Kliendi osalise makse ja lõpliku makse tasakaalustamine enne skonto kuupäeva

See artikkel pakub stsenaariume näitamiseks, kuidas kirjendada kliendi osalisi makseid ja võtta skonto perioodil skontosid.

Fabrikam müüb kaupu kliendile 4028. Fabrikam pakub skontot 1%, kui arve tasutakse 14 päeva jooksul. Arved tuleb tasuda 30 päeva jooksul. Fabrikam pakub osalistele maksetele ka skontosid. Tasakaalustamise parameetrid asuvad lehel Müügireskontro parameetrid.

Kliendiarve

  1. juunil sisestab Arnie kliendile 4028 arve summas 1000,00. Arnie saab vaadata seda kannet lehelKliendi kanded.
Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
FTI‑10010 Arve 25.06.2015 10010 1 000,00 1 000,00 USA dollar

Arnie saab arve kuupäevi ja skontode summasid vaadata leheküljel Klient või Kliendi kanded, avades seal lehekülje Kannete tasakaalustamine. Tähtaeg on 25. juulil ja kui arve on tasutud 9. juuliks, on saadaval skonto summas 10,00.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline FTI‑10010 4028 25.06.2015 25.07.2015 10010 1 000,00 USA dollar 990,00

Teave märgitud arve skonto kohta kuvatakse lehekülje Kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa 10,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 0,00
Skonto summa võtmiseks 10,00

Skonto summa vaatamiseks klõpsab Arnie vahekaarti Skonto.

Skonto kuupäev Skonto summa Summa kandevaluutas
09.07.2015 10,00 990,00
25.07.2015 0,00 1 000,00

Osalise makse tegemine kasutades lehekülge Kliendimaksete sisestamine

Klient 4028 saadab makse 500,00 1. juulil. Selle makse sisestamiseks ei klõpsa Arnie nuppu Read. Selle asemel salvestab ta makse, luues uue maksetöölehe ja avades seejärel lehekülje Kliendimaksete sisestamine. Ta sisestab makseteabe ja märgib sisestatud arve. Kui Arnie sisestab summaks 500,00, sisestab ta sama summa, 500,00, ruudustiku väljal Makstav summa. Kuna Fabrikam võimaldab osaliste maksete jaoks skontot, näeb ta, et arvesse võetakse ka osalist skontot summas 5,05. Seda skontot arvutatakse järgmiselt: 500,00 ÷ 0,99 × 0,01 = 5,05. (Summa 500,00 jagatakse selles arvutuses 0,99-ga, kuna skonto on 1 protsent. Seetõttu tasub klient 99% arvest. Seejärel korrutatakse tulemus skonto protsendiga, mis on 1% ehk 0,01. Kui klient võtab täieliku allahindluse 10,00, peab tasakaalustatav summa olema 990,00. Allahindluse teave kuvatakse lehe Sisesta kliendimaksed lehe allservas olevas ruudustikus.

Skonto summa võtmiseks Võetud skonto Makstav summa
5,05 0,00 500,00

Osalise makse tegemine töölehe ridu kasutades

Arve sisestamiseks saab Arnie maksetöölehe lehekülje Kliendimaksete sisestamine asemel kasutada valikut Read. Kuvatakse maksetööleht, kuhu Arnie saab sisestada rea kliendile 4028. Seejärel avab Arnie lehe Kannete tasakaalustamine, et ta saaks märkida arve tasakaalustamiseks. Arnie märgib arve ja muudab välja Tasakaalustatav summa väärtuseks 500,00. Väljal Skonto summa näeb ta, et täieliku arve skonto summa on 10,00 ja skonto summa väljal Skonto summa võtmiseks on 5,05. Seetõttu tasakaalustab Arnie arve summas 505,05.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline FTI‑10010 4028 25.06.2015 25.07.2015 10010 1 000,00 USA dollar 500,00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Avatud kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa 10,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 0,00
Skonto summa võtmiseks 5,05

Kui klient soovib tasakaalustada täpselt poole arvest, saadab ta makse summas 495,00. Sel juhul sisestab Arnie väljale Tasakaalustatav summa 495,00. Arvesse võetakse skontot summas 5,00, seega on tasakaalustuse kogusumma 500,00.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline FTI‑10010 4028 25.06.2015 25.07.2015 10010 1 000,00 USA dollar 495,00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Avatud kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa 10,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 0,00
Skonto summa võtmiseks 5,00

Arnie sulgeb lehekülje Kannete tasakaalustamine. Töölehel luuakse makserida summas 495,00 ja Arnie sisestab töölehe. Ta saab kliendi kanded üle vaadata leheküljel Kliendikanded. Sellel lehel näeb Arnie, et arve saldo on 500,00. Samuti näeb ta makset summas 495,00 ja skontot summas 5,00.

Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
FTI‑10010 Arve 25.06.2015 10010 1 000,00 500,00 USA dollar
ARP‑10010 Makse 01.07.2015 495,00 0,00 USA dollar
DISC‑10010 Skonto 01.07.2015 5,00 0,00 USA dollar

Makse järelejäänud summas

Klient 4028 maksab 8. juulil järelejäänud summa 495,00, seega jääb makse skonto perioodi. Arnie loob 8. juulil maksetöölehe ja märgib kande tasakaalustamiseks. Ta näeb, et tasakaalustatav summa on 495,00. Välja Eeldatav skonto väärtus on 5,00, kuna skonto summas 5,00 oli juba varem arvestatud.

Kokku märgitud 495,00
Eeldatav skonto 5,00

Teave märgitud kande kohta ilmub lehe Avatud kannete tasakaalustamine ruudustikule.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline FTI‑10010 4028 25.06.2015 25.07.2015 10010 1 000,00 USA dollar 495,00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Avatud kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa 10,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 5,00
Skonto summa võtmiseks 5,00

Arnie sisestab töölehe ja vaatab üle kliendi kanded leheküljel Kliendikanded. Arve saldo on nüüd 0,00 ja Arnie näeb kaht makset ja kaht skontot.

Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
FTI‑10010 Arve 25.06.2015 10010 1 000,00 0,00 USA dollar
ARP‑10010 Makse 01.07.2015 495,00 0,00 USA dollar
DISC‑10010 Skonto 01.07.2015 5,00 0,00 USA dollar
ARP‑10011 Makse 08.07.2015 495,00 0,00 USA dollar
DISC‑10011 Skonto 08.07.2015 5,00 0,00 USA dollar