Töötaja liitmine tulemustasu plaaniga

Lisatasu ja soodustuste haldur saab lisada töötajaid ergutussüsteemi plaanidesse töötajate rahaliste ja mitterahaliste preemiate arvutamiseks. See protseduur eeldab, et ergutussüsteemi plaan on loodud nii, et väli Võimalda registreerimine on seatud suvandile Jah ja sobivuse reeglid on selle ergutussüsteemi plaani puhul loodud. Selle protseduuri loomiseks kasutati demoettevõtte USMF-i andmeid. Selle protseduuri alustamiseks avage Personaliarvestus > Töötajad > Töötajad > Hüvitus > Muutuva plaaniga registreerimine

 1. Klõpsake valikut Uus.
 2. Klõpsake väljal Plaan otsingu avamiseks ripploendi nuppu.
  • Plaani otsing filtritakse kuvama vaid ergutussüsteemi plaane, millele töötajal on sobivuse reeglite põhjal õigus.
 3. Klõpsake loendis valitud real olevat linki.
 4. Lülitage jaotise Üldine laiendamist.
 5. Sisestage kuupäev väljale Jõustumiskuupäev.
 6. Klõpsake nuppu Salvesta.
 7. Lülitage jaotise Erandid laiendamist.
  • Lisaks on võimalik seadistada reegli kuupäeva töötaja palkamise kuupäeva alistamiseks, kui valitud muutuva plaani puhul määratud palkamise reegliks on Protsent.
  • Kui muutuv plaan on põhiplaani protsent, saab preemia protsendi töötaja puhul alistada. Kui ergutussüsteemi plaan on ühikute arvu plaan, saab ühikute arvu töötaja puhul alistada.
  • Kui töötajale tuleks preemiaks anda kindel summa, saate selle määrata siin.
 8. Laiendage jaotise Organisatoorsed erandid laiendamist.
  • Kui arvestada tuleks töötaja jõudlust, eri osakondade või muu kui töötaja ametikohas määratud osakonna jõudlust, saab osakonna alistada. Protsendi veeru kogusummaks peab olema 100.