Hankija osalise makse tasakaalustamine enne allahindluse kuupäeva koos lõpliku maksega pärast allahindluse kuupäeva

Selles artiklis läbitakse stsenaarium, kus tehakse mitu osalist makset, mõned skontoperioodil ja teised väljaspool skontoperioodi.

Fabrikam ostab kaubad hankijalt 3057. Fabrikam saab 1 protsenti skontot, kui arve tasutakse 14 päeva jooksul. Arved tuleb tasuda 30 päeva jooksul. Hankija lubab Fabrikamil kasutada skontosid ka osaliste maksete korral. Tasakaalustamise parameetrid asuvad lehel Ostureskontro parameetrid.

Arve 25. juunil

  1. juunil sisestab April hankijale 3057 arve summas 1000,00. April saab vaadata seda kannet lehel Hankija kanded.
Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
Inv-10020 Arve 25.06.2015 10020 1 000,00 –1000.00 USA dollar

Osaline makse 2. juulil

  1. juulil soovib April tasakaalustada sellest arvest 300.00. Makse puhul on õigus arvestada allahindlust, kuna Fabrikam arvestab osalistelt maksetelt allahindlust. Seetõttu maksab April 297.00 ja arvestab allahindlust 3.00. Ta loob maksetöölehe ja sisestab hankijale 3057 rea. Ta avab seejärel lehe Kannete tasakaalustamine, et ta saaks arve tasakaalustamiseks märgistada.
Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline Inv-10020 3057 25.06.2015 25.07.2015 10020 –1000.00 USA dollar –297.00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Avatud kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa -10,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 0,00
Skonto summa võtmiseks –3.00

Seejärel sisestab April makse. Arve saldo on nüüd 700.00. April saab vaadata seda kannet lehel Hankija kanded.

Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
Inv-10020 Arve 25.06.2015 10020 1 000,00 –700.00 USA dollar
APP‑10020 Makse 01.07.2015 297.00 0,00 USA dollar
DISC‑10020 Skonto 01.07.2015 3,00 0,00 USA dollar

Ülejäänud makse 15. juulil, kasuta skontot = tavaline

April maksab ülejäänud arve 15. juulil, mis on pärast allahindluse perioodi. Lehel Avatud kannete tasakaalustamine ei kuvata väljal Eeldatav skontoallahindluse summat ja välja Skonto summa väärtus on 0.00. Kui April tasub ülejäänud 700.00, siis täiendavat allahindlust ei rakendata.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Summa kandevaluutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline Inv-10020 3057 25.06.2015 25.07.2015 10020 –700.00 USA dollar –700.00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Kannete tasakaalustamine allosas. April näeb, et ta on juba kasutanud allahindlust summas 3.00.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa 0,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto –3.00
Skonto summa võtmiseks 0,00

Seejärel sisestab April makse. Kui ta avab lehe Hankija kanded, näeb ta, et arve saldo on 0.00. Samuti näeb ta kaht makset. Üks makse on summas 297.00 allahindlusega 3.00 ja teine makse summas 700.00.

Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
Inv-10020 Arve 25.06.2015 10020 1 000,00 0,00 USA dollar
APP‑10020 Makse 01.07.2015 297.00 0,00 USA dollar
DISC‑10020 Skonto 01.07.2015 3,00 0,00 USA dollar
APP‑10021 Makse 15.07.2015 700.00 0,00 USA dollar

Ülejäänud makse 15. juulil, kasuta skontot = alati

Kui hankija laseb Aprilil võtta soodustust isegi siis, kui April tasub pärast skonto kuupäeva, saab ta muuta välja Kasuta skontot väärtuseks Alati. Säte Arvuta skontod osaliste maksete jaoks kirjutatakse üle ja tehakse allahindlus. Maksesummaks on 693.00 ja allahindluseks on järelejäänud 7.00.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Alati Inv-10020 3057 25.06.2015 25.07.2015 10020 700.00 USA dollar –693.00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa 7,00
Kasuta skontot Alati
Võetud skonto –3.00
Skonto summa võtmiseks –7.00

Seejärel sisestab April makse. Kui ta avab lehe Hankija kanded, näeb ta, et arve saldo on 0.00. Samuti näeb ta kaht makset. Üks makse on summas 297.00 allahindlusega 3.00 ja teine makse summas 693.00 allahindlusega 7.00.

Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
Inv-10020 Arve 25.06.2015 10020 1 000,00 0,00 USA dollar
APP‑10020 Makse 01.07.2015 297.00 0,00 USA dollar
DISC‑10020 Skonto 01.07.2015 3,00 0,00 USA dollar
APP‑10021 Makse 15.07.2015 693.00 0,00 USA dollar
DISC‑10021 Skonto 15.07.2015 7,00 0,00 USA dollar