Töövoos käsitsi otsuste konfigureerimine

See teema selgitab, kuidas konfigureerida käsitsi otsuse atribuute.

Töövoo redaktoris käsitsi otsuse loomiseks paremklõpsake käsitsi otsust ja seejärel klõpsake suvandit Atribuudid, et avada lehekülg Atribuudid. Seejärel kasutage järgmisi protseduure, et konfigureerida käsitsi otsuse atribuudid.

Andke otsusele nimi

Käsitsi otsusele nime sisestamiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake vasakpoolsel paanil suvandit Põhisätted.
 2. Väljal Nimi sisestage käsitsi üksuse jaoks kordumatu nimi.

Sisestage teemarida ja juhendid

Sisestage teemarida ja juhendid kasutajatele, kes on määratud käsitsi otsusele. Näiteks kui konfigureerite ostutaotluste otsust, näeb kasutaja, kes on otsust määratud, teemarida ja juhiseid lehel Ostutaotlused. Teemarida kuvatakse lehe teateribal. Kasutaja saab seejärel juhiste vaatamiseks klõpsata teateriba. Teemarea ja juhiste sisestamiseks järgige neid etappe.

 1. Klõpsake vasakpoolsel paanil suvandit Põhisätted.

 2. Sisestage teemarida vahekaardi Juhised väljale Tööüksuse teema.

 3. Teemarea isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad. Kohatäitjad asendatakse teemarea kasutajatele kuvamisel sobivate andmetega. Kohatäitja sisestamiseks järgige neid etappe.

  1. Tekstiboksis klõpsake seal, kuhu kohatäitja peaks ilmuma.
  2. Klõpsake nuppu Sisesta kohatäide.
  3. Ilmuvas loendis valige sisestamiseks kohatäitja.
  4. Klõpsake nuppu Sisesta.
 4. Teemarea tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

  1. Klõpsake valikut Tõlked.
  2. Ilmuval lehel klõpsake valikut Lisa.
  3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
  4. Väljale Tõlgitud tekst sisestage tekst.
  5. Teksti isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad, nagu on kirjeldatud etapis 3.
  6. Klõpsake valikut Sule.
 5. Väljale Tööüksuse juhised sisestage juhised.

 6. Juhiste isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad. Kohatäitjad asendatakse juhiste kasutajatele kuvamisel sobivate andmetega. Kohatäitja sisestamiseks järgige neid etappe.

  1. Tekstiboksis klõpsake seal, kuhu kohatäitja peaks ilmuma.
  2. Klõpsake nuppu Sisesta kohatäide.
  3. Ilmuvas loendis valige sisestamiseks kohatäitja.
  4. Klõpsake nuppu Sisesta.
 7. Juhiste tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

  1. Klõpsake valikut Tõlked.
  2. Ilmuval lehel klõpsake valikut Lisa.
  3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
  4. Väljale Tõlgitud tekst sisestage tekst.
  5. Teksti isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad, nagu on kirjeldatud etapis 6.
  6. Klõpsake valikut Sule.

Määrake otsuse võimalikud tulemused

Tavaliselt määratakse dokument otsustajale juhul, kui otsustajale esitatakse küsimus. Küsimuse vastus on tavaliselt Jah või Ei või Tõene või Väär. Käsitsi otsuse võimalike tulemuste määramiseks tehke järgmist.

 1. Klõpsake vasakpoolsel paanil suvandit Põhisätted.

 2. Sisestage vahekaardi Tulemused väljale Tulemus 1 tulemuse nimi või suvand.

 3. Tulemuse tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

  1. Klõpsake valikut Tõlked.
  2. Ilmuval lehel klõpsake valikut Lisa.
  3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
  4. Väljale Tõlgitud tekst sisestage tekst.
  5. Klõpsake valikut Sule.
 4. Sisestage väljale väljale Tulemus 2 tulemuse nimi või suvand.

 5. Tulemuse tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

  1. Klõpsake valikut Tõlked.
  2. Ilmuval lehel klõpsake valikut Lisa.
  3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
  4. Väljale Tõlgitud tekst sisestage tekst.
  5. Klõpsake valikut Sule.

Määrake, millal teatisi saadetakse

Saate saata inimestele teatisi, kui otsus langetatakse, delegeeritakse või eskaleeritakse. Tehke järgmist, et määrata, millal ja kellele teatisi saadetakse.

 1. Vasakul paanil klõpsake suvandit Teatised.

 2. Märkige ruut sündmuste kõrval, mille puhul saadetakse teatis.

  • [1. valik] – määratud kasutaja on valinud suvandi [1. valik].
  • [2. valik] – määratud kasutaja on valinud suvandi [2. valik].
  • Delegeerimine – määratud kasutaja määras otsuse muule kasutajale.
  • Eskaleerimine – määratud kasutaja ei teinud otsust määratud aja jooksul.
 3. Valige 2. etapis valitud sündmuse rida.

 4. Sisestage teatise tekst vahekaardil Teatise tekst olevale tekstiväljale.

 5. Teatise isikupärastamiseks võite sisestada kohatäitjad. Kohatäitjad asendatakse teatise kasutajatele kuvamisel sobivate andmetega. Kohatäitja sisestamiseks järgige neid etappe.

  1. Tekstiboksis klõpsake seal, kuhu kohatäitja peaks ilmuma.
  2. Klõpsake nuppu Sisesta kohatäide.
  3. Ilmuvas loendis valige sisestamiseks kohatäitja.
  4. Klõpsake nuppu Sisesta.
 6. Teatise tõlgete lisamiseks järgige neid etappe.

  1. Klõpsake valikut Tõlked.
  2. Ilmuval lehel klõpsake valikut Lisa.
  3. Ilmuvas loendis valige see keel, milles teksti sisestate.
  4. Väljale Tõlgitud tekst sisestage tekst.
  5. Teksti isikupärastamiseks saate sisestada kohatäitjad, nagu on kirjeldatud etapis 5.
  6. Klõpsake valikut Sule.
 7. Määrake vahekaardil Adressaat, kellele teatised saadetakse. Valige järgmises tabelis üks valikutest ja seejärel järgige selle valiku täiendavaid etappe, enne kui jätkate 8. etapiga.

  Suvand Teatise adressaadid Täiendavad etapid
  Osaleja Kasutajad, kes on määratud teatud grupile või rollile
  1. Kui olete valinud suvandi Osaleja vahekaardil Rollipõhine loendis Osaleja tüüp, valige grupi või rolli tüüp, millele teatisi saata.
  2. Loendis Osaleja valige grupp, millele teatisi saata.
  Töövoo kasutaja Kasutajad praeguses töövoos
  • Kui olete valinud suvandi Töövoo kasutaja vahekaardil Töövoo kasutaja loendis Töövoo kasutaja valige kasutaja, kes osaleb töövoos.
  Kasutaja Kindlad Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsi kasutajad
  1. Kui olete valinud suvandi Kasutaja, klõpsake vahekaarti Kasutaja.
  2. Loend Saadaolevad kasutajad hõlmab kõiki Finance and Operationsi kasutajaid. Valige kasutajad, kellele teatisi saata, ja teisaldage need kasutajad seejärel loendisse Valitud kasutajad.
 8. Korrake 3.–7. toimingut iga sündmuse puhul, mille 2. etapis valisite.

Otsuse määramine

Järgige neid etappe, et valida, kellele käsitsi otsus määratakse.

 1. Vasakul paanil klõpsake nuppu Määramine.

 2. Vahekaardil Määramise tüüp valige järgmises tabelis üks valikutest ja seejärel järgige selle valiku täiendavaid etappe enne, kui lähete 3 etappi.

  Suvand Kasutajad, kellele otsus on määratud Täiendavad etapid
  Osaleja Kasutajad, kes on määratud teatud grupile või rollile
  1. Kui olete valinud suvandi Osaleja vahekaardil Rollipõhine loendis Osaleja tüüp, valige grupi või rolli tüüp, millele otsus määrata.
  2. Loendis Osaleja valige grupp või roll, millele otsus määrata.
  Hierarhia Kasutaja spetsiifilises organisatsioonilises hierarhias
  1. Kui olete valinud suvandi Hierarhia vahekaardil Hierarhia valik loendis Hierarhia tüüp, valige hierarhia tüüp, millele otsus määrata.
  2. Süsteem peab hierarhiast tooma kasutajanimede vahemiku. Need nimed tähistavad kasutajaid, kellele saab otsuse määrata. Järgige neid etappe, et määrata nende kasutajanimede vahemiku algus- ja lõpp-punkt, mida kasutaja toob.
   1. Alguspunkti määramiseks valige isik loendist Alguspunkt.
   2. Lõpp-punkti määramiseks klõpsake valikut Lisa tingimus. Seejärel sisestage tingimus, mis määrab, kus hierarhias lõpetab süsteem nimede toomise.
  3. Vahekaardil Hierarhiasuvandid määrake, millistele kasutajatele vahemikus tuleb otsus määrata.
   • Määra kõikidele toodud kasutajatele – otsus määratakse kõikidele kasutajatele vahemikus.
   • Määra ainult viimati toodud kasutajale – otsus määratakse ainult viimasele kasutajale vahemikus.
   • Välista kasutajatelt järgmise tingimusega – otsust ei määrata vahemiku ühelegi kasutajale , kes vastavad teatud tingimusele. Tingimuse määramiseks klõpsake valikut Lisa tingimus.
  Töövoo kasutaja Kasutajad praeguses töövoos
  • Kui olete valinud suvandi Töövoo kasutaja vahekaardil Töövoo kasutaja loendis Töövoo kasutaja valige kasutaja, kes osaleb töövoos.
  Kasutaja Konkreetsed Finance and Operationsi kasutajad
  1. Kui olete valinud suvandi Kasutaja, klõpsake vahekaarti Kasutaja.
  2. Loend Saadaolevad kasutajad hõlmab kõiki Finance and Operationsi kasutajaid. Valige kasutajad, kellele otsus määrata, ja teisaldage need kasutajad seejärel loendisse Valitud kasutajad.
  Järjekord Tööüksuste järjekord
  1. Pärast suvandi Järjekord valimist klõpsake vahekaarti Järjekorral põhinev.
  2. Otsuse konkreetsesse järjekorda määramiseks tehke järgmist.
   1. Valige loendis Järjekorra tüüp suvand Tööüksuste järjekord.
   2. Loendis Järjekorra nimi valige järjekord.
  3. Kui konkreetne tingimus peab määrama, millisesse järjekorda otsus määratakse, tehke järgmist.
   1. Valige loendis Järjekorra tüüp suvand Tinglike tööüksuste järjekord.
   2. Loendis Järjekorra nimi valige suvand Tinglik järjekord.
  Märkus. Suvandit kasutatakse ainult mõningate töövoogude puhul, nagu juhtumihaldus.
 3. Vahekaardi Ajalimiit väljal Kestus määrake, kui palju aega on kasutajal otsuse tegemiseks. Tehke üks järgmistest valikutest:

  • Tunnid – sisestage tundide arv, kui kaua on kasutajal aega otsuse tegemiseks. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
  • Päevad – sisestage päevade arv, kui kaua on kasutajal aega otsuse tegemiseks. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
  • Nädalad – sisestage nädalate arv, kui kaua on kasutajal aega otsuse tegemiseks.
  • Kuud – valige päev ja nädal, mil kasutaja peab otsuse tegema. Näiteks soovite võib-olla, et kasutaja teeks otsuse kuu kolmanda nädala reedeks.
  • Aastad – valige päev, nädal ja kuu, mil kasutaja peab otsuse tegema. Näiteks soovite võib-olla, et kasutaja teeks otsuse detsembri kolmanda nädala reedeks.

  Kui kasutaja ei tee otsust määratud aja jooksul, on otsuse tähtaeg ületatud. Hilinenud otsust eskaleeritakse nende valikute põhjal, mille valite lehe alal Laiendus.

Määrake, mis juhtub tähtaja ületanud otsusega

Kui kasutaja ei tee otsust määratud aja jooksul, on otsuse tähtaeg ületatud. Hilinenud otsuse saab eskaleerida või automaatselt muule kasutajale määrata. Järgige neid etappe otsuse eskaleerimiseks, kui see on hilinenud.

 1. Vasakul paanil klõpsake valikut Laiendus.

 2. Laiendustee loomiseks märkige ruut Laiendustee kasutamine. Süsteem määrab otsuse automaatselt laiendamistee nimekirjas olevatele kasutajatele. Näiteks tähistab järgmine tabel laiendusteed.

  Seeria Laiendustee
  1 Määra isikule: Donna
  2 Määra isikule: Erin
  3 Lõplik tegevus: [1. valik]

  Sellise näite korral määrab süsteem hilinenud otsuse Donnale. Kui Donna ei tee otsust selleks ettenähtud aja jooksul, määrab süsteem otsuse Erinile. Kui Erin ei tee otsust selleks ettenähtud aja jooksul, valib süsteem otsuseks suvandi [1. valik].

 3. Laiendustee kasutajale lisamiseks klõpsake valikut Laienduse lisamine. Valige järgmises tabelis üks valikutest ja seejärel järgige selle valiku täiendavaid etappe, enne kui jätkate 4. etapiga.

  Suvand Kasutajad, kellele otsus eskaleeritakse Täiendavad etapid
  Hierarhia Kasutaja spetsiifilises organisatsioonilises hierarhias
  1. Kui olete valinud suvandi Hierarhia vahekaardil Hierarhia valik loendis Hierarhia tüüp, valige hierarhia tüüp, millele otsus eskaleerida.
  2. Süsteem peab hierarhiast tooma kasutajanimede vahemiku. Need nimed tähistavad kasutajaid, kellele saab otsust eskaleerida. Järgige neid etappe, et määrata nende kasutajanimede vahemiku algus- ja lõpp-punkt, mida kasutaja toob.
   1. Alguspunkti määramiseks valige isik loendist Alguspunkt.
   2. Lõpp-punkti määramiseks klõpsake valikut Lisa tingimus. Seejärel sisestage tingimus, mis määrab, kus hierarhias lõpetab süsteem nimede toomise.
  3. Vahekaardil Hierarhiasuvandid määrake, millistele kasutajatele vahemikus tuleb otsus eskaleerida.
   • Määra kõikidele toodud kasutajatele – otsus eskaleeritakse kõikidele kasutajatele vahemikus.
   • Määra ainult viimati toodud kasutajale – otsus eskaleeritakse ainult viimasele kasutajale vahemikus.
   • Välista kasutajatelt järgmise tingimusega – otsust ei eskaleerita vahemiku ühelegi kasutajale , kes vastavad teatud tingimusele. Tingimuse määramiseks klõpsake valikut Lisa tingimus.
  Töövoo kasutaja Kasutajad praeguses töövoos
  • Kui olete valinud suvandi Töövoo kasutaja vahekaardil Töövoo kasutaja loendis Töövoo kasutaja valige kasutaja, kes osaleb töövoos.
  Kasutaja Konkreetsed Finance and Operationsi kasutajad
  1. Kui olete valinud suvandi Kasutaja, klõpsake vahekaarti Kasutaja.
  2. Loend Saadaolevad kasutajad hõlmab kõiki Finance and Operationsi kasutajaid. Valige kasutajad, kellele otsust eskaleerida, ja teisaldage need kasutajad seejärel loendisse Valitud kasutajad.
 4. Vahekaardi Ajalimiit väljal Kestus määrake, kui palju aega on kasutajal otsuse tegemiseks. Tehke üks järgmistest valikutest:

  • Tunnid – sisestage tundide arv, kui kaua on kasutajal aega otsuse tegemiseks. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
  • Päevad – sisestage päevade arv, kui kaua on kasutajal aega otsuse tegemiseks. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
  • Nädalad – sisestage nädalate arv, kui kaua on kasutajal aega otsuse tegemiseks.
  • Kuud – valige päev ja nädal, mil kasutaja peab otsuse tegema. Näiteks soovite võib-olla, et kasutaja teeks otsuse kuu kolmanda nädala reedeks.
  • Aastad – valige päev, nädal ja kuu, mil kasutaja peab otsuse tegema. Näiteks soovite võib-olla, et kasutaja teeks otsuse detsembri kolmanda nädala reedeks.
 5. Korrake etappe 3 kuni 4 iga kasutaja puhul, kes tuleb laiendusteele lisada. Saate muuta kasutajate järjekorda.

 6. Kui kasutajad eskaleerimisteel ei tee otsust määratud aja jooksul, langetab otsuse süsteem. Süsteemi valitava suvandi määramiseks valige rida Tegevus ja seejärel valige suvand vahekaardi Lõpptegevus.

Ajalimiidi seadmine

Kui otsus tuleb teha teatud ajaks, tehke järgmist. Märkus. Selle protseduuri käigus valitud suvandid alistavad lehe jaotistes Määramine ja Eskaleerimine valitud suvandid.

 1. Klõpsake vasakpoolsel paanil suvandit Täpsemad sätted.

 2. Märkige ruut Määra töövoo elemendi jaoks ajalimiit.

 3. Määrake väljal Kestus, mis ajaks peab otsus olema tehtud. Tehke üks järgmistest valikutest:

  • Tunnid – sisestage tundide arv. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
  • Päevad – sisestage päevade arv. Seejärel valige kalender, mida teie organisatsioon kasutab, ja sisestage organisatsiooni töönädala kohta teave.
  • Nädalad – sisestage nädalate arv.
  • Kuud – valige päev ja nädal, mis ajaks kasutaja peab otsuse tegema. Näiteks soovite võib-olla, et otsus oleks tehtud kuu kolmanda nädala reedeks.
  • Aastad – valige päev, nädal ja kuu, mis ajaks kasutaja peab otsuse tegema. Näiteks soovite võib-olla, et otsus oleks tehtud detsembri kolmanda nädala reedeks.
 4. Ajalimiidi ületamisel langetab otsuse süsteem. Loendist Tegevus valige suvand, mille süsteem peaks valima.