Hankija sisestusreeglid

Hankija sisestusreeglid kontrollivad hankijakannete sisestamist pearaamatusse.

Hankija sisestusreeglid

Hankija sisestusreeglid võimaldavad määrata pearaamatukontosid ja dokumendisätteid kõigile hankijatele, hankijagrupile või üksikule hankijale. Neid sätteid kasutatakse ostutellimuste, hankija arvete ja sularahamaksete loomisel. Mõne kande puhul saate valida sisestusreegli, mis erineb ja on olulisem sellel lehel kannete jaoks seadistatud sisestusreeglitest. Vaike-sisestusreeglid määratletakse kiirkaardil Pearaamat ja käibemaks lehel Ostureskontro parameetrid. Vaike-sisestusreeglid lisatakse siis automaatselt uute dokumentide päisesse, kus saate vahetada need vajaduse korral teistsuguste sisestusreeglite vastu.

Saate seostada sisestamisdefinitsioonid kande sisestamistüüpidega lehel Kande sisestamisdefinitsioonid. Sisestamisdefinitsioonid juhivad hankija kannete sisestamist sisestusreeglite asemel pearaamatusse.

Sisestusreeglite loomine

Häälestus

Määrake kannete sisestamisel kasutatavad pearaamatukontod, mis kasutavad valitud sisestusreegleid. Valige konto kood ja kui võimalik, siis ka konto või grupi number valitud sisestusreegli jaoks. Sisestusprotsessis leitakse iga kande jaoks sobiv sisestusreegel, otsides kõige sobivamat kontokoodi, kontonumbri või grupi ja numbri kombinatsiooni järgmise prioriteediga.

Välja Konto kood väärtus Välja Konto/grupi number väärtus Otsingu prioriteet
Tabel Konkreetse hankija konto 1
Grupp hankijale määratud hankijagrupp 2
Kõik Tühi 3

Kui soovite, et kõigil hankija kannetel oleksid samad sisestusreeglid, seadistage ainult üks sisestusreegel, valides väljal Konto kood väärtuse Kõik. Määrake sisestusreeglite seadistamiseks järgmised väärtused.

Väli Kirjeldus
Sisestusreeglid Tippige sisestusreegli kood. Näiteks saate luua kaks sisestusreeglit, et saada üks hankijasaldode konto riigi valuutas ja teine hankijasaldode konto välisvaluutas. Ühe konto nimeks võite panna Riiklik ja teise konto nimeks Välismaine.
Kirjeldus Sisestage sisestusreeglite kirjeldus.
Konto kood Määrake, kas sisestusreeglit rakendatakse kindlale hankijale, hankijagrupile või kõikidele hankijatele.
  • Tabel – sisestusreeglid rakenduvad ühele hankijale. Valige hankija konto väljal Konto/grupi number.
  • Grupp – sisestusreeglid rakenduvad hankijagrupile. Valige hankijagrupp väljal Konto/grupi number.
  • Kõik – sisestusreeglid rakenduvad kõigile hankijatele. Jätke väli Konto/grupi number tühjaks.
Konto/grupi number Kui väljal Konto kood on valitud väärtus Tabel, valige sisestusreegliga seotud hankija konto number. Kui on valitud väärtus Grupp, valige hankijagrupp. Kui on valitud väärtus Kõik, jätke see väli tühjaks.
Summakonto Valige selle pearaamatukonto number, mida kasutatakse antud sisestusreeglitega seotud hankijate puhul summakontona.
NoteMärkus
Kui lehel Pearaamatu parameetrid on valitud nupp Kasuta sisestamisdefinitsioone, kasutatakse hankija arvete puhul summakonto asemel kande sisestamisdefinitsiooni.
Tasakaalusta konto Valige likviidsuse planeerimisel kasutatud pearaamatu likviidsuskonto. See väli on saadaval ainult siis, kui on lubatud likviidsuse planeerimine.
Käibemaksu ettemaksed Valige ettemaksuna saadud maksete käibemaksu jaoks kasutatav konto.
NoteMärkus
Sisestusreegel, mida kasutatakse, kui ettemakseks märgitud makse on valitud lehel Ostureskontro parameetrid ala Pearaamat ja käibemaks väljal Sisestusreeglid ettemaksu töölehekandega.
Saabumine Valige pearaamatukonto, kuhu sisestatakse teave kinnitamata hankija arvete kohta. Teave sisestatakse arveregistri töölehele. Näiteks kasutaja sisestab kõige põhilisema teabe hankija arvete kohta, nii nagu need on vastu võetud arveregistrisse. Arveregistri sisestamisel sisestatakse kanded sellele väljale ja väljale Vastaskonto sisestatud väljale. Kui arved kinnitatakse, kantakse võlg kontolt Saabumine üle hankija summakontole.
Vastaskonto Valige pearaamatukonto, mida kasutatakse arveregistri kaudu uuendatavate kinnitamata hankijaarvete vastaskontona. Vastaskonto toimib saabumiskontodele sisestatud kannete vastaskontona. Konto sisaldab seetõttu veel kinnitamata hankija oste.

Tabelipiirangud

Valitud sisestusreeglitega kanded määravad, kas kanded tasakaalustatakse automaatselt, kas arvutatakse intress ja väljastatakse märgukirjad. Saate valida ka konto, mida kasutatakse, kui valitud sisestusreeglitega kanded on suletud.

Määrake sisestusreeglite seadistamiseks järgmised väärtused.

Väli Kirjeldus
Tasakaalustus Tehke see valik nende sisestusreeglitega kannete automaatse tasakaalustamise lubamiseks. Kui see valik eemaldada, tuleb kanded käsitsi tasakaalustada, kasutades lehte Avatud kannete tasakaalustamine.
Tühista Tehke see valik, kui soovite, et saaksite nende sisestusreeglitega kandeid tühistada.
Sulge Valige sisestusreeglid, millele üle minna, kui nende sisestusreeglitega kanded suletakse. Kanne loetakse suletuks, kui see on täielikult tasakaalustatud.