Hankija arve töölehtede ja arve kinnitustöölehtede vaikevastaskontod

Vaikevastaskontosid kasutatakse järgmistel hankija arve töölehe lehekülgedel:

  • Arve tööleht
  • Arve kinnitamise tööleht

Kasutage järgmist tabelit, mis aitab teil otsustada, kuhu peaksite arve töölehtede vaikekontod määrama.

Seadistage vaikekontod siin Kus vaikekontod saadaval on? Kuidas see valik mõjutab töötlemist? Millal peaksite seda valikut kasutama?
Hankijagrupp – seadistage hankijagruppide vaikevastaskontod leheküljel Kontode vaikeseadistus, mille saate avada lehelt Hankijagrupid.
  • Hankija konto
  • Hankijagrupi hankija kontode töölehe kanded, kui hankijakontodele pole vaikekontosid määratud
Hankijagruppide vaikevastaskontod on näidatud hankijate vaikevastaskontodena lehel Kontode vaikeseadistus. Selle lehe saate avada loendilehelt Kõik hankijad. Valige see suvand, kui te tavaliselt aja jooksul maksate sama tüüpi asjad eest samadele hankijagruppidele.
Hankija konto – seadistage hankija kontode vaikekontod leheküljel Kontode vaikeseadistus, mille saate avada lehelt Hankijad. Hankijakonto töölehekanded Hankijakontode vaikevastaskontod on näidatud hankijakonto töölehekannete vaikevastaskontodena. Valige see suvand, kui te tavaliselt aja jooksul maksate sama tüüpi asjad eest samadele hankijatele.
Töölehe nimed – seadistage töölehtede vaikevastaskontod leheküljel Töölehe nimed. Valige suvand Fikseeritud vastaskonto. Pange tähele, et ei saa määrata vaikevastaskontosid töölehe nimedele, kui töölehe nimede töölehe tüüp on Arveregister või Kinnitamine.
  • Töölehe päis, mis kasutab töölehe nime
  • Töölehekanded töölehe nime kasutavatel töölehtedel
Kui lehel Töölehe nimed on valitud suvand Fikseeritud vastaskonto, tühistab töölehe nime vastaskonto hankija või hankijategrupi vaikevastaskonto. Selle valiku abil saate seadistada spetsiifiliste väljaminekute ja kulude töölehed, mis arvestatakse konkreetsetele kontodele, olenemata hankijast või hankijagrupist, millesse hankija kuulub.
Töölehe nimed – seadistage töölehtede vaikevastaskontod leheküljel Töölehe nimed. Tühjendage suvand Fikseeritud vastaskonto. Pange tähele, et ei saa määrata vaikevastaskontosid töölehe nimedele, kui töölehe nimede töölehe tüüp on Arveregister või Kinnitamine.
  • Töölehe päis
  • Töölehekanded töölehe nime kasutavatel töölehtedel
Neid vaikekirjeid kasutatakse töölehe päise lehtedel ja töölehe päise lehel olevat vastaskontot vaikekirjena töölehe kande lehtedel. Vaikekontosid lehel Töölehe nimed kasutatakse ainult siis, kui hankijakontole pole vaikekontosid seadistatud. Selle valiku abil saate seadistada vaikekontod, mida kasutatakse, kui hankija vaikevastaskontot pole määratud.
Töölehe päis – seadistage töölehe vaikevastaskonto töölehe kande lehtedel vaikekirjena. Pange tähele, et ei saa määrata vaikevastaskontosid töölehe päisele, kui töölehe nimede töölehe tüüp on Arveregister või Kinnitamine. Töölehe kanded töölehel Töölehe vaikevastaskontot kasutatakse töölehe kande lehtedel vaikekirjena. Selle valiku abil saate kiirendada andmesisestust, kui enamikul töölehe kirjetest on sama vastaskonto.