Kiirklahvid

Järgmised klaviatuuri otseteed rakenduvad kogu rakendusele Dynamics 365 for Finance and Operations.

Märkus

Siin kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste korral ei pruugi klahvid vastata täpselt USA klahvipaigutusele.

Otsetee leidmine

Alates platvormivärskendusest 11 saavad kasutajad vaadata praegu saadaolevaid kiirklahve otse kasutajaliidesest. Lihtsalt paremklõpsake juhtelemendil ja valige Kuva kiirklahvid. See avab dialoogiboksi, milles kuvatakse kiirklahvid, mida saate kasutada olenevalt sellest, kus praegu lehel olete.

Tegevuste otseteed

Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Tegevuse otsingu avamine CTRL + ' või Alt + Q
Standardsele tegumiribale liikumine Alt + M, A või Ctrl + F6
Tegumiriba vahekaardi või menüü avamine Sisestusklahv (Enter) või tühik või Alt + allanool
Menüüs järgmisele/eelmisele suvandile liikumine Allanool/ülesnool
Tegumiriba vahekaardi või menüü sulgemine Esc-klahv
Paremklõpsu simuleerimine Shift + F10
Avage Finance and Operationsi kontekstimenüü Ctrl + F10
Vormil/dialoogiboksis vaikenupu käivitamine Alt + sisestusklahv (Enter)
Nupu või paani klõpsamine Sisestusklahv (Enter) või tühik
Inventuuripaani teabe värskendamine Alt + ülesnool
Kuva praegu saadaolevad kiirklahvid Alt + Shift + K

Kuupäevavalija kiirklahvid

Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Kuupäevavalija avamine Alt + allanool
Kuupäevavalijas kuupäevade vahel liikumine Ctrl + nooleklahvid
Järgmisele/eelmisele kuule liikumine Page Down / Page Up
Järgmisele/eelmisele aastale liikumine Ctrl + Shift + Page Down / Ctrl + Shift + Page Up
Tänase juurde liikumine Ctrl + Home
Tänase kuupäeva valimine T
Valitud kuupäeva kustutamine C
Valik Mitte kunagi (või maksimaalne kuupäev) E

Kiirinfo kiirklahvid

Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Kiirinfopaani avamine (või fookuse nihutamine kiirinfopaanile, kui see on juba avatud) Alt + M, B või Ctrl + F2
Kiirinfopaani sulgemine (fookusega kiirinfopaanil) Esc-klahv
Järgmisele/eelmisele kiirinfole liikumine (fookusega kiirinfopaanil) Alt + Shift + allanool / Alt + Shift + ülesnool
Liigutage <n>. kiirinfosse (fookusega kiirinfopaanile) Alt+<n> (<n> = 1–9)
Kiirinfo laiendamine (fookusega kiirinfo päisel) Tühik või sisestusklahv (Enter)
Praeguse kiirinfo ahendamine Alt + 0

Filtreerimise kiirklahvid

Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Praeguse veeru filtreerimisruudustiku avamine Ctrl + G
Praeguse veeru filtreerimisruudustiku sulgemine Esc-klahv
Filtripaani avamine (või fookuse nihutamine filtripaani ja põhivormi vahel, kui filtripaan on juba avatud) Alt + M, F või Ctrl + F3
Filtripaani sulgemine (fookusega filtripaanil) Esc-klahv
Täpsema filtreerimise/sortimise avamine Ctrl + Shift + F3

Vormi kiirklahvid

Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Uue kirje loomine Alt + N
Kirje kustutamine Alt + Del või Alt + F9.
Kirje salvestamine ALT + S või Ctrl + S
Ennistamine (taastamine) Ctrl + Shift + F5
Andmete värskendamine Shift + F5
Vormil esimesele nähtavale väljale liikumine Alt + Shift + F
Redigeerimisrežiimi sisse-/väljalülitamine F2
Dokumendi manustamine Ctrl + Shift + A
Excelisse eksportimine Ctrl + Shift + E
Eelmisele kirjele liikumine (väljaspool ruudustikku) Ctrl + ülesnool
Järgmisele kirjele liikumine (väljaspool ruudustikku) Ctrl + allanool
Esimesele kirjele liikumine (väljaspool ruudustikku) Ctrl + Home
Viimasele kirjele liikumine (väljaspool ruudustikku) Ctrl + End
Vormi sulgemine (nupu Tagasi klõpsamine) Esc-klahv
Vormi sulgemine koos salvestamisega Shift + Esc
Vormi sulgemine muudatusi salvestamata Alt + Shift + Q

Vormil navigeerimise kiirklahvid

Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Järgmisele/eelmisele väljale liikumine tabeldusklahv / Shift + tabeldusklahv
Järgmisele/eelmisele vahekaardile liikumine Alt + Shift + paremnool / Alt + Shift + vasaknool
Liigutamine <n>. vahekaardile Alt+Shift+<n> (<n> = 1–9)
Järgmisele/eelmisele kiirkaardile liikumine Alt + Shift + allanool / Alt + Shift + ülesnool
Liigutamine <n>. kiirkaardile Alt+<n> (<n> = 1–9)
Järgmise/eelmise laba juurde liikumine (vertikaalne vahekaart) Alt + Shift + paremnool / Alt + Shift + vasaknool
<n>. laba juurde liikumine (vertikaalne vahekaart) Alt+Shift+<n> (<n> = 1–9)
Kiirkaardi laiendamine (fookusega kiirkaardi päisel) Tühik või sisestusklahv (Enter)
Praeguse kiirkaardi ahendamine Alt + 0
Ruudustikuvaatele lülitumine Ctrl + Shift + G
Üksikasjade vaatele lülitumine Ctrl + Shift + D
Lülitu päisevaatele Ctrl + Shift + H
Lülitu reavaatele Ctrl + Shift + L

Ruudustiku kiirklahvid

Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Järgmisele/eelmisele veerule liikumine tabeldusklahv / Shift + tabeldusklahv
Järgmisele/eelmisele reale liikumine Allanool/ülesnool
Järgmisele/eelmisele reale liikumine ilma seda valimata
[!NOTE] See otsetee kehtib ainult mitme valikuga stsenaariumide puhul.
Ctrl + ülesnool / Ctrl + allanool
Praeguse rea valimine/tühjendamine
[!NOTE] See otsetee kehtib ainult mitme valikuga stsenaariumide puhul.
Ctrl + tühik / Ctrl + klõps
Valitud kogumile järgmise/eelmise rea lisamine
[!NOTE] See otsetee kehtib ainult mitme valikuga stsenaariumide puhul.
Shift+tühik
Valitud kogumile ridade vahemiku lisamine
[!NOTE] See otsetee kehtib ainult mitme valikuga stsenaariumide puhul.
Shift + klõps
Eelmisele/järgmisele andmelehele liikumine Page Up / Page Down
Loo ruudustiku allservas uus rida Allanool (alates viimasest reast)
Märgi või tühjenda kõik read Ctrl + Shift + M
Teisalda esimesse kirjesse Ctrl + Home
Liigu viimasele kirjele Ctrl + End
Vaiketegevuse käivitamine ruudustikus
[!NOTE] See otsetee on lubatud, kui fookus on hüperlinki sisaldaval lahtril ja kõigil selle veeru lahtritel on hüperlingid.
Sisestusklahv
Lülita fookus ümber valitud rea ja päiserea vahel Alt + Shift + H
Praeguse veeru suuremaks/väiksemaks tegemine (kui fookus on päisereas) Paremnool/vasaknool
Praeguse veeru ruudustiku filtrimise avamine (kui fookus on päisereas) Sisestusklahv

Sisestamise kiirklahvid

Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Hüperlingi avamine Ctrl + Enter
Kuupäevaväljale seansi kuupäeva sisestamine D + tabeldusklahv
Kuupäevaväljale praeguse kuupäeva sisestamine T + tabeldusklahv
Otsingu, liitboksi, kuupäevavalija, rippdialoogiboksi avamine Alt + allanool
Otsingu, liitboksi, kuupäevavalija, rippdialoogiboksi sulgemine Esc-klahv
Fookuse nihutamine otsingule (kui otsing on juba avatud) Alt + allanool
Juhtelemendi täiustatud eelvaate avamine Alt + ülesnool
Praegusel väljal teksti valimine Ctrl + A
Tekstialale sisenemine / tekstialalt väljumine HTML-redaktori juhtelementides Alt + allanool / Alt + ülesnool
Fookuse vahetamine tekstiala ja tööriistariba vahel HTML-i redaktori juhtelemendis F6

Sõnumite kiirklahvid

Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Sõnumikeskuse avamine Ctrl + Shift + F7
Sõnumiriba avamine Ctrl + F7
Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Mine armatuurlauale Alt + Shift + Home
Navigeerimisribale minek Alt + M, N ja Alt + Shift + F1
Ettevõtte valija juurde minek Ctrl + Shift + O
Otsi lehte Ctrl + / või Alt + G
Spikripaani avamine Ctrl+?
Ava Trace Parser Alt+Shift+T
Navigeerimispaanile minek Alt + F1
Vormi lisamine lemmikutesse / eemaldamine lemmikutest (fookusega navigeerimispaanil oleval vormil) Shift+F
Standardsele tegumiribale liikumine Alt + M, A või Ctrl + F6
Liikumine paanile Filter (mis võib hõlmata selle avamist) Alt + M, F või Ctrl + F3
Fookuse viimine lehe sisule (fookusega filtripanil) Alt + M, M või Ctrl + F3
Liikumine navigeerimisloendile vormil Üksikasjad (mis võib hõlmata selle avamist) Alt + M, S või Ctrl + F8
Fookuse viimine lehe sisule (fookusega navigeerimisloendil) Alt + M, M või Ctrl + F8
Vormil Üksikasjad navigeerimisloendi sulgemine (fookusega navigeerimisloendil) Esc-klahv
Lehe põhisisu juurde liikumine (fookusega teisel paanil) Alt + M, M
Liikumine paanile Kiirinfo (mis võib hõlmata selle avamist) Alt + M, B või Ctrl + F2

Isikupärastamise otseteed

Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Lehe viimine isikupärastamise režiimi Ctrl + Shift + P
Tööriista Vali kasutamine (isikupärastamise režiimis) S
Valitud juhtelemendi kiire isikupärastamise dialoogiboksi avamine (tööriista Vali kasutades) Tühik või sisestusklahv (Enter)
Tööriista Teisalda kasutamine (isikupärastamise režiimis) M
Praeguse juhtelemendi valimine teisaldamiseks (kasutades teisaldamistööriista ja kui teisaldamiseks pole veel ühtki juhtelementi valitud) Tühik või sisestusklahv (Enter)
Teisaldatava juhtelemendi kustutamine (tööriista Teisalda kasutamisel) Esc-klahv
Valitud juhtelemendi teisaldamine järgmisse asukohta (tööriista Teisalda kasutades) Tabulaator või paremnool või allanool
Valitud juhtelemendi teisaldamine eelmisse asukohta (tööriista Teisalda kasutades) Shift + Tab või vasaknool või ülesnool
Tööriista Peida kasutamine (isikupärastamise režiimis) H
Vahetamine, kas praegune juhtelement on nähtav või peidetud (tööriista Peida kasutamisel) Tühik või sisestusklahv (Enter)
Tööriista Jäta vahele kasutamine (isikupärastamise režiimis) K
Vahetamine, kas praegune juhtelement on tabeldusjärjestuses (tööriista Jäta vahele kasutamisel) Tühik või sisestusklahv (Enter)
Tööriista Redigeeri kasutamine (isikupärastamise režiimis) E
Vahetamine, kas praegune juhtelement on redigeeritav või kirjutuskaitstud (tööriista Redigeeri kasutamisel) Tühik või sisestusklahv (Enter)
Tööriista Kokkuvõte kasutamine (isikupärastamise režiimis) U
Vahetamine, kas praegune juhtelement on praeguse kiirkaardi kokkuvõtte väli (tööriista Kokkuvõte kasutamisel) Tühik või sisestusklahv (Enter)
Tööriista Lisa kasutamine (isikupärastamise režiimis) A
Juhtelemendi valimine, mille konteinerit kasutatakse uute väljade sisestamiseks (tööriista Lisa kasutamisel) Tühik või sisestusklahv (Enter)
Isikupärastamise importimine (režiimis Isikupärastamine) I
Isikupärastamise eksportimine (režiimis Isikupärastamine) X
Selle lehe isikupärastamiste kustutamine (režiimis Isikupärastamine) Ctrl + C
Fookuse liigutamine isikupärastamise tööriistariba ja lehe vahel (isikupärastamise režiimis) T
Isikupärastamise režiimist väljumine (režiimis Isikupärastamine) Esc-klahv

Segmenditud kirje kiirklahvid

Toiming Klahv või klahvikombinatsioon
Rippmenüü loendi avamine (kui ripploend on suletud) Alt + allanool
Fookuse nihutamine ripploendis praeguse segmendi sisestusväljale (kui ripploend on juba avatud) Alt + allanool
Ripploendi sulgemine Alt + ülesnool
Ripploendi parempoolse osa sulgemine/avamine Alt + vasaknool / Alt + paremnool
Režiimide „Kuva kehtivaid“ ja „Kuva kõik“ vahetamine Alt + W
Väärtuse valimine ripploendist ja järgmisele segmendile liikumine Sisestamine
Lehel järgmisele/eelmisele juhtelemendile liikumine (kui fookus on sisestuse juhtelemendil) tabeldusklahv / Shift + tabeldusklahv
Hüpikus järgmisele/eelmisele sisestusväljale liikumine (kui fookus on ripploendil) tabeldusklahv / Shift + tabeldusklahv
Otsingus rea võrra üles/alla liikumine Ülesnool/allanool
Otsingus lehe võrra üles/alla liikumine Page Up / Page Down
Otsingu algusse/lõppu liikumine Home / End