Küsimustiku tulemuste analüüsimine

Küsimustiku statistikat saab kasutada keskmiste, summade ja protsentide arvutamiseks demograafiliste andmete põhjal. Selle protseduuri alustamiseks avage Küsimustik > Tulemuste kuvamine ja analüüsimine > Küsimustiku statistika. Selle protseduuri loomiseks kasutati demoettevõtte USMF-i andmeid.

Küsimustiku statistika kirje loomine

 1. Avage Küsimustiku statistika.
 2. Klõpsake valikut Uus.
 3. Märkige loendis valitud rida.
 4. Sisestage väärtus väljale Statistika.
 5. Sisestage väärtus väljale Kirjeldus.
 6. Klõpsake väljal Küsimustik otsingu avamiseks ripploendi nuppu.
 7. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
 8. Klõpsake vahekaarti Üldine.
  • Valige, kas soovite kaasata anonüümseid tulemusi või tulemusi töötajatelt, kontaktidelt ja kandidaatidelt.
 9. Valige või tühjendage märkeruut Töötaja.
  • Kui vaatate staaži või vanuse tulemusi, määrake vahemikud, mida sooviksite kasutada tulemuste grupeerimiseks.
  • Vanusevahemiku puhul 5 sisestamine grupeerib tulemused viieaastaste vanusevahemike põhjal.
 10. Sisestage number väljale Vanus.
  • Valige, kas soovite käitada arvutamist kogu küsimustiku, iga tulemustegrupi, iga küsimuse või iga küsimuse rea puhul.
  • Valige, kuidas soovite tulemused grupeerida.
  • Näiteks kui arvutate keskmised punktid küsimuse kohta, võite soovida näha küsimusi tulemusegrupi järgi grupeerituna.
  • Valige andmed, mis arvutamisel aluseks võtta.
  • Näiteks kui soovite vaadata töötajate hulgas saadud küsimustiku keskmist protsenti ja töötajate hulgas saadud punktide keskmist arvu.
 11. Klõpsake vahekaarti Vahemik.
  • Kasutage tulemikomplekti piiramiseks ainult neid vahemikke, mis vahemiku kriteeriumidele vastavad.
 12. Klõpsake vahekaarti Grupeerimisalus.
  • Kasutage tulemuste kuvamise viisi määramiseks grupeerimisi.
  • Näiteks grupeerige tulemused esmalt soo, seejärel vanuse järgi.
 13. Otsige loendist ja valige soovitud kirje.
  • Teisaldage grupeerimised valitud poolele ja pange need soovitud järjekorda.

Statistika arvutamine

 1. Klõpsake nuppu Käivita.
  • Valige, millist arvutusfunktsiooni soovite tulemuste puhul kasutada.
  • Näiteks arvutage küsimustiku keskmised protsendid valitud grupeerimiste puhul või valitud grupeerimiste tulemustegrupi punktid kokku.
 2. Märkige või tühjendage ruut Kustuta varasemad otsingud.
 3. Klõpsake nuppu OK.

Küsimustiku statistika käituse tulemuste kuvamine.

 1. Klõpsake vahekaarti Tulemus.
 2. Klõpsake vahekaarti Tulemus.
 3. Sulgege leht.