Kliendi osalise makse tasakaalustamine enne allahindluse kuupäeva koos lõpliku maksega pärast allahindluse kuupäeva

See artikkel käsitleb klientidele esitatavate arvete ja maksete tasakaalustamise mõju. Stsenaarium keskendub mõjule alammoodulis, mitte pearaamatus.

Fabrikam müüb kaupu kliendile 4027. Fabrikam pakub skontot 1%, kui arve tasutakse 14 päeva jooksul. Arved tuleb tasuda 30 päeva jooksul. Fabrikam pakub osalistele maksetele ka skontosid. Tasakaalustamise parameetrid asuvad lehel Müügireskontro parameetrid.

Arve

  1. juunil sisestab Arnie kliendile 4027 arve summas 1000,00. Arnie saab selle arve vaatamiseks kasutada nuppu Kanded lehel Kliendid.
Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
FTI‑10020 Arve 25.06.2015 10020 1 000,00 1 000,00 USA dollar

Osaline makse enne skonto kuupäeva

  1. juuli tasub klient 4027 arve eest osamakse summas 297,00. Makse on sobilik skonto jaoks, kuna Fabrikam pakub skontosid osalistele maksetele ja osalise makse on tehtud enne skonto kuupäeva. Seetõttu saab klient 4027 skonto 3,00. Arnie registreerib makse kliendi 4027 kohta, kasutades maksetöölehte. Seejärel avab Arnie lehe Kannete tasakaalustamine, et ta saaks märkida arve tasakaalustamiseks.
Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Deebeti summa kande valuutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline FTI‑10020 4027 25.06.2015 25.07.2015 10020 1 000,00 USA dollar 297.00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Avatud kannete tasakaalustamine allosas. Kui te ei muuda suvandi Tasakaalustatav summa väärtuseks 297,00, erinevad suvandi Skonto summa kuvatavad väärtused. Siiski arvestatakse makse sisestamisel skontona 3,00, kuna tasakaalustamine korrigeerib suvandi Tasakaalustatav summa väärtust automaatselt teie eest.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa 10,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 0,00
Skonto summa võtmiseks 3,00

Arnie sisestab selle makse. Arve saldo on nüüd 700.00. Kliendile on näha järgmised kanded.

Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
FTI‑10020 Arve 25.06.2015 10020 1 000,00 700.00 USA dollar
ARP‑10020 Makse 01.07.2015 297.00 0,00 USA dollar
DISC‑10020 Skonto 01.07.2015 3,00 0,00 USA dollar

Maksejääk pärast skonto kuupäeva

  1. juulil, mis on pärast allahindluse perioodi, maksab klient 4027 arve ülejäänud summa. Lehel Kannete tasakaalustamine ei kuvata väljal Eeldatav skonto allahindluse summat ja välja Skonto summa väärtus on 0,00. Kui klient 4027 tasub ülejäänud 700,00, siis täiendavat allahindlust ei rakendata.
Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Deebeti summa kande valuutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Tavaline FTI‑10020 4027 25.06.2015 25.07.2015 10020 700.00 USA dollar 700.00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Avatud kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa 0,00
Kasuta skontot Tavaline
Võetud skonto 3,00
Skonto summa võtmiseks 0,00

Kui Arnie muudab välja Kasuta skontot sätteks Alati, tühistatakse säte Arvuta skontod osaliste maksete jaoks ja skonto rakendub. Maksesumma muutub väärtusele 693,00 ja skonto on järelejäänud 7,00.

Märge Kasuta skontot Kanne Konto Kuupäev Tähtaeg Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Valuuta Tasakaalustatav summa
Valitud Alati FTI‑10020 4027 25.06.2015 25.07.2015 10020 700.00 USA dollar 693.00

Teave märgitud arve allahindluse kohta kuvatakse lehe Avatud kannete tasakaalustamine allosas.

Skonto kuupäev 09.07.2015
Skonto summa 7,00
Kasuta skontot Alati
Võetud skonto 3,00
Skonto summa võtmiseks 7,00

Arnie muudab välja Kasuta skontot väärtuseks uuesti Tavaline, kuna ta ei lase sellel kliendil kasutada järelejäänud skontot summas 7,00. Seejärel sisestab Arnie makse. Kui Arnie avab leheKliendi kanded, näeb ta, et arve saldo on 0,00. Samuti näeb ta kaht makset. Üks makse on summas 297,00 skontoga 3,00 skonto ja teine makse summas 700,00.

Kanne Kande tüüp Kuupäev Arve Deebeti summa kande valuutas Kreediti summa kande valuutas Saldo Valuuta
FTI‑10020 Arve 25.06.2015 10020 1 000,00 0,00 USA dollar
ARP‑10020 01.07.2015 297.00 0,00 USA dollar
DISC‑10020 01.07.2015 3,00 0,00 USA dollar
ARP‑10021 7/11/2015 700.00 0,00 USA dollar