine Üldine
Käibemaksu määramine ja tühistamine Üldine
Reeglite ja parameetrite seadistamine ristlaadimise ja kesklaost jaotuse puhul Üldine
Järjepidevusprogrammi kasutamine Üldine

Müük

BPM-rida Riik/regioon
Müügitellimuste kinnitamine Üldine
Uue kaubandusleppe loomine Globaalne
Ostutellimuse loomine müügitellimuselt Globaalne
Müügipakkumiste loomine ja redigeerimine Üldine
Tarnegraafiku loomine Üldine
luua müügitellimusi; Üldine
Müügilepingute sisestamine Üldine
Müügilepingute täitmine Globaalne
Kliendi tagasimaksete loomine ja töötlemine Üldine
Kohaldatavate hindade ja allahindluste otsimine Üldine
Müügitellimuste ootelepaneku juhtimine Üldine
Loo müügipakkumised hulgi Üldine
Makse tagasimaksete töötlemine Globaalne
Müügi komisjonitasude registreerimine Globaalne
Müügi komisjonitasu reeglite seadistamine Globaalne
Tellimuste lähetamine otsetarnetena Globaalne
Müügitellimuste lähetamine ladustamata Üldine

Käibemaks

BPM-rida Riik/regioon
Käibemaksu arvutamine ja korrigeerimine hankija arvel Globaalne
Käibemaksu makse loomine Globaalne
Käibemaksukannete loomine dokumentidel Globaalne
Pearaamatu käibemaksu sisestusgruppide seadistamine Globaalne
Maksuhaldurite seadistamine Üldine
Saate häälestada käibemaksukoode. Üldine
Saate häälestada käibemaksugruppe. Üldine
Saate häälestada käibemaksuaruandluse koode. Üldine
Saate häälestada käibemaksu tasakaalustusperioode. Globaalne
Kinnipeetava maksu häälestamine Üldine
Sisestatud käibemaksukannete kuvamine Üldine

Tarnesuhete haldus

BPM-rida Riik/regioon
Konkreetsetele hankekategooriatele hankijate kinnitamine Üldine
Hankekataloogi loomine Üldine
Pakkumiskutset kasutava tellimuse loomine Üldine
Pakkumiskutsetele hindamismeetodi loomine Üldine
Hankija pangakonto loomine Üldine
Ostupoliitikate loomine Üldine
Kutse tüüpide ja hindamiskriteeriumide loomine pakkumiskutsetele Üldine
Toodete tellimise õiguste seadistamine kellegi teise nimele Üldine
Hankekategooria hierarhiate poliitikate seadistamine Üldine

Ladu ja transport

BPM-rida Riik/regioon
Asukohaprofiili loomine Üldine
</strong>*Mobiilse seadme menüükäsu loomine registreerimismärgi konsolideerimiseks Üldine
Veose käsitsi vastavusseviimine Üldine
Juhi sisse- ja väljaregistreerimine kohtumisele Üldine
Mobiilse seadme menüüelemendi seadistamine ostutellimuse lõpetamiseks Üldine
Koorma laadimise plaanimine Üldine
Transpordi maksevahendi seadistamine Üldine
Veose automaatse vastavusseviimise seadistamine Üldine
</strong>*Kiirelt komplekteeritava kauba ümberjaotamise seadistamine Üldine

Lisaressursid

Saadava on uued tegevusjuhised (veebruar 2016)

Uued või värskendatud tegevusjuhised (mai 2016)

Uued või värskendatud tegevusjuhised (august 2016)