Paralleeltegevuste konfigureerimine töövoos

Paralleeltegevuse konfigureerimiseks tehke töövooredaktoris järgmist.

Paralleeltegevus koosneb töövoo harudes, mis töötavad samal ajal.

Paralleeltegevusele nime andmine

Paralleeltegevusele nime andmiseks tehke järgmist.

 1. Paremklõpsake paralleeltegevust ja klõpsake valikut Atribuudid , et avada vorm Atribuudid.
 2. Klõpsake vasakpoolsel paanil suvandit Põhisätted.
 3. Väljale Nimi sisestage paralleeltegevuse kordumatu nimi.
 4. Klõpsake valikut Sule.

Paralleeltegevuse harude konfigureerimine

Selle paralleeltegevuse harude lisamiseks ja konfigureerimiseks tehke järgmist.

 1. Topeltklõpsake paralleeltegevust, et kuvada paralleeltegevuse harud.

 2. Haru lisamiseks lohistage element Haru alalt Töövoo elemendid lõuendil olevasse sisestuspunkti. Järgmisel joonisel on kujutatud sisestuspunkt.Sisestuspunkt

  Märkus.
  Harude järjestus pole oluline, kuna kõik paralleeltegevuse harud töötavad samal ajal.
 3. Iga haru konfigureerimiseks vt jaotist Paralleelharu konfigureerimine.